„Fizika 1 vizsga, 2008.01.23.” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(Új oldal, tartalma: „{{GlobalTemplate|Infoalap|Fizika1Vizsga20080123}} A levlistás beszélgetésből összeszedett válaszok alapján, amit eddig össze tudtam rakni a vizsga lehetséges…”)
 
a (Visszavontam Nagy Marcell (vita | szerkesztései) szerkesztését (oldid: 192299))
 
(11 közbenső módosítás, amit 3 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
{{GlobalTemplate|Infoalap|Fizika1Vizsga20080123}}
+
A ketteshez az elméleti részből 12 pont, a feladatokból 7,5 pont kell.  
 
 
 
 
A levlistás beszélgetésből összeszedett válaszok alapján,
 
amit eddig össze tudtam rakni a vizsga lehetséges kérdéseiről :)
 
 
 
==Igazhamis==
 
 
 
1. Gyorsuló koordináta-rendszerben vizsgált tömegpontok gyorsuló mozgást végeznek az állócsillagokhoz képest.
 
2. A surlódási erő a konzervatív erok egyik lényeges fajtája
 
3. A Föld tömegéből számrazó gravitációs erőtér örvénymentes
 
4. A tehetetlen és súlyos tömeg aránya az energiamegmaradás miatt egy.
 
5. A vékonyfalú vas gömb tehetetlenségi nyomatéka <math>mR^2</math> , ahol <math>m</math> a gömb tömege, <math>R</math> a sugara.
 
6. A munkatétel értelmében a tömegpont mozgási energiájának megváltozása megegyezik a tömegponton végzett munkával
 
7. Gerjesztett rezgőmozgás esetén az amplitudó rezonancia a saját frekvenciánál lép fel
 
8. A transzverzális hanghullám terjedési sebessége nagyobb a hanghulláménál
 
9. A hullám átlagos intenzitása az átlagos energiasűrűség és a hullá(...nemtudomelolvasni :) ) sebességének szorzata.
 
10. A termodinamikai valószínűség megadja, hogy egy mikroállapot hány makroállapottal adható meg.
 
11. A hűtőgép jósági tényezője a termodinamika II. főtétele értelmében mindig kisebb egynél.
 
12. Nyílt rendszer entrópiája nem növekedhet, ezért véges az élet.
 
13. Az eltolásvektor határfelülettel párhuzamos komponense folytonosan megy át.
 
14. Az elektrosztatikus térerővonalak a fémek felületére merőlegesek
 
15. A dielektrikumok igen jó vezetőképességel rendelkeznek mert nagy a polarizálhatóságuk.
 
 
 
<pre>
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12  13  14  15
 
  H H I H H I H H I H H H I H
 
</pre>
 
  
 
==Kifejtős kérdések==
 
==Kifejtős kérdések==
1. Mutassa meg, hogy fémüregben a térerősség 0!
+
max. 15 pont, feladatonként 3 pont
 
 
2. Mondja ki a pontrendszerek perdület tételét!
 
 
 
3. Entrópia - fogalma és fizikai jelentése.
 
  
4. Írja fel és vezesse le az állandó térfogaton mért fajhőt ideális gázok esetén!
+
;# Mutassa meg, hogy fémüregben a térerősség 0!
 +
;# Mondja ki a pontrendszerek perdület tételét!
 +
;# Entrópia - fogalma és fizikai jelentése.
 +
;# Írja fel és vezesse le az állandó térfogaton mért fajhőt ideális gázok esetén!
 +
;# Mondja ki a termodinamika II. főtételét!
  
5. Mondja ki a termodinamika II. főtételét!
+
==Igaz-hamis kérdések==
 +
max. 15 pont, jó válasz: 1p, nincs válasz: 0p, rossz válasz: -1p
  
==Feladatok==
+
;# Gyorsuló koordináta-rendszerben vizsgált tömegpontok gyorsuló mozgást végeznek az állócsillagokhoz képest.
1. feladat: Ember folyón felfele evez. Egy hídnál elhagyja a csáklyáját, de
+
;# A surlódási erő a konzervatív erok egyik lényeges fajtája
csak fél óra múlva veszi észre. Eután visszafordul és felszedi. Milyen gyors a
+
;# A Föld tömegéből számrazó gravitációs erőtér örvénymentes
folyó sodrása, ha 5km-mel a híd alatt éri utól a csáklyát, és végig
+
;# A tehetetlen és súlyos tömeg aránya az energiamegmaradás miatt egy.
egyenletesen evezett.
+
;# A vékonyfalú vas gömb tehetetlenségi nyomatéka <math>mR^2</math> , ahol <math>m</math> a gömb tömege, <math>R</math> a sugara.
 +
;# A munkatétel értelmében a tömegpont mozgási energiájának megváltozása megegyezik a tömegponton végzett munkával
 +
;# Gerjesztett rezgőmozgás esetén az amplitudó rezonancia a saját frekvenciánál lép fel
 +
;# A transzverzális hanghullám terjedési sebessége nagyobb a hanghulláménál
 +
;# A hullám átlagos intenzitása az átlagos energiasűrűség és a hullá(...nemtudomelolvasni :) ) sebességének szorzata.
 +
;# A termodinamikai valószínűség megadja, hogy egy mikroállapot hány makroállapottal adható meg.
 +
;# A hűtőgép jósági tényezője a termodinamika II. főtétele értelmében mindig kisebb egynél.
 +
;# Nyílt rendszer entrópiája nem növekedhet, ezért véges az élet.
 +
;# Az eltolásvektor határfelülettel párhuzamos komponense folytonosan megy át.
 +
;# Az elektrosztatikus térerővonalak a fémek felületére merőlegesek
 +
;# A dielektrikumok igen jó vezetőképességel rendelkeznek mert nagy a polarizálhatóságuk.
  
Mo.: 5km/h
+
===Megoldás===
 +
non-official
  
2. feladat:
 
Egy állandó vastagságú lemez síkjára merőleges két különböző tengelyére mérésekből ismerjük a tehetetlenségi nyomatékát (&#1256;1=1 kgcm2, &#1256;2=2 kgcm2), valamint a TKP-tól mért távolságát (d1=1 cm, d2=3 cm). Határozza meg a mérési eredmények birtokában, a lemez tehetetlenségi nyomatékát a TKP-on átmenő és a lemez síkjára merőleges tengelyre!
 
 
<pre>
 
<pre>
a)0,125 kgcm2 b)0,55 kgcm2 c)0,875 kgcm2 d)1,2 kgcm2 e)egyik sem
+
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 +
H H I H H I H H I H H H ? I H
 
</pre>
 
</pre>
Mo.: 7/8=0,875
 
  
3. feladat: geometriai, lámpa alatt megy egy ember c sebességgel, milyen
+
==Feladatok==
gyorsan megy az árnyéka.
+
max. 20 pont, feladatonként 2,5 pont
 
 
*A 2 megadott adat: ember magassága h1, lámpa h2 magasan van
 
 
 
 
 
4. feladat: Doppler effektus
 
Egy gőzmozdony 20 m/s sebességgel közeledik a megfigyelőhöz. A mozdonyvezető a mozdony sípjának alaphangját 300 Hz rezgésszámúnak hallja. Mennyivel változik a síphang felharmónikusainak frekvenciája a nyugvó megfigyelő szerint, ha n>=1 egész? (c=330 m/s)
 
<pre>
 
a)n*9 Hz b)n*19 Hz c)n*29 Hz d)n*16 Hz e)egyik sem
 
</pre>
 
*Van egy képlet, azt kell használni minden doppler-es feladatban f=f<null> * (1+-v<m>/v) / (1-+v<f>/v). Ha jól rémlik megfigyelőnk 319-nek hallotta. a válasz n*19 volt
 
 
 
5. feladat: Gázkeverék
 
 
 
20 l térfogatú edény hidrogén és hélium keveréket tartalmazza 20°C hőmérsékleten és 2 bar nyomáson. A gázkeverék tömege 5g. Hány gramm ebből a hidrogén? (MH=2g/mol, MHe=4g/mol, R=8,314 1/molK)
 
<pre>
 
a)0,65 g b)2,43 g c)1,56 g d)0.87 g e)egyik sem
 
</pre>
 
Mo.: 1,56 g
 
 
 
6. feladat:
 
 
 
5 l térfogatú és 200 kPa nyomású hélium gázt állandó nyomáson melegítünk mindaddig, amíg térfogata 10 l nem lesz. Mennyivel változott a gáz belső energiája?
 
<pre>
 
a)5000 J b)1000 J c)1500 J d)2000 J e)egyik sem
 
</pre>
 
Mo.: 1500 J
 
 
 
7. feladat:
 
 
 
m=1kg levegőt adiabatikusan térfogatának hatodrészére komprimálunk, majd ezen a térfogaton a nyomását 1,5-szeresére növeljük. Határozza meg az entrópia változást a folyamat alatt? (Mlevegő=29g/mol)
 
<pre>
 
a)293 J/K b) - c) - d) - e)egyik sem
 
</pre>
 
  
8. feladat:
+
;1. Ember folyón felfele evez. Egy hídnál elhagyja a csáklyáját, de csak fél óra múlva veszi észre. Ezután visszafordul és felszedi. Milyen gyors a folyó sodrása, ha 5km-mel a híd alatt éri utol a csáklyát, és végig egyenletesen evezett?
 +
:A: ? km/h
 +
:B: 5 km/h
 +
:C: ? km/h
 +
:D: ? km/h
 +
:E: egyik sem
 +
;2. Egy állandó vastagságú lemez síkjára merőleges két különböző tengelyére mérésekből ismerjük a tehetetlenségi nyomatékát (&#1256;1=1 kgcm2, &#1256;2=2 kgcm2), valamint a tömegközépponttól mért távolságát (d<sub>1</sub>=1 cm, d<sub>2</sub>=3 cm). Határozza meg a mérési eredmények birtokában, a lemez tehetetlenségi nyomatékát a tömegközépponton átmenő és a lemez síkjára merőleges tengelyre!
 +
:A: 0,125 kgcm<sup>2</sup>
 +
:B: 0,55 kgcm<sup>2</sup>
 +
:C: 0,875 kgcm<sup>2</sup>
 +
:D: 1,2 kgcm<sup>2</sup>
 +
:E: egyik sem
 +
;3. Egy h<sub>2</sub> magasságú ember állandó c sebességgel halad a föld felett h<sub>1</sub> magasságban elhelyezett lámpa alatt. Mekkora v sebességgel mozog az ember árnyékának végpontja a földön?
 +
:A: c
 +
:B: c*h<sub>1</sub>/h<sub>2</sub>
 +
:C: c*h<sub>2</sub>/(h<sub>1</sub>–h<sub>2</sub>)
 +
:D: c*h<sub>2</sub>/(h<sub>1</sub>–h<sub>2</sub>)
 +
:E: Egyik sem
 +
;4. Egy gőzmozdony 20 m/s sebességgel közeledik a megfigyelőhöz. A mozdonyvezető a mozdony sípjának alaphangját 300 Hz rezgésszámúnak hallja. Mennyivel változik a síphang felharmonikusainak frekvenciája a nyugvó megfigyelő szerint, ha n >= 1 egész? (c=330 m/s)
 +
:A: n*9 Hz
 +
:B: n*19 Hz
 +
:C: n*29 Hz
 +
:D: n*16 Hz
 +
:E: egyik sem
 +
;5. Egy 20 l térfogatú edény hidrogén és hélium keverékét tartalmazza 20°C hőmérsékleten és 2 bar nyomáson. A gázkeverék tömege 5g. Hány gramm ebből a hidrogén? (M<sub>H</sub>=2g/mol, M<sub>He</sub>=4g/mol, R=8,314 1/molK)
 +
:A: 0,65 g
 +
:B: 2,43 g
 +
:C: 1,56 g
 +
:D: 0.87 g
 +
:E: egyik sem
 +
;6. 5 l térfogatú és 200 kPa nyomású hélium gázt állandó nyomáson melegítünk mindaddig, amíg térfogata 10 l nem lesz. Mennyivel változott a gáz belső energiája?
 +
:A: 5000 J
 +
:B: 1000 J
 +
:C: 1500 J
 +
:D: 2000 J
 +
:E: egyik sem
 +
;7. m= 1kg levegőt adiabatikusan térfogatának hatodrészére komprimálunk, majd ezen a térfogaton a nyomását 1,5-szeresére növeljük. Határozza meg az entrópia változást a folyamat alatt? (M<sub>levegő</sub>=29g/mol)
 +
:A: 293 J/K
 +
:B: ?
 +
:C: ?
 +
:D: ?
 +
:E: egyik sem
 +
;8. Számítsuk egy R sugarú gömbben a potenciált, ha benne mindenütt p töltéssűrűség van és x a középponttól való távolság.
 +
:A: (p/ε)*(R<sup>2</sup>-x<sup>2</sup>)
 +
:B: (p/ε/2)*(R<sup>2</sup>-x<sup>2</sup>)
 +
:C: (p/ε/2)*(R<sup>2</sup>-x<sup>2</sup>/3)
 +
:D: (p/ε/3)*(R<sup>2</sup>-x<sup>2</sup>/3)
 +
:E: egyik sem
  
Számítsuk egy R sugarú gömbben a potenciált, ha benne mindenütt p töltéssűrűség van. x a középponttól való távolság.
+
===Megoldás===
 +
non-official
 
<pre>
 
<pre>
a) p/E (R^2-x^2) b) p/E/2 (R^2-x^2) c) p/E/2 (R^2-x^2/3) d) p/E/3 (R^2-x^2/3) e)egyik sem
+
2  3  4  5  6  7  8
 +
B  C  ?  B  C  C  A ?
 
</pre>
 
</pre>
(Megj.: E := epszilon)
 
 
 
==Egészítésre szorul==
 
Ha valakinek még eszébe jut vmi, kiegészítés, még feladat, vagy esetleg netán
 
megvan neki a feladatlap, :) akkor hajrá lehet közösségi munkát végezni kicsit :D
 
 
-- [[MatuzTamas|Tomeko]] - 2008.01.24.
 
 
Másra má tényleg nagyon nem rémlik. Ha valami nem volt pontos pls javítsátok! Na meg egészítsétek!
 
 
-- [[MihellerBalazs|Balázs]] - 2008.01.24.
 
 
-- [[VargaKitti|Kittka]] - 2008.01.24. - bővítve, javítva
 
 
-- [[IllesJanos|ijanos]] - 2008.01.26. - igazhamis
 
 
-- [[PeteR|P]] - 2009.01.06. - Javítva: 2. válaszokba méter helyett centiméter, 5. hidrogén hélium móltömeg fordítva volt
 
  
* A számolós feladatok nagy részének megoldása.: <br />
+
* A számolós feladatok nagy részének megoldása:
{{InLineImageLink|Infoalap|Fizika1Vizsga20080123|2008.01.23.megoldas.jpg}}
+
[[File:fizika1i_vizsga-2007-01-23_mego.jpg]]
  
 +
-- [[MatuzTamas|Tomeko]] - 2008.01.24.<br/>
 +
-- [[MihellerBalazs|Balázs]] - 2008.01.24.<br/>
 +
-- [[VargaKitti|Kittka]] - 2008.01.24.<br/>
 +
-- [[IllesJanos|ijanos]] - 2008.01.26.<br/>
 +
-- [[PeteR|P]] - 2009.01.06.<br/>
 +
-- [[Lord_Viktor|Lord Viktor]] - 2013.01.24.
  
[[Category:Infoalap]]
+
[[Kategória:Infoalap]]

A lap jelenlegi, 2017. július 12., 14:26-kori változata

A ketteshez az elméleti részből 12 pont, a feladatokból 7,5 pont kell.

Kifejtős kérdések

max. 15 pont, feladatonként 3 pont

 1. Mutassa meg, hogy fémüregben a térerősség 0!
 2. Mondja ki a pontrendszerek perdület tételét!
 3. Entrópia - fogalma és fizikai jelentése.
 4. Írja fel és vezesse le az állandó térfogaton mért fajhőt ideális gázok esetén!
 5. Mondja ki a termodinamika II. főtételét!

Igaz-hamis kérdések

max. 15 pont, jó válasz: 1p, nincs válasz: 0p, rossz válasz: -1p

 1. Gyorsuló koordináta-rendszerben vizsgált tömegpontok gyorsuló mozgást végeznek az állócsillagokhoz képest.
 2. A surlódási erő a konzervatív erok egyik lényeges fajtája
 3. A Föld tömegéből számrazó gravitációs erőtér örvénymentes
 4. A tehetetlen és súlyos tömeg aránya az energiamegmaradás miatt egy.
 5. A vékonyfalú vas gömb tehetetlenségi nyomatéka [math]mR^2[/math] , ahol [math]m[/math] a gömb tömege, [math]R[/math] a sugara.
 6. A munkatétel értelmében a tömegpont mozgási energiájának megváltozása megegyezik a tömegponton végzett munkával
 7. Gerjesztett rezgőmozgás esetén az amplitudó rezonancia a saját frekvenciánál lép fel
 8. A transzverzális hanghullám terjedési sebessége nagyobb a hanghulláménál
 9. A hullám átlagos intenzitása az átlagos energiasűrűség és a hullá(...nemtudomelolvasni :) ) sebességének szorzata.
 10. A termodinamikai valószínűség megadja, hogy egy mikroállapot hány makroállapottal adható meg.
 11. A hűtőgép jósági tényezője a termodinamika II. főtétele értelmében mindig kisebb egynél.
 12. Nyílt rendszer entrópiája nem növekedhet, ezért véges az élet.
 13. Az eltolásvektor határfelülettel párhuzamos komponense folytonosan megy át.
 14. Az elektrosztatikus térerővonalak a fémek felületére merőlegesek
 15. A dielektrikumok igen jó vezetőképességel rendelkeznek mert nagy a polarizálhatóságuk.

Megoldás

non-official

 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
 H	H	I	H	H	I	H	H	I	H	H	H	?	 I	H 

Feladatok

max. 20 pont, feladatonként 2,5 pont

1. Ember folyón felfele evez. Egy hídnál elhagyja a csáklyáját, de csak fél óra múlva veszi észre. Ezután visszafordul és felszedi. Milyen gyors a folyó sodrása, ha 5km-mel a híd alatt éri utol a csáklyát, és végig egyenletesen evezett?
A: ? km/h
B: 5 km/h
C: ? km/h
D: ? km/h
E: egyik sem
2. Egy állandó vastagságú lemez síkjára merőleges két különböző tengelyére mérésekből ismerjük a tehetetlenségi nyomatékát (Ө1=1 kgcm2, Ө2=2 kgcm2), valamint a tömegközépponttól mért távolságát (d1=1 cm, d2=3 cm). Határozza meg a mérési eredmények birtokában, a lemez tehetetlenségi nyomatékát a tömegközépponton átmenő és a lemez síkjára merőleges tengelyre!
A: 0,125 kgcm2
B: 0,55 kgcm2
C: 0,875 kgcm2
D: 1,2 kgcm2
E: egyik sem
3. Egy h2 magasságú ember állandó c sebességgel halad a föld felett h1 magasságban elhelyezett lámpa alatt. Mekkora v sebességgel mozog az ember árnyékának végpontja a földön?
A: c
B: c*h1/h2
C: c*h2/(h1–h2)
D: c*h2/(h1–h2)
E: Egyik sem
4. Egy gőzmozdony 20 m/s sebességgel közeledik a megfigyelőhöz. A mozdonyvezető a mozdony sípjának alaphangját 300 Hz rezgésszámúnak hallja. Mennyivel változik a síphang felharmonikusainak frekvenciája a nyugvó megfigyelő szerint, ha n >= 1 egész? (c=330 m/s)
A: n*9 Hz
B: n*19 Hz
C: n*29 Hz
D: n*16 Hz
E: egyik sem
5. Egy 20 l térfogatú edény hidrogén és hélium keverékét tartalmazza 20°C hőmérsékleten és 2 bar nyomáson. A gázkeverék tömege 5g. Hány gramm ebből a hidrogén? (MH=2g/mol, MHe=4g/mol, R=8,314 1/molK)
A: 0,65 g
B: 2,43 g
C: 1,56 g
D: 0.87 g
E: egyik sem
6. 5 l térfogatú és 200 kPa nyomású hélium gázt állandó nyomáson melegítünk mindaddig, amíg térfogata 10 l nem lesz. Mennyivel változott a gáz belső energiája?
A: 5000 J
B: 1000 J
C: 1500 J
D: 2000 J
E: egyik sem
7. m= 1kg levegőt adiabatikusan térfogatának hatodrészére komprimálunk, majd ezen a térfogaton a nyomását 1,5-szeresére növeljük. Határozza meg az entrópia változást a folyamat alatt? (Mlevegő=29g/mol)
A: 293 J/K
B: ?
C: ?
D: ?
E: egyik sem
8. Számítsuk egy R sugarú gömbben a potenciált, ha benne mindenütt p töltéssűrűség van és x a középponttól való távolság.
A: (p/ε)*(R2-x2)
B: (p/ε/2)*(R2-x2)
C: (p/ε/2)*(R2-x2/3)
D: (p/ε/3)*(R2-x2/3)
E: egyik sem

Megoldás

non-official

 1 2 3 4 5 6 7 8
 B C ? B C C A ?
 • A számolós feladatok nagy részének megoldása:

Fizika1i vizsga-2007-01-23 mego.jpg

-- Tomeko - 2008.01.24.
-- Balázs - 2008.01.24.
-- Kittka - 2008.01.24.
-- ijanos - 2008.01.26.
-- P - 2009.01.06.
-- Lord Viktor - 2013.01.24.