Fizika 2i ZH Igaz-Hamis kikérdező

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Csia Klaudia Kitti (vitalap | szerkesztései) 2020. április 26., 11:09-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Fizika_II.
Fizika 2i Igaz-Hamis (ZH)
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

Feltöltött, tömör fémtesten a töltések a felületen, egyenletes felületi töltéssűrűségben helyezkednek el.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: +.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az inhomogén elektromos mezőben elengedett, töltött részecske mindig arajta áthaladó erővonal mentén mozog.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy adott feszültségű telepre csatlakoztatott síkkondenzátorba a fegyverzetekkel párhuzamosan szigetelő lemezt helyezünk, a kondenzátor lemezein felhalmozódó töltés megnő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy valódi izzólámpa a névleges feszültségre kapcsolva P elektromos teljesítményt vesz fel. Feleakkora feszültségre kapcsolva ugyanezen izzólámpa által felvett teljesítmény kisebb, mint P/4.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy ellenállásból, kezdetben töltetlen kondenzátorból és telepből álló RC-körben a bekapcsolás utáni pillanatban a legnagyobb az áramerősség.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Mágneses erőtérben mozgó, elektromosan töltött részecskére ható mágneses erő munkája mindig zérus.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy sebességszűrőn a v sebességű, egyszeresen pozitív töltésű ionok átjutnak, akkor a v sebességű, egyszeresen negatív töltésű ionok is.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha két, egymással párhuzamos, egyenes vezetőben az áram iránya ellentétes, akkor a két vezető között fellépő erő taszító jellegű.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Homogén mágneses mezőbe helyezett mágneses dipólusra (pl. kis rúdmágnesre) nem hat eredő erő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy töltött, tömör fémtest belsejében minden pontban nulla a potenciál.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az inhomogén elektromos mezőben elengedett, töltött részecske mindig a rajta áthaladó erővonal érintőjével párhuzamos irányban gyorsul.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy adott töltésű (feszültségforráshoz nem csatlakoztatott) síkkondenzátorba a fegyverzetekkel párhuzamosan szigetelő lemezt helyezünk, a kondenzátor feszültsége lecsökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy nem elhanyagolható belső ellenállású feszültségforrásra változtatható ellenállást kapcsolunk. A feszültségforrás kapocsfeszültsége csökken, ha a külső ellenállás értékét növeljük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy ellenállásból, kezdetben töltetlen kondenzátorból és telepből álló soros RC-körben a bekapcsolás utáni pillanatban a legnagyobb a Joule-hőteljesítménye.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Mágneses mezőben mozgó, elektromosan töltött részecske sebességének nagysága mindig állandó.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Tömegspektrométerben az azonos sebességű, de különböző tömegű ionok is mozoghatnak azonos sugarú körpályán, ha a fajlagos töltésük egyenlő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha két, egymással párhuzamos, egyenes vezetőben az áram iránya megegyezik, akkor a két vezető között fellépő erő taszító jellegű.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Homogén mágneses mezőben az indukcióvektorra merőleges tengelyű mágneses dipólusra (pl. kis rúdmágnesre) nem hat forgatónyomaték.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy földelt, tömör fémtest össztöltése mindig nulla.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy töltetlen fémgömbhéj középpontjába +Q ponttöltést helyezünk. Ekkor a gömbön kívül az elektromos térerősség az árnyékolás miatt nulla.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy nem elhanyagolható belső ellenállású feszültségforrásra változtatható ellenállású fogyasztót kapcsolunk. A fogyasztó teljesítménye akkor a legnagyobb, ha ellenállása megegyezik a feszültségforrás belső ellenállásával.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy ellenállást egy feltöltött kondenzátor fegyverzeteire kapcsolunk. Az ellenálláson eső feszültség a csatlakoztatás utáni pillanatban a legnagyobb.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

+z irányú, homogén mágneses mezőben +x irányú sebességgel mozgó, negatív töltésű részecskére −y irányú Lorentz-erő hat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy sebességszűrő v sebességű ionokat enged át. Ha a mágneses indukcióértékét megkétszerezzük, akkor a szűrőn a 2v sebességű ionok jutnak át.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy légmagos szolenoid tekercsben időben állandó erősségű áram folyik, a tekercs menetei vonzzák egymást.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Homogén mágneses mezőbe helyezett, áramjárta vezetőkeretre akkor hat a legnagyobb forgatónyomaték, ha a keret síkja párhuzamos a mágneses indukcióvektorral.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy negatív töltésű és egy semleges fémtest között elektrosztatikus vonzóerő hat.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az inhomogén elektromos mezőben elengedett, töltött részecske sebessége mindig a rajta áthaladó erővonal érintőjének irányába mutat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy adott töltésű (feszültségforráshoz nem csatlakoztatott) síkkondenzátorba a fegyverzetekkel párhuzamosan szigetelő lemezt helyezünk, a kondenzátor energiája megnő.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Áramjárta vezetőhuzal belsejében az elektromos térerősség értéke nulla.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy kezdetben töltetlen kondenzátor fegyverzeteire egy valódi (belső ellenállással rendelkező) telepet kapcsolunk. Igaz vagy hamis, hogy a kondenzátor töltődése során a telep kapocsfeszültsége növekszik?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Régi katódsugárcsöves monitorhoz erős mágnest közelítve a kép színei megváltoznak. Igaz vagy hamis, hogy a jelenség oka az elektronnyalábra ható mágneses Lorentz-erő?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Homogén mágneses mezőben az indukcióvektorra merőleges síkú, áramjárta vezetőkeretre nem hat forgatónyomaték.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha ferromágneses anyagot erős mágneses térbe helyezünk, majd a mágneses teret kikapcsoljuk, az anyagnak marad mágnesezettsége. Igaz vagy hamis, hogy ennek oka a hiszterézis?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Éles csúccsal rendelkező töltött fémtestnél a csúcshatás nem érvényesül, ha a testet tökéletes vákuum veszi körül.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy síkkondenzátor kapacitása εr-szeresére növekszik, ha a lemezek közötti teret εr relatív permittivitású anyaggal töltjük ki.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy kezdetben töltetlen kondenzátorból, egy ellenállásból és egy ideális telepből soros RC-kört állítunk össze. A telep által leadott teljesítmény a bekapcsolás után hosszú idővel nullára csökken.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Homogén mágneses mezőben körpályán mozgó töltött részecske periódusideje független a részecske sebességétől.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Két egyforma körvezető egymással párhuzamos, vízszintes síkban egymás felett helyezkedik el. Az egyik körvezetőt rövidre zárjuk, a másikba pedig időben növekvő erősségű áramot vezetünk. Igaz vagy hamis, hogy a két körvezetőben folyó áram iránya azonos?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Szabálytalan alakú, töltött fémtesten kívül, a felület közelében az elektromos térerősségvektor minden pontban merőleges a felületre.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy feltöltött (semmihez sem csatlakoztatott) síkkondenzátor energiája εr-szeresére növekszik, ha a lemezek közötti teret εr relatív permittivitású anyaggal töltjük ki.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Homogén mágneses mezőben egy töltött részecske nem végezhet egyenesvonalú, egyenletes mozgást, ha a részecskére más erő nem hat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy 24 V-ra méretezett izzót egy nagy induktivitású tekerccsel sorosan kapcsolunk, majd a rendszert 24 V-os, ideális telepre csatlakoztatjuk. Közvetlenül a telep csatlakoztatása után az izzó nem világít.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy töltött és egy annak közelében lévő töltetlen fémtest vonzzák egymást.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy ellenállásból, kondenzátorból és egy telepből álló soros RC-kör időállandója εr-szeresére növekszik, ha a kondenzátor lemezei közötti teret εr relatív permittivitású anyaggal töltjük ki.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy valódi izzólámpa ellenállása csökken, ha a rajta átfolyó áram erősségét növeljük.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy Q töltésű részecske a B indukcióvektorral jellemezhető homogén mágneses mezőben v sebességgel halad, a rá ható Lorentz-erő vektorát a −QB×v összefüggés adja meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Oersted kísérletében az iránytű az áramjárta, hosszú, egyenes vezetővel párhuzamos irányba áll be.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy földelt fémtest feltölthető pozitív töltésűre egy negatívan töltött ebonitrúd segítségével.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy elektromos mezőben mozgó elektron kisebb potenciálú pontból nagyobb potenciálú pontba jut el. Eközben az elektron mozgásienergiája növekszik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy adott feszültségű (azaz feszültségforráshoz csatlakoztatott) síkkondenzátorba a fegyverzetekkel párhuzamosan szigetelő lemezt helyezünk, a kondenzátor energiája lecsökken.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ha egy valódi izzólámpát a névleges U feszültségre kapcsolunk, I erősségű áram folyik át rajta. Igaz vagy hamis, hogy az izzólámpán folyó áramerőssége I/2-nél nagyobb lesz, ha U/2 feszültségre kapcsoljuk?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy kezdetben töltetlen kondenzátor fegyverzeteire egy valódi (belső ellenállással rendelkező) telepet kapcsolunk. Igaz vagy hamis, hogy a kondenzátort töltő áram erőssége időben exponenciálisan csökken?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Homogén mágneses mezőben körpályán mozgó ponttöltés keringési ideje annál kisebb, minél nagyobb a töltés sebessége.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Homogén mágneses mezőben az indukcióvektorra merőleges állású iránytűre nem hat forgatónyomaték.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Diamágneses anyagok mágnesezettsége a mágneses térerősséggel ellentétes irányú.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Árammal átjárt szolenoid tekercs menetei taszítják egymást.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis