Hírközléselmélet - 2.ZH kvíz

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Hírközléselmélet 2.ZH tippelős kérdések
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Bináris lineáris hibajavító blokk kódokra igaz hogy:

Típus: több. Válasz: 1,2,4. Pontozás: nincs megadva.

 1. legalább 1 hiba mindig jelezhető, de a jelezhető hibák száma több is lehet
 2. a jelezhető hibák száma tjel<dmin
 3. a javítható hibák száma legalább 1, azaz tjav>=1
 4. javítható törléses hibák száma ttör = dmin-1

Azonos eseménytér felett értelmezett két diszkrét valószínűségi változó, X és Y esetén a relatív entrópia (Kullback-Leibler távolság)

Típus: több. Válasz: 2,3,4. Pontozás: nincs megadva.

 1. csak akkor határozható meg ha X és Y eloszlása megegyezik
 2. D(P(X)) || P(Y)) a P(X) és P(Y) eloszlások “hasonlóságának mértéke
 3. D(P(X,Y) || P(Y,X)) = 0 bármely P(X) és P(Y) eloszlás esetén
 4. D(P(X,Y) || P(X)P(Y)) = 0, ha X és Y függetlenek

Az Rc=K/N kódarányú (N,K,q) lineáris hibajavító blokk kód G generátor mátrixa c=u*G kódgenerálás esetén

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: nincs megadva.

 1. K sorból és N oszlopból áll
 2. K oszlopból és N sorból áll
 3. szisztematikus kód esetén tartalmazza az (N-K)x(N-K) méretű I egységmátrixot
 4. szisztematikus kód esetén minden esetben tartalmazza a K x K méretű I egységmátrixot

Lin. hibajavító blokk kódokra igaz, hogy érvényes kódszavak

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: nincs megadva.

 1. a kódtér egy lineáris alterét képezik
 2. kódteret teljes mértékben kitöltik
 3. a kódtér aritmetikai műveletekre zárt részét képezik
 4. aritmetikai összege megegyezik a kódtér dimenziójával

Bináris lineáris hibajavító blokk kódokra igaz hogy bármely két kód

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. Hamming távolsága minimális, azaz 0 hogy 0 hiba maradjon azaz mindent ki tudjuk javítani
 2. Hamming távolság maximális
 3. Lineáris kombinációjával (N=3, K=2) esetben az összes többi kód előállítható
 4. kivéve a 0 vektor kódot, (N=3, K=2) esetben a kódok bázisát alkotja

Egy lineáris hibajavító blokk-kód szisztematikus például, ha a kódszó

Típus: több. Válasz: 1,2. Pontozás: nincs megadva.

 1. eleje azonos az üzenetszóval
 2. vége azonos az üzenet szóval
 3. a paritásszimbólumokat az üzenet szimbólumaival váltakozva tartalmazza
 4. csak az üzenetszó szimbólumait tartalmazza

Az Rc=K/N kódarányú (N,K,q) lineáris hibajavító blokk kód H paritásellenőrző mátrixa C=u*G kódgenerálás esetén

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. K sorból és N oszlopból vagy K oszlopból és N sorból áll (N-K)*N vagy N*(N-K)
 2. az s szindróma vektor csak hibamentes esetben egyezik meg a 0 vektorral
 3. az s szindróma vektor a javítható nem törléses hibák számával megegyezik
 4. szisztematikus kód esetén tartalmazza az (N-K)x(N-K) méretű I egységmátrixot

Lineáris hibajavító kódolás esetén dmin

Típus: több. Válasz: 3,4. Pontozás: nincs megadva.

 1. bármely két kódszó közötti Hamming távolsággal egyenlő.
 2. bármely két kódszó közötti Hamming távolság maximumával egyenlő.
 3. bármely két kódszó közötti Hamming távolság minimumával egyenlő.
 4. jelezhető hibák számánál feltétlenül nagyobb.

Lineáris hibajavító kódok konstrukciós törvényei közül a

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Singleton korlát adott q, dmin és kódszó hossz mellett a kódszavak (ezzel persze az üzenetszavak) számának felső határát szabja meg.
 2. Singleton korlátot kielégítő összes kód maximális távolságú (MDS) kód.
 3. Hamming korlát adott hibajavító képesség mellett a kódparaméterek (N,K,q) értékeire ad korlátozó összefüggést.
 4. perfekt kód esetén az N dimenziós, q-áris kódtér minden pontja érvényes kódszó.

Lineáris hibajavító kódolás esetén

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. minden hibát észlelhetünk, hiszen hiba esetén az adott érvényes kódvektortól eltérő vektort veszünk.
 2. minden olyan hibát észlelünk, ahol az adott és a vett vektorok Hamming távolsága megegyezik a dmin kódtávolsággal.
 3. bináris esetben a törléses hibák (akár több is) feltétlenül kijavíthatóak, hiszen csak invertálni kell a hibás biteket.
 4. szükségszerűen a kódtér minden elemére igaz, hogy az vagy egy érvényes kódszó, vagy egy ilyen döntési kódalterének eleme, ha a kód perfekt

GF(q) prím méretű véges test felett értelmezett lineáris blokk kódok vektoriális ábrázolásakor a vektorok

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: nincs megadva.

 1. összegzését vektorkoordinátánként modulo q operációval végezzük
 2. összegzését vektorkoordináták konvulúciójával végezzük
 3. konstanssal szorzást vektorkoordinátánként modulo q operációval végezzük
 4. szorzatát a vektorkoordinátákat konvolválva és modulo q operációt alkalmazva képezzük

GF(q) prím hatvány méretű véges test felett értelmezett lineáris blokk kódok polinomos ábrázolásakor (a(x)=a0+ay*x+a2*x^2+...) a polinomok

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. összegzését az azonos fokú tagok együtthatóinak modulo q összegzésével végezzük
 2. összegzését a (a(x)+b(x)) mod p(x) művelettel végezzük, ahol p(x) egy q-ad fokú polinom
 3. szorzását az azonos fokú tagok együtthatóinak modulo q szorzatával végezzük
 4. szorzását a (a(x)+b(x)) mod p(x) művelettel végezzük, ahol p(x) egy q-ad fokú polinom

A lineáris Hamming kód

Típus: több. Válasz: 1,2,3. Pontozás: nincs megadva.

 1. bináris esetben egy hibát képes javítani
 2. nem bináris esetben egy hibát képes javítani
 3. esetén mindig teljesül, hogy a kódtér minden eleme valamely érvényes kódszó döntési kódalterének is eleme egyben
 4. bináris esetben perfekt kód is lehet de nem feltétlenül az

Az (N,K,q) ciklikus hibajavító kódok

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. minden esetben bináris lineáris kódok, hiszem a linearitás miatt q=2
 2. minden esetben nem bináris lineáris kódok, hiszem a linearitás miatt q>2
 3. generálása a GF(q) felett értelmezett x^N-1 polinommal, mint generátor polinommal történik
 4. generálása a GF(q) felett értelmezett x^N-1 polinom bármelyik N-K-ad fokú osztó polinomjával, mint generátor polinommal történhet

A lineáris ciklikus hibajavító kódok

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: nincs megadva.

 1. kódszavai egymás ciklikus eltoltjai
 2. kódszavai közötti Hamming távolságok bináris esetben minimálisak, hiszem azok egymás ciklikus eltoltjai
 3. családjában léteznek szisztematikusak is
 4. a ciklikus eltolás miatt sohasem lehetnek szisztematikusak

Az (N,K,q) ciklikus hibajavító kódok

Típus: több. Válasz: 1,2,3. Pontozás: nincs megadva.

 1. képezhetőek a GF(q) véges test felett értelmezett N-K fokú generátor polinomokkal
 2. esetén, ha egy kódszó g(x) generátor polinommal generált, akkor annak ciklikus eltoltja is a g(x) polinommal generált
 3. családjába tartoznak a CRC kódok is
 4. esetén az üzenetszavak ciklikus eltoltjai alkotják a kódszavakat