„Fizika 1 vizsga, 2008.01.23.” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
45. sor: 45. sor:
 
:D: ? km/h
 
:D: ? km/h
 
:E: egyik sem
 
:E: egyik sem
 
 
;2. Egy állandó vastagságú lemez síkjára merőleges két különböző tengelyére mérésekből ismerjük a tehetetlenségi nyomatékát (&#1256;1=1 kgcm2, &#1256;2=2 kgcm2), valamint a tömegközépponttól mért távolságát (d<sub>1</sub>=1 cm, d<sub>2</sub>=3 cm). Határozza meg a mérési eredmények birtokában, a lemez tehetetlenségi nyomatékát a tömegközépponton átmenő és a lemez síkjára merőleges tengelyre!
 
;2. Egy állandó vastagságú lemez síkjára merőleges két különböző tengelyére mérésekből ismerjük a tehetetlenségi nyomatékát (&#1256;1=1 kgcm2, &#1256;2=2 kgcm2), valamint a tömegközépponttól mért távolságát (d<sub>1</sub>=1 cm, d<sub>2</sub>=3 cm). Határozza meg a mérési eredmények birtokában, a lemez tehetetlenségi nyomatékát a tömegközépponton átmenő és a lemez síkjára merőleges tengelyre!
 
:A: 0,125 kgcm<sup>2</sup>
 
:A: 0,125 kgcm<sup>2</sup>
52. sor: 51. sor:
 
:D: 1,2 kgcm<sup>2</sup>
 
:D: 1,2 kgcm<sup>2</sup>
 
:E: egyik sem
 
:E: egyik sem
 
 
;3. Egy h<sub>2</sub> magasságú ember állandó c sebességgel halad a föld felett h<sub>1</sub> magasságban elhelyezett lámpa alatt. Mekkora v sebességgel mozog az ember árnyékának végpontja a földön?
 
;3. Egy h<sub>2</sub> magasságú ember állandó c sebességgel halad a föld felett h<sub>1</sub> magasságban elhelyezett lámpa alatt. Mekkora v sebességgel mozog az ember árnyékának végpontja a földön?
 
:A: c
 
:A: c
59. sor: 57. sor:
 
:D: c*h<sub>2</sub>/(h<sub>1</sub>–h<sub>2</sub>)
 
:D: c*h<sub>2</sub>/(h<sub>1</sub>–h<sub>2</sub>)
 
:E: Egyik sem
 
:E: Egyik sem
 
 
 
;4. Egy gőzmozdony 20 m/s sebességgel közeledik a megfigyelőhöz. A mozdonyvezető a mozdony sípjának alaphangját 300 Hz rezgésszámúnak hallja. Mennyivel változik a síphang felharmonikusainak frekvenciája a nyugvó megfigyelő szerint, ha n >= 1 egész? (c=330 m/s)
 
;4. Egy gőzmozdony 20 m/s sebességgel közeledik a megfigyelőhöz. A mozdonyvezető a mozdony sípjának alaphangját 300 Hz rezgésszámúnak hallja. Mennyivel változik a síphang felharmonikusainak frekvenciája a nyugvó megfigyelő szerint, ha n >= 1 egész? (c=330 m/s)
 
:A: n*9 Hz
 
:A: n*9 Hz
67. sor: 63. sor:
 
:D: n*16 Hz
 
:D: n*16 Hz
 
:E: egyik sem
 
:E: egyik sem
 
 
;5. Egy 20 l térfogatú edény hidrogén és hélium keverékét tartalmazza 20°C hőmérsékleten és 2 bar nyomáson. A gázkeverék tömege 5g. Hány gramm ebből a hidrogén? (M<sub>H</sub>=2g/mol, M<sub>He</sub>=4g/mol, R=8,314 1/molK)
 
;5. Egy 20 l térfogatú edény hidrogén és hélium keverékét tartalmazza 20°C hőmérsékleten és 2 bar nyomáson. A gázkeverék tömege 5g. Hány gramm ebből a hidrogén? (M<sub>H</sub>=2g/mol, M<sub>He</sub>=4g/mol, R=8,314 1/molK)
 
:A: 0,65 g
 
:A: 0,65 g
74. sor: 69. sor:
 
:D: 0.87 g
 
:D: 0.87 g
 
:E: egyik sem
 
:E: egyik sem
 
+
;6. 5 l térfogatú és 200 kPa nyomású hélium gázt állandó nyomáson melegítünk mindaddig, amíg térfogata 10 l nem lesz. Mennyivel változott a gáz belső energiája?
6. feladat:
+
:A: 5000 J
 
+
:B: 1000 J
5 l térfogatú és 200 kPa nyomású hélium gázt állandó nyomáson melegítünk mindaddig, amíg térfogata 10 l nem lesz. Mennyivel változott a gáz belső energiája?
+
:C: 1500 J
<pre>
+
:D: 2000 J
a)5000 J b)1000 J c)1500 J d)2000 J e)egyik sem
+
:E: egyik sem
</pre>
+
;7. m= 1kg levegőt adiabatikusan térfogatának hatodrészére komprimálunk, majd ezen a térfogaton a nyomását 1,5-szeresére növeljük. Határozza meg az entrópia változást a folyamat alatt? (M<sub>levegő</sub>=29g/mol)
Mo.: 1500 J
+
:A: 293 J/K
 
+
:B: ?
7. feladat:
+
:C: ?
 
+
:D: ?
m=1kg levegőt adiabatikusan térfogatának hatodrészére komprimálunk, majd ezen a térfogaton a nyomását 1,5-szeresére növeljük. Határozza meg az entrópia változást a folyamat alatt? (Mlevegő=29g/mol)
+
:E: egyik sem
<pre>
+
;8. Számítsuk egy R sugarú gömbben a potenciált, ha benne mindenütt p töltéssűrűség van és x a középponttól való távolság.
a)293 J/K b) - c) - d) - e)egyik sem
 
</pre>
 
 
 
8. feladat:
 
 
 
Számítsuk egy R sugarú gömbben a potenciált, ha benne mindenütt p töltéssűrűség van. x a középponttól való távolság.
 
<pre>
 
 
a) p/E (R^2-x^2) b) p/E/2 (R^2-x^2) c) p/E/2 (R^2-x^2/3) d) p/E/3 (R^2-x^2/3) e)egyik sem
 
a) p/E (R^2-x^2) b) p/E/2 (R^2-x^2) c) p/E/2 (R^2-x^2/3) d) p/E/3 (R^2-x^2/3) e)egyik sem
 
</pre>
 
</pre>

A lap 2013. január 24., 11:47-kori változata

A ketteshez az elméleti részből 12 pont, a feladatokból 7,5 pont kell.

Kifejtős kérdések

max. 15 pont, feladatonként 3 pont

 1. Mutassa meg, hogy fémüregben a térerősség 0!
 2. Mondja ki a pontrendszerek perdület tételét!
 3. Entrópia - fogalma és fizikai jelentése.
 4. Írja fel és vezesse le az állandó térfogaton mért fajhőt ideális gázok esetén!
 5. Mondja ki a termodinamika II. főtételét!

Igaz-hamis kérdések

max. 15 pont, jó válasz: 1p, nincs válasz: 0p, rossz válasz: -1p

 1. Gyorsuló koordináta-rendszerben vizsgált tömegpontok gyorsuló mozgást végeznek az állócsillagokhoz képest.
 2. A surlódási erő a konzervatív erok egyik lényeges fajtája
 3. A Föld tömegéből számrazó gravitációs erőtér örvénymentes
 4. A tehetetlen és súlyos tömeg aránya az energiamegmaradás miatt egy.
 5. A vékonyfalú vas gömb tehetetlenségi nyomatéka [math]mR^2[/math] , ahol [math]m[/math] a gömb tömege, [math]R[/math] a sugara.
 6. A munkatétel értelmében a tömegpont mozgási energiájának megváltozása megegyezik a tömegponton végzett munkával
 7. Gerjesztett rezgőmozgás esetén az amplitudó rezonancia a saját frekvenciánál lép fel
 8. A transzverzális hanghullám terjedési sebessége nagyobb a hanghulláménál
 9. A hullám átlagos intenzitása az átlagos energiasűrűség és a hullá(...nemtudomelolvasni :) ) sebességének szorzata.
 10. A termodinamikai valószínűség megadja, hogy egy mikroállapot hány makroállapottal adható meg.
 11. A hűtőgép jósági tényezője a termodinamika II. főtétele értelmében mindig kisebb egynél.
 12. Nyílt rendszer entrópiája nem növekedhet, ezért véges az élet.
 13. Az eltolásvektor határfelülettel párhuzamos komponense folytonosan megy át.
 14. Az elektrosztatikus térerővonalak a fémek felületére merőlegesek
 15. A dielektrikumok igen jó vezetőképességel rendelkeznek mert nagy a polarizálhatóságuk.

Megoldás

non-official

 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
 H	H	I	H	H	I	H	H	I	H	H	H	?	 I	H 


Sablon fejlesztesalatt.png Az oldal épp egy nagyobb változáson megy keresztül, kérlek nézz vissza kicsit később Sablon fejlesztesalatt.png

Feladatok

1. Ember folyón felfele evez. Egy hídnál elhagyja a csáklyáját, de csak fél óra múlva veszi észre. Ezután visszafordul és felszedi. Milyen gyors a folyó sodrása, ha 5km-mel a híd alatt éri utol a csáklyát, és végig egyenletesen evezett?
A: ? km/h
B: 5 km/h
C: ? km/h
D: ? km/h
E: egyik sem
2. Egy állandó vastagságú lemez síkjára merőleges két különböző tengelyére mérésekből ismerjük a tehetetlenségi nyomatékát (Ө1=1 kgcm2, Ө2=2 kgcm2), valamint a tömegközépponttól mért távolságát (d1=1 cm, d2=3 cm). Határozza meg a mérési eredmények birtokában, a lemez tehetetlenségi nyomatékát a tömegközépponton átmenő és a lemez síkjára merőleges tengelyre!
A: 0,125 kgcm2
B: 0,55 kgcm2
C: 0,875 kgcm2
D: 1,2 kgcm2
E: egyik sem
3. Egy h2 magasságú ember állandó c sebességgel halad a föld felett h1 magasságban elhelyezett lámpa alatt. Mekkora v sebességgel mozog az ember árnyékának végpontja a földön?
A: c
B: c*h1/h2
C: c*h2/(h1–h2)
D: c*h2/(h1–h2)
E: Egyik sem
4. Egy gőzmozdony 20 m/s sebességgel közeledik a megfigyelőhöz. A mozdonyvezető a mozdony sípjának alaphangját 300 Hz rezgésszámúnak hallja. Mennyivel változik a síphang felharmonikusainak frekvenciája a nyugvó megfigyelő szerint, ha n >= 1 egész? (c=330 m/s)
A: n*9 Hz
B: n*19 Hz
C: n*29 Hz
D: n*16 Hz
E: egyik sem
5. Egy 20 l térfogatú edény hidrogén és hélium keverékét tartalmazza 20°C hőmérsékleten és 2 bar nyomáson. A gázkeverék tömege 5g. Hány gramm ebből a hidrogén? (MH=2g/mol, MHe=4g/mol, R=8,314 1/molK)
A: 0,65 g
B: 2,43 g
C: 1,56 g
D: 0.87 g
E: egyik sem
6. 5 l térfogatú és 200 kPa nyomású hélium gázt állandó nyomáson melegítünk mindaddig, amíg térfogata 10 l nem lesz. Mennyivel változott a gáz belső energiája?
A: 5000 J
B: 1000 J
C: 1500 J
D: 2000 J
E: egyik sem
7. m= 1kg levegőt adiabatikusan térfogatának hatodrészére komprimálunk, majd ezen a térfogaton a nyomását 1,5-szeresére növeljük. Határozza meg az entrópia változást a folyamat alatt? (Mlevegő=29g/mol)
A: 293 J/K
B: ?
C: ?
D: ?
E: egyik sem
8. Számítsuk egy R sugarú gömbben a potenciált, ha benne mindenütt p töltéssűrűség van és x a középponttól való távolság.

a) p/E (R^2-x^2) b) p/E/2 (R^2-x^2) c) p/E/2 (R^2-x^2/3) d) p/E/3 (R^2-x^2/3) e)egyik sem

(Megj.: E := epszilon)

Megoldás

non-official

 1 2 3 4 5 6 7 8
 B C ? B C C A ?

Egészítésre szorul

Ha valakinek még eszébe jut vmi, kiegészítés, még feladat, vagy esetleg netán megvan neki a feladatlap, :) akkor hajrá lehet közösségi munkát végezni kicsit :D

-- Tomeko - 2008.01.24.

Másra má tényleg nagyon nem rémlik. Ha valami nem volt pontos pls javítsátok! Na meg egészítsétek!

-- Balázs - 2008.01.24.

-- Kittka - 2008.01.24. - bővítve, javítva

-- ijanos - 2008.01.26. - igazhamis

-- P - 2009.01.06. - Javítva: 2. válaszokba méter helyett centiméter, 5. hidrogén hélium móltömeg fordítva volt

 • A számolós feladatok nagy részének megoldása.:
Ezen a helyen volt linkelve a 2008.01.23.megoldas.jpg nevű kép a régi wiki ezen oldaláról. (Kérlek hozd át ezt a képet ide, különben idővel el fog tűnni a régi wikivel együtt)