Fizika 2i KisZH-k 2013 tavasz

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Szikszayl (vitalap | szerkesztései) 2013. augusztus 17., 15:48-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

1. kisZH

1. Ismertesse a villamos potenciál fogalmát! (2 pont)
2. Végtelen hosszúnak tekinthető egyenes fonálon [math]\sigma= e-7 \frac{C}{m}[/math] lineáris töltéssűrűség van. Határozza meg a villamos térerősséget a fonáltól 50 cm távolságra a Coulomb törvény segítségével! (3 pont)

(Az e itt az Euler-féle e szám, nem fizikai mennyiséget jelöl!)

2. kisZH

1. Adja meg a villamos áramsűrűség vektor definícióját! (2 pont)
2. Két koaxiális, L= 1 m hosszú henger palástjain, amelyek sugarai 5 cm és 6 cm, rendre 5*10-6 C töltés oszlik el egyenletesen. Határozza meg és ábrázolja a térerősséget a tengelytől való távolság függvényében a Gauss-tétel alkalmazásával! (3 pont)

3. kisZH

1. Milyen anyagot nevezünk diamágneses anyagnak? Adjon fizikai magyarázatot! (2 pont)
2. Két végtelen hosszúságú koaxiális hengert egynemű töltéssel töltünk fel úgy, hogy a töltéssűrűség a külső hengeren [math]\frac{2}{3}*10^{-9} \frac{C}{cm^2}[/math], a belsőn pedig [math]\frac{1}{3}*10^{-9} \frac{C}{cm^2}[/math]. A hengerek sugara 10 mm, illetve 10,5 mm. Határozzuk meg a hengerek közötti potenciálkülönbséget! (3 pont)

4. kisZH

1. Speciális relativitáselmélet (2 pont)
2. I= 20 A erősségű áram A= 10 mm2 keresztmetszetű vastag körvezetőn folyik keresztül. Az áram által keltett mágneses erőtér értéke a körvezető középpontjában [math]H= 178 \frac{A}{m}[/math]. Mekkora feszültséget kapcsoltunk a körvezető végeire? A körvezető fajlagos ellenállása [math]\rho= 0.017 \frac{\Omega mm^2}{m}.[/math] (3 pont)

5. kisZH

Galvanométer tekercsének menetszáma 400. A tekercs keresztmetszete 3 cm x 2 cm. A tekercs egy fonálon függ egy 0,1 [math]\frac{Vs}{m^2}[/math] indukciójú mágneses erőtérben, benne 10-7 A erősségű áram folyik. Határozzuk meg a tekercsre ható forgatónyomatékot, ha a tekercs keresztmetszetének síkja párhuzamos a mágneses erőtér irányával! (5 pont)

6. kisZH

Mutassuk ki, hogy homogén mágneses erőtérbe az erővonalakra merőlegesen v sebességgel belőtt részecske a mágneses erőtérben körpályán halad változatlan v sebességgel. Határozzuk meg a részecske által befutott kör kerületét és a részecske keringési idejét! (5 pont)