Gazdinfo felvételi kvíz Pénzügyek

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Ólmosi Regina (vitalap | szerkesztései) 2016. június 5., 21:40-kor történt szerkesztése után volt. (→‎A törzsrészvények elvárt hozama nagyobb, mint az elsőbbségi részvényesek elvárt hozama, mert)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Gazdaságinformatikus MSc felvételi kvíz - Pénzügyi ismeretek


FelvPenzugy
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

Mit jelent az OTC (over the counter) piac?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Olyan elsődleges piac, ahol a részvényeket első ízben bocsátják ki.
 2. Az értéktőzsde speciális devizaszekciója.
 3. Olyan másodlagos piacok, ahol az ?ügyleteket a tőzsdén kív?ül, brókercégek, bankok k?ötik.


Mit jelent az értékpapír?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az értékpapír jogi formája a vagyoni k?övetelesnek.
 2. Az értékpapír vagyoni jogot megtestesítő forgalomképes okirat.
 3. Az értékpapír az részvények ?összessége.


Válassza ki a helyes megoldást!

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A pénzpiac magában foglalja a határidős deviza- és részvénypiacokat.
 2. A pénzpiac a rövidlejáratú, rendszerint éven belüli ?ügyletek piaca.
 3. A pénzpiac az állampapírpiacok ?összessége.


Az ajánlatvezérelt (order-driven) tőzsdei kereskedési rendszer jellemzője:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az árjegyzők folyamatosan biztosítják a kereslet-kínálat egyensúlyát.
 2. A megbízások akkor teljes?ülnek, ha a vételi és eladási oldal párosítható egymással.
 3. A brókerek megfelelő mennyiségű vételi/eladási ajánlatot tettek.


Válassza ki a helyes megoldást!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az évjáradék meghatározott periódusszámon keresztül megjelenő azonos ?osszegű be/kifizetések sorozata.
 2. Az évjáradék meghatározott évre vonatkozóan előre meghatározott kamatláb szerinti tőke hozadéka.
 3. Az évjáradék az évek alatt felhalmozott befizetések sorozatának ?összege.


A k?otvény nettó árfolyama:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. a k?ötvényéertékesítést k?övetően az áfával cs?ökkentett összeg.
 2. a k?ötvény bruttó árfolyamából levonjuk az időarányos kamatot.
 3. a kamatfizetés időpontját k?övető nap bruttó árfolyama.


Mekkora az éves effektív kamatláb, ha az éves nominális kamatláb 6%, és a kamatfizetés negyedéves gyakoriságú?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. 6; 14%
 2. 5; 92%
 3. 4; 23%


A t?örzsrészvények elvárt hozama nagyobb, mint az elsőbbségi részvényesek elvárt hozama, mert

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. az elsőbbségi részvényesek fix osztaléka miatt nagyobb osztalékot kapnak a t?örzsrészvényesek.
 2. a t?örzsrészvényesek előre r?ögzített nagyobb osztalékát a részvénypiaci verseny kényszeríti ki.
 3. a t?orzsrészvényesek kockázata nagyobb, mint az elsőbbségi részvényeseké. A t?örzsrészvényesek az elsőbbségi részvényesek osztalékfizetését k?övetően, maradványelven részesednek az adózott eredményből.

A kamatszelvényes k?ötvény az alábbi pénzáramokat fizeti:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Egy ?összegben lejáratkor kifizeti a névértéket.
 2. Egy ?összegben lejáratkor kifizeti a névértéket és annak kamatos kamatait.
 3. Periódusonként előre meghatározott kamatot, és a futamidő végén egy ?összegben a tőket?örlesztést fizeti ki.

A befektetési jegy árfolyama:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A befektetési jegyet forgalmazó pénzügyi intézmények napi k?özzétett árfolyama.
 2. A befektetési jegy eladásakor érvényes ár.
 3. A befektetési alap nettó eszközértékének és a forgalomban levő befektetési jegyeknek a hányadosa.


Válassza ki a helyes megoldást:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az ?ör?ökjáradék meghatározott periódusszámon kereszt?ül megjelenő azonos ?összegű be/kifizetések sorozata.
 2. Az ?ör?ökjáradék meghatározott évre vonatkozóan előre meghatározott kamatláb szerinti tőke hozadéka.
 3. Az örökjáradék azonos pénzáram kifizetése végtelen periódusszámon kereszt?ül.


Hogyan értelmezz?ük a belső megtér?ülési rátát?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A projekt éves átlagos hozama, az a kamatláb, amely mellett NPV=0.
 2. A projekt megtér?ülése az újrabefektetési lehetőségek figyelembevételével.
 3. A projekt reálhozama éves szinten.


Milyen sajátosságok jellemzik a tőkepiacokat?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A tőkepiacok a r?ovid távú állampapírok piacát jelentik.
 2. A tőkepiacok a hosszú távú, rendszerint egy éven túli ?ügyletek piacai.
 3. A tőkepiacok az értékpapírok elsődleges piacai.


Mit jelent a kötvény?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A kötvény vagyoni és tagsági jogokat megtestesítő értékpapír.
 2. A k?ötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.
 3. A k?ötvény állami követelést megtestesítő értékpapír.


A k?ötvény nettó árfolyama:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A k?ötvény értékesítését k?övetően, az áfával cs?ökkentett ?összeg.
 2. A k?ötvény bruttó árfolyamából levonjuk az időarányos kamatot.
 3. A kamatfizetés időpontját megelőző nap bruttó árfolyama.


Az éves nominális kamatláb 6%, a kamatfizetés negyedéves gyakoriságú. Mekkora az éves effektív kamatláb? A számítás módját is t?üntesse fel!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. 6,14%
 2. 5,93%
 3. 6,29%


Egy diszkont típusú k?ötvény az alábbi pénzáramokat fizeti:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. egy összegben lejáratkor kifizeti a névértéket.
 2. egy ?összegben lejáratkor kifizeti a névértéket és annak kamatos kamatait.
 3. periódusonként előre meghatározott kamatot, és a futamidő végén egy ?összegben a tőket?örlesztést fizeti ki.


Egy standard kamatszelvényes, lejáratkor egy összegben t?örlesztendő k?ötvény névleges kamatlába 7%, névértéke 1000 euró. A megfelelő elvárt hozam 6%. Normál piaci viszonyokat feltételezve milyen viszonyban van egymással a k?ötvény névértéke és piaci árfolyama?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A k?ötvény árfolyama megegyezik a névértékkel.
 2. A k?ötvény árfolyama a névérték felett van.
 3. A k?ötvény árfolyama a névérték alatt van.


A befektetési jegy nettó eszk?özértéke

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. a befektetési alap eszk?özértékének és a befektetési alap követeléseinek k?ül?önbsége.
 2. a befektetési jegy eladásakor érvényes ár.
 3. a befektetési alap nettó eszk?özértékének és a forgalomban levő befektetési jegyeknek a hányadosa.

Válassza ki a tagsági viszonyt megtestesítő értékpapírokat!

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. részvény, kötvény, váltó, jelzáloglevél
 2. t?örzsrészvény, elsőbbségi részvény, vagyonjegy
 3. törzsrészvény, hajóraklevél, diszkontkincstárjegy


Mit jelent az elsőbbségi részvény?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az elsőbbségi részvény valamely jogosultságban elsőbbséget jelent a t?örzsrészvényessel szemben.
 2. Az elsőbbségi részvény hitelezési jogviszonyt tartalmazó r?ovid lejáratú értékpapír.
 3. Az elsőbbségi részvény a kamatok megfizetésének elsőbbségét jelenti.


Válassza ki a helyes megoldást!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az osztalék a vállalat adózott eredményéből a részvényest megillető hozam.
 2. Az osztalék a vállalat pénz?ügyi eredményéből a részvényest megillető hozam.
 3. Az osztalék a vállalat mérleg szerinti eredményéből a részvényest megillető hozam.


Egy kamatszelvényes kötvény az alábbi pénzáramokat fizeti:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Egy összegben lejáratkor kifizeti a névértéket.
 2. Egy ?összegben lejáratkor kifizeti a névértéket és annak kamatos kamatait.
 3. Periódusonként előre meghatározott kamatot, és a futamidő végén egy ?összegben a tőket?örlesztést fizeti ki.


A határidős ?ügylet jellemzője:

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az értékpapírnak a teljesítés napján kell rendelkezésre állnia.
 2. A szerződő felek előre meghatározott mennyiség}u és minőségű termék előre meghatározott áron és napon t?örténő adás-vételére szerződnek.
 3. A termin ügyletek opciós ?ügylettel való biztonsági fedezése.


Válassza ki az opció kiírójának jellemzőjét!

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az opciós díj ellenében vételi jogosultságot szerez.
 2. Az opciós díj ellenében kötelezettséget vállal vételre vagy eladásra.
 3. Az opciós díj ellenében eladási jogosultságot szerez.


Válassza ki a hiteltörlesztési terv jellemzőjét!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az adósságszolálat (kamat és tőketörlesztés) jelenértékeinek összege megegyezik a felvett hitel összegével.
 2. Az adósságszolálat (kamat és tőketörlesztés) jövőértékeinek ?összege megegyezik a felvett hitel ?összegével.
 3. Az adósságszolálat (kamat és tőketörlesztés) jelenértékeinek ?összege megegyezik a felvett hitel és a kamat összegével.


Egy standard kamatszelvényes, lejáratkor egy ?összegben törlesztendő kötvény névleges kamatlába 6%, névértéke 1000 euró. A megfelelő elvárt hozam 6%. Normál piaci viszonyokat feltételezve milyen viszonyban van egymással a kötvény névértéke és piaci árfolyama?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A kötvény árfolyama megegyezik a névértékkel.
 2. A kötvény árfolyama a névérték felett van.
 3. A kötvény árfolyama a névérték alatt van.


Az alábbi finanszírozási források köz?ül jel?ölje meg a hiteltípusú tőkét!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. vállalati kamatszelvényes k?ötvény
 2. tőkeemelés révén juttatott tulajdonosi tőke
 3. tőzsdén forgalmazott részvények esetén új részvények kibocsátása

A beruházás-gazdaságossági számítások módszerei k?özül válassza ki a nem DCF (diszkontált cash flow) alapú módszert!

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. nettó jelenérték
 2. belső megtér?ülési ráta
 3. megtér?ülési idő


Az alábbi jellemzők k?özül melyik nem jellemző az értéktőzsdére?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A tőzsde az egymást helyettesítő t?ömegáruk szervezett, szabványosított piaca.
 2. A tőzsde az egyedi termékek szervezett piaca.
 3. A tőzsdén a tőzsdetagsággal rendelkező cégek köthetnek azonnali vagy határidős ?ügyletet.


A részvény belső értékét (számított árfolyamát) az határozza meg,

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. milyen pénzáramlásokat biztosított a befektetők számára az elmúlt években.
 2. mekkora a várható osztalék-kifizetések jelenértéke.
 3. mekkora a tartási periódusra jutó ex-post hozam.


Ha egy projekt esetében az NPV=0,

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. a projekt nem javasolható megvalósításra, mert értékrombolást eredményez.
 2. a projekt nem javasolható megvalósításra, mert 0 hozamot eredményez.
 3. a projekt megvalósításra javasolható, mert várhatóan az elvárt hozamnak megfelel}o hozamot biztosít a befektetőnek.


Az éves nominális kamatláb 6%, a kamatfizetés havi gyakoriságú. Mekkora az éves effektív kamatláb? A számítás módját is tüntesse fel!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. 6;17%
 2. 5;93%
 3. 6;23%


Egy részvénytársaság 3 dollárt fizet az elsőbbségi részvényeseknek. Hatékony árazás mellett az aktuális piaci ár 25 dollár. Mennyi az elsőbbségi részvény tőkek?öltsége? A számítás módját is tüntesse fel!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. 12;00%
 2. 8;33%
 3. 7;50%


Egy részvénytársaság P/E mutatója 14;0. Az alábbi esetek k?özül mikor n?övekszik a P/E értéke?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A vállalatnál az egy részvényre jutó adózott eredmény növekszik.
 2. A vállalatnál az egy részvényre jutó adózott eredmény cs?ökken.
 3. A vállalat részvényeinek árfolyama csökken.


Mely pénz?ügyi eszköz?ök tekinthetők jellemzően tőkepiaci terméknek?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. a határidős deviza?ugyletek
 2. részvény, vállalati kötvény
 3. diszkont kincstárjegy


A kockázatmentes kamatláb 4 %, a piaci kockázati prémium 5 %. A vizsgált részvény bétája 0;7. Határozza meg a részvény elvárt hozamát a CAPM-modell segítségével! A számítás módját is tüntesse fel!

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. 9;0%
 2. 7;5%
 3. 6;3%


A kamatszelvényes kötvény az alábbi pénzáramokat fizeti:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. egy összegben lejáratkor kifizeti a névértéket
 2. egy összegben lejáratkor kifizeti a névértéket és annak kamatos kamatait
 3. periódusonként előre meghatározott kamatot, és a futamidő végén egy ?összegben a tőket?örlesztést fizeti ki.


Válassza ki a helyes megoldást!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az évjáradék meghatározott periódusszámon kereszt?ül megjelenő, azonos ?összegű be/kifizetések sorozata.
 2. Az évjáradék meghatározott évre vonatkozóan előre meghatározott kamatláb szerinti tőke hozadéka.
 3. Az évjáradék azonos pénzáram kifizetése végtelen periódus számon kereszt?ül.


Mit jelent a részvény?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A részvény vagyoni és tagsági jogokat megtestesítő értékpapír.
 2. A részvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.
 3. A részvény állami követelést megtestesítő értékpapír.


Mivel magyarázzuk, hogy a törzsrészvények elvárt hozama nagyobb, mint az elsőbbségi részvényesek elvárt hozama?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az elsőbbségi részvények osztalék-kifizetési rátája alacsonyabb, mint a törzsrészvényesek osztalék kifizetési rátája.
 2. A t?örzsrészvényes osztalék kifizetése hátrasorolt az elsőbbségi részvényesek osztalék-kifizetéséhez viszonyítva, így a nagyobb kockázat fedezésére szolgál a nagyobb elvárt hozam.
 3. Az elsőbbségi részvényesek általában fix ?összegű, magasabb osztalékot kapnak, mint a törzsrészvényesek.


Válassza ki az értékpapírok elméleti árfolyamára, belső értékére vonatkozó megállapítást!

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A múltbeli pénzáramlás felkamatolt j?övőértéke.
 2. Az évenkénti pénzbevételek jelenértéke.
 3. A j?ov}obeli pénzáramok diszkontált jelenértéke.


Hogyan értelmezz?uk a belső megtér?ülési rátát (IRR)?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A belső megtérülési rátát az iparági elvárt hozam határozza meg.
 2. A befektetés/projekt pénzáramainak éves átlagos hozama, az a kamatláb, amely mellett NPV=0.
 3. A belső megtér?ülési ráta az a kamatláb, amely megegyezik a piaci kamatlábbal.


Egy standard, kamatszelvényes k?ötvény az alábbi pénzáramokat fizeti:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. egy ?összegben lejáratkor kifizeti a névértéket
 2. egy ?összegben lejáratkor kifizeti a névértéket és annak kamatos kamatait
 3. periódusonként előre meghatározott kamatot, és a futamidő végén egy ?összegben a tőketörlesztést fizeti ki.


Válassza ki az értékpapírokat tartalmazó felsorolást!

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Dolgozói részvény, záloglevél, kereskedelmi váltó.
 2. Vállalati k?ötvény, t?örzsrészvény, átváltható kötvény.
 3. Beruházási hitel, folyószámla hitel, hosszúlejáratú betét.


Válassza ki a futures ügylet jellemzőjét!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A futures ?ügylet a határidős ?ügyletek egyik alaptípusa.
 2. A futures ?ügylet az azonnali ?ügyletkötések egyik alaptípusa.
 3. A futures ?ügylet az opciós ügyletek egyik alaptípusát jelenti.


Határozza meg a féléves futamidejű betét tényleges (effektív) kamatlábát! A számítás menetét is t?untesse fel!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. 6% névleges kamatláb mellett a tényleges éves kamatláb 6,09%.
 2. 6% névleges kamatláb mellett a tényleges éves kamatláb 5,09%.
 3. 6% névleges kamatláb mellett a tényleges éves kamatláb 7,51%.


Válassza ki a helyes megállapítást!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. ha a piaci kamatláb = inflációs ráta, akkor a reálkamat = 0.
 2. ha a piaci kamatláb < inflációs ráta, akkor a reálkamat > 0.
 3. ha a piaci kamatláb > inflációs ráta, akkor a reálkamat < 0.


Az alábbiak k?öz?ül válassza ki, mely pénzügyi termékek jellemzik a pénzpiacokat!

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Államk?ötvény, egy vállalat törzsrészvénye, átváltható kötvény.
 2. Inflációindexált állampapír, két éves bankbetét, beruházási hitel.
 3. Fél éves bankbetét, diszkont kincstárjegy, forgóeszk?öz hitel.


Az EPS (Earnings per share), az egy részvényre jutó eredmény, milyen információt jelent a befektetők számára?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Magas EPS érték azt jelenti, hogy a j?övőben még nagyobb osztalékot fog a részvénytársaság fizetni.
 2. Az alacsony EPS érték azt jelenti, hogy a kevesebb lett az egy részvényre jutó eredmény, mert cs?ökkent a részvények száma.
 3. A magas EPS értéket a piac a j?övőbeli kedvez}o n?övekedési lehetőségként értékeli.

Válassza ki a normál, alapértelmezett évjáradék jelentését!

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az évjáradék meghatározott pénz?összeg kifizetése legalább ?öt éven kereszt?ül.
 2. Az évjáradék azonos pénz?összeg kifizetése meghatározott periódusszámon keresztül.
 3. Az évjáradék valamely a j?övőben esedékes pénzáramok diszkontált jelenértéke.

Egy zéró kupon, diszkont jellegű k?ötvény az alábbi pénzáramokat fizeti:

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. egy ?összegben lejáratkor kifizeti a névértéket.
 2. egy összegben lejáratkor kifizeti a névértéket és annak kamatos kamatait.
 3. periódusonként előre meghatározott kamatot, és a futamidő végén egy ?osszegben a tőket?örlesztést fizeti ki.

Egy részvény elvárt hozamát a CAPM modell alapján megkapjuk

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. ha a kockázatmentes hozamhoz hozzáadjuk a bétával korrigált piaci kockázati prémiumot.
 2. ha a kockázatmentes hozamhoz hozzáadjuk a bétával korrigált piaci hozamot.
 3. ha a részvénypiaci átlagos hozamhoz hozzáadjuk az adott részvény kockázati prémiumát.

Állapítsa meg, melyik megállapítás helyes! A THM, teljes hiteldíj mutató tartalma az alábbi megállapítás:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A THM-et a bankok az Egységesített betéti kamatláb mutató k?ötelezően előírt tartalma alapján határozzák meg.
 2. A THM az a kamatláb, amelyet a felvett hitelre fizet?unk, a hitelezés teljes időtartama alatt.
 3. A THM a felvett hitel IRR típusú mutatója, amelynek kiszámítása során a pénzáramokban figyelembe veszik a járulékos tételeket, k?öltségeket, díjakat.

Válassza ki a helyes választ! Miben k?ül?önb?özik a future és forward ?ügylet egymástól?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A future és forward ?ügylet az azonnali ?ügyletek eltérő megnevezése a gyakorlatban.
 2. A future és a forward ?ügylet az azonnali ?ügyletk?ötések két alaptípusa.
 3. A future és forward ?ügylet két határidős ?ügylet típus, amelyeket eltérő szabályozottságú és szervezettségű piacokon kötnek.

Legyen a nominális kamatláb 5%. Ha az infláció mértéke és a nominális kamatláb is 3,5%-kal nő, változatlan marad-e és mekkora lesz a reálkamatláb?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Változatlan, 4%.
 2. Változatlan, 5%.
 3. Megváltozik, 4;831 %.

Egy befektetés jelenbeli ráfordítása C0, az első év végi pénzáramlás C1, a diszkontáláshoz felhasználható kamatláb r. Az alábbiak k?öz?ül melyik a helyes megállapítás?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A C0 értéke jellemzően negatív pénzáram.
 2. A C1 értékét a j?ov}obeli pénzáramok jelenértéke határozza meg.
 3. Az r értéke jellemz}oen a befektetés időtartamának megfelelő állampapír hozam.


Mely pénzügyi eszközök tekinthetők jellemzően tőkepiaci terméknek?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. diszkont kincstárjegy
 2. határidős deviza?ügyletek
 3. részvény, vállalati k?ötvény

Válassza ki a tényleges (effektív) kamatláb meghatározását!

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Meghatározott időtartamra, általában 1 évre vonatkozó kamatláb, amely a konverziós periódustól f?üggetlen?ül is megadható.
 2. A kamatok évk?özi újrabefektetésével számolt kamatláb.
 3. Meghatározott hosszúságú időtartamra számított kamatláb.


Válassza ki a normál, alapértelmezett évjáradék jelentését!

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az évjáradék biztosító intézetek által, a biztosítási jogviszony alapján fizetett ?összeg.
 2. Periódusonként azonos ?összegű kifizetések sorozata meghatározott időtartamon kereszt?úl.
 3. Az évjáradék valamely a j?övőben esedékes pénzáramok diszkontált jelenértéke.


A kockázatmentes kamatláb 2 %, a piaci kockázati prémium 5 %. A vizsgált részvény bétája 1;4. Határozza meg a részvény elvárt hozamát a CAPM modell segítségével! A számítás módját is tüntesse fel!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. 9;0%
 2. 7;2%
 3. 9;8%


Egy részvénytársaság P/E mutatója 24;0. Az alábbi esetek köz?ül mely esetben csökken a P/E értéke?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A vállalat részvényeinek elvárt hozama csökken.
 2. A vállalatnál az egy részvényre jutó adózott eredmény ?csökken.
 3. A vállalat részvényeinek árfolyama csökken.


Válassza ki az opció kiírójának jellemzőjét!

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az opciós díj ellenében vételi jogosultságot szerez.
 2. Az opciós díj ellenében k?ötelezettséget vállal vételre vagy eladásra.
 3. Az opciós díj ellenében eladási jogosultságot szerez.


Milyen pénz?ügyi forrásokat vehet igénybe a CAL-bay vállalat az új beruházás finanszírozására? Válassza ki a helyes választ!

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Bankhitel vesz fel, vagy új részvényt bocsát ki.
 2. Kereskedelmi váltót bocsát ki.
 3. Visszahívható k?ötvényen érvényesíti a visszahívás jogát.