Fizika 1 vizsga, 2008.01.23.

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A ketteshez az elméleti részből 12 pont, a feladatokból 7,5 pont kell.

Kifejtős kérdések

max. 15 pont, feladatonként 3 pont

 1. Mutassa meg, hogy fémüregben a térerősség 0!
 2. Mondja ki a pontrendszerek perdület tételét!
 3. Entrópia - fogalma és fizikai jelentése.
 4. Írja fel és vezesse le az állandó térfogaton mért fajhőt ideális gázok esetén!
 5. Mondja ki a termodinamika II. főtételét!

Igaz-hamis kérdések

max. 15 pont, jó válasz: 1p, nincs válasz: 0p, rossz válasz: -1p

 1. Gyorsuló koordináta-rendszerben vizsgált tömegpontok gyorsuló mozgást végeznek az állócsillagokhoz képest.
 2. A surlódási erő a konzervatív erok egyik lényeges fajtája
 3. A Föld tömegéből számrazó gravitációs erőtér örvénymentes
 4. A tehetetlen és súlyos tömeg aránya az energiamegmaradás miatt egy.
 5. A vékonyfalú vas gömb tehetetlenségi nyomatéka [math]mR^2[/math] , ahol [math]m[/math] a gömb tömege, [math]R[/math] a sugara.
 6. A munkatétel értelmében a tömegpont mozgási energiájának megváltozása megegyezik a tömegponton végzett munkával
 7. Gerjesztett rezgőmozgás esetén az amplitudó rezonancia a saját frekvenciánál lép fel
 8. A transzverzális hanghullám terjedési sebessége nagyobb a hanghulláménál
 9. A hullám átlagos intenzitása az átlagos energiasűrűség és a hullá(...nemtudomelolvasni :) ) sebességének szorzata.
 10. A termodinamikai valószínűség megadja, hogy egy mikroállapot hány makroállapottal adható meg.
 11. A hűtőgép jósági tényezője a termodinamika II. főtétele értelmében mindig kisebb egynél.
 12. Nyílt rendszer entrópiája nem növekedhet, ezért véges az élet.
 13. Az eltolásvektor határfelülettel párhuzamos komponense folytonosan megy át.
 14. Az elektrosztatikus térerővonalak a fémek felületére merőlegesek
 15. A dielektrikumok igen jó vezetőképességel rendelkeznek mert nagy a polarizálhatóságuk.

Megoldás

non-official

 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
 H	H	I	H	H	I	H	H	I	H	H	H	?	 I	H 

Feladatok

max. 20 pont, feladatonként 2,5 pont

1. Ember folyón felfele evez. Egy hídnál elhagyja a csáklyáját, de csak fél óra múlva veszi észre. Ezután visszafordul és felszedi. Milyen gyors a folyó sodrása, ha 5km-mel a híd alatt éri utol a csáklyát, és végig egyenletesen evezett?
A: ? km/h
B: 5 km/h
C: ? km/h
D: ? km/h
E: egyik sem
2. Egy állandó vastagságú lemez síkjára merőleges két különböző tengelyére mérésekből ismerjük a tehetetlenségi nyomatékát (Ө1=1 kgcm2, Ө2=2 kgcm2), valamint a tömegközépponttól mért távolságát (d1=1 cm, d2=3 cm). Határozza meg a mérési eredmények birtokában, a lemez tehetetlenségi nyomatékát a tömegközépponton átmenő és a lemez síkjára merőleges tengelyre!
A: 0,125 kgcm2
B: 0,55 kgcm2
C: 0,875 kgcm2
D: 1,2 kgcm2
E: egyik sem
3. Egy h2 magasságú ember állandó c sebességgel halad a föld felett h1 magasságban elhelyezett lámpa alatt. Mekkora v sebességgel mozog az ember árnyékának végpontja a földön?
A: c
B: c*h1/h2
C: c*h2/(h1–h2)
D: c*h2/(h1–h2)
E: Egyik sem
4. Egy gőzmozdony 20 m/s sebességgel közeledik a megfigyelőhöz. A mozdonyvezető a mozdony sípjának alaphangját 300 Hz rezgésszámúnak hallja. Mennyivel változik a síphang felharmonikusainak frekvenciája a nyugvó megfigyelő szerint, ha n >= 1 egész? (c=330 m/s)
A: n*9 Hz
B: n*19 Hz
C: n*29 Hz
D: n*16 Hz
E: egyik sem
5. Egy 20 l térfogatú edény hidrogén és hélium keverékét tartalmazza 20°C hőmérsékleten és 2 bar nyomáson. A gázkeverék tömege 5g. Hány gramm ebből a hidrogén? (MH=2g/mol, MHe=4g/mol, R=8,314 1/molK)
A: 0,65 g
B: 2,43 g
C: 1,56 g
D: 0.87 g
E: egyik sem
6. 5 l térfogatú és 200 kPa nyomású hélium gázt állandó nyomáson melegítünk mindaddig, amíg térfogata 10 l nem lesz. Mennyivel változott a gáz belső energiája?
A: 5000 J
B: 1000 J
C: 1500 J
D: 2000 J
E: egyik sem
7. m= 1kg levegőt adiabatikusan térfogatának hatodrészére komprimálunk, majd ezen a térfogaton a nyomását 1,5-szeresére növeljük. Határozza meg az entrópia változást a folyamat alatt? (Mlevegő=29g/mol)
A: 293 J/K
B: ?
C: ?
D: ?
E: egyik sem
8. Számítsuk egy R sugarú gömbben a potenciált, ha benne mindenütt p töltéssűrűség van és x a középponttól való távolság.
A: (p/ε)*(R2-x2)
B: (p/ε/2)*(R2-x2)
C: (p/ε/2)*(R2-x2/3)
D: (p/ε/3)*(R2-x2/3)
E: egyik sem

Megoldás

non-official

 1 2 3 4 5 6 7 8
 B C ? B C C A ?
 • A számolós feladatok nagy részének megoldása:
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni

-- Tomeko - 2008.01.24.
-- Balázs - 2008.01.24.
-- Kittka - 2008.01.24.
-- ijanos - 2008.01.26.
-- P - 2009.01.06.
-- Lord Viktor - 2013.01.24.