Infó MSc felvételi 2010. január 4.

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Hálók

 1. Kösse össze egyenes vonallal az egyik oszlopban található protokollokat és a hozzájuk tartozó adategység megnevezését! (2p)
  • IP - csomag
  • Ethernet - keret
  • TCP - szegmens
 2. Az alábbiak közül melyek a TCP és az UDP közös jellemzői? (2p)
  1. Sorrendhelyes átvitel
  2. Porthasználat
  3. Forgalomszabályozás
  4. 3-utas kézfogás (3-way handshake)
  5. Szállítási rétegbeli protokoll
 3. Az alábbiak közül mely hálózati eszköz(ök) használja(k) mindenkép a hálózati rétegbeli funkcionalitást (is)? (2p)
  1. Hub (többkapus ismétlő)
  2. Router (forgalomirányító vagy útválasztó)
  3. Gateway (átjáró)
  4. Switch (kapcsoló)
 4. Az alábbiak közül melyik állítás nem igaz a DNS-re? (2p)
  1. A DNS egy névfeloldási protokoll.
  2. A névtér hierarchikus
  3. Az 53-as portot használja
  4. A DNS-szervereken a zónákban rekordok (bejegyzések) találhatók
  5. Egy tartománynak több elsődleges és több másodlagos szerverrel kell rendelkeznie, mely a tartományt szolgáltatja.
 5. Egy új LAN technológiát tervezünk. 1 Gbit/s-os adatátviteli sebesség mellett minimum mekkorára kell választani a minimális adategységméretet bájtban mérve, ha rézvezetőn CSMA/CD-t használunk, és a két legtávolabbi állomás maximum 40 m-re lehet egymástól? (Rézben a jelterjedési sebesség 2*10^8 m/s.) (3p)
  • Ütközésérzékeléshez a minimális idő = [math] \frac{2L}{C}=\frac{2*40}{2*10^8}=4*10^{-7} [/math] sec. Ennyi idő alatt 1Gbit/seccel az átvitt adatmennyiség [math] 4*10^{-7}*10^9=400 bit=50Byte [/math]
 6. Az alábbiak közül mely(ek) egy IPv4-es router feladata(i)? (2p)
  1. A TTL (Time to Live) érték csökkentése
  2. TCP folyamvezérlés
  3. Útvonalválasztás az SMTP szerver válasza alapján
  4. Szükség esetén újratördelés
  5. Az FTP forgalom titkosítása
 7. Mely állítás(ok) igaz(ak) az alábbiak közül az RTS/CTS-re? (2p)
  1. Az RTS/CTS hányados értéke minden hálózatban 1-nél kisebb
  2. WLAN-oknál használt mechanizmus
  3. A rejtett állomás problémájára (hidden terminal) ad megoldást
  4. Az RTS/CTS-ben az RTS a Response Time in Seconds rövidítése

OpRe

 1. Az alábbiak közül mely állítások igazak a kemény valós idejű (hard real-time) rendszerekre? (2p)
  1. A beérkező kéréseket kiszolgáló folyamatok a legmagasabb prioritással futnak az ilyen rendszerekben.
  2. A beérkező kérésekre a specifikációban megadott időkorláton belül helyesen válaszolnak, egyébként működésük hibásnak tekintendő.
  3. A beérkező kérésekre egy megadott, 1-től eltérő, de 1-hez közeli valószínűséggel reagálnak megadott időkorláton belül.
  4. Az általános célú operációs rendszerek (Windows, UNIX) nem alkalmazhatók kemény valós idejű rendszerekben.
  5. A fentiek közül egyik állítás sem igaz.
 2. Az alábbi közül mely állítások hamisak a folyamat (process) fogalommal kapcsolatban? (2p)
  1. A folyamathoz az operációs rendszer munkaterületet rendel a memóriában.
  2. Létrehozása után a folyamat futásra kész állapotba helyeződik a modern operációs rendszerekben.
  3. A folyamatok a munkaterületükön allokált globális változókon keresztül kommunikálnak más folyamatokkal.
  4. A folyamatok létrehozása, és kommunikációja erőforrás-igényes.
  5. A folyamatokhoz prioritást rendelünk és az alapján döntünk azok futási sorrendjéről.

SzoftTech

 1. Az alábbi UML2 diagram alapján – a kulcs felhasználásával – jellemezze az állításokat!
  1. ???
 2. A szoftverfejlesztés ,,spirális modelljé”-nek 2. szektorában mi a megoldandó feladat?
  1. Kockázatok becslése.
  2. Tervezés.
  3. Célok kijelölése.
  4. Következő fázis tervezése.
  5. Fejlesztés és validálás
  6. Specifikálás.
 3. Adja meg a szoftver verifikálás és validálás során alkalmazott két technikát!
  1. Szoftver felülvizsgálat (Software Review)
  2. Szoftver tesztelés (Software Testing)

Adatbázisok

 1. Minden BCNF séma egyben 3NF is. Mivel minden 3NF sémára illeszkedő reláció tartalmazhat redundanciát funkcionális függés következtében, ezért a BCNF sémára illeszkedő reláció is tartalmazhat redundanciát funkcionális függés következtében. (2p)
  • Az első mondat igaz (tétel a könyvben). Viszont a második mondat első és második fele sem igaz: Nem minden 3NF sémára illeszkedik olyan reláció, ami tartalmaz funkcionális függés miatti redundanciát. A második fele sem igaz (tétel a könyvben). A 3NF-ség csupán nem zárja ki a rendundanciát tartalmazó reláció létezésének lehetőségét, de a létezését nem kényszeríti ki (például a BCNF-ekre pont nem is létezik redundáns reláció).
 2. Igaz-e, hogy egy sémafelbontás következtében a rész-sémák normálformája nem csökkenhet? (2p)
  • Eredetileg ezt válaszolták -> Igaz.
  • Jó: Biztos hamis . Dehogynem csökkenhet a részsémák normálformája. Van olyan, hogy (R,F) séma BCNF, de lehet úgy képezni a dolgokat, hogy (R1,F1) vagy (R2,F2) séma normálformája csökkenhet.
  • Részsémák kisebbtől a nagyobbig. 0. NF; 1. NF; 2. NF; 3. NF; BCNF; 4. NF; 5. NF
  • Klasszikus példa, hogy az állítás hamis.
  • R(A,B,C,D,E) F(AB->C; BC->D; CD->E; DE->A; EA->B) => BCNF
  • R1(A,B,C) F1(AB->C) => BCNF
  • R2(A,B,D,E) F2(DE->A,EA->B) => Jelen esetben EA->B függés sérti a BCNF tulajdonságot, mert EA nem szuperkulcs. DEA a kulcs, DEA elsődleges B másodlagos attribútum #* R2-ben. R2 nem is 3 NF mert EA->B függésben EA sem szuperkulcs, és B sem elsődleges attribútum. R2 sem 2 NF, mert teljesül rá, hogy van olyan másodlagos attribútum (B) amely függ valamelyik kulcs (ADE) valódi részhalmazától (AE). Az R2 reláció 1. NF-ben van, mert minden attribútum atomi.
  • mivel 1. NF < BCNF => csökkent a részséma normálformája. ==> állítás hamis.
 3. Egy 2.000.000 rekordból álló állományt szeretnénk "vödrös hash" szervezéssel tárolni. A rekordhossz 240 byte, egy blokk kapacitása (a fejrészt nem számítva) 2000 byte. A kulcsok 25 byte-osak, egy mutatóhoz 8 byte kell. A rekordok kiolvasására legfeljebb 4 blokkelérési időt engedélyezve számítsa ki a vödrök minimális számát és a hash-tábla minimális méretét! (Tételezze fel, hogy a vödörkatalógus kereséskor memóriában tartható és a hash függvény egyenletesen osztja el a kulcsokat.) (2p)
  • 2000 byte / 240 byte alsó egész része: 8
  • Egy blokkban 8 rekordunk lesz.
  • max 4 blokkból el akarjuk érni a rekordokat akkor egy vödörben max 4 blokk lehet, 4*8 = 32 rekordot tárolunk vödrönként. 2 000 000 / 32 = 62 500 vödrünk lesz.
  • Máshogy számolva: 2 000 000 / 8 = 250 000 blokk kell a tároláshoz.
  • ha 4 blokkelérés kell, és a hashtábla kiolvasása nem számit annak, akkor 4 blokk/vödör; 250 000 blokkhoz 250 000 / 4 = 62 500 vödör.
  • A vödörkatalógusban csak mutatókat tárolunk
  • 62 500 * 8byte = 500 000 byte

-- molnarm - 2010.12.29.

-- ijanos - 2010.12.31.

-- gerbazse - 2014.05.19.