Fizika1 vizsga 2009.01.14.

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A ketteshez az elméleti részből 12 pont, a feladatokból 7,5 pont kell.

Kifejtős kérdések

max. 15 pont, feladatonként 3 pont

 1. Az ideális gázmodell (3p)
 2. Steiner tétel kimondása és levezetése (3p)
 3. Állandó nyomáson mért fajhő levezetése (3p)
 4. A Carnot-körfolyamat és annak hatásfokának kifejtése (3p)
 5. Az elektrosztatika Gauss-tételének kimondása és levezetése (3p)

Igaz-hamis kérdések

max. 15 pont, jó válasz: 1p, nincs válasz: 0p, rossz válasz: -1p

 1. Inerciarendszerben a magára hagyott test nyugalomban van.
 2. A belső energiát egyértelműen meghatározzák az állapotjelzők.
 3. Adiabatikus állapotváltozásnál a rendszerrel közölt hőmennyiség 0.
 4. A Carnot-körfolyamat arról nevezetes, hogy a legjobb hatásfokú hőerőgép modellje.
 5. A gravitációs erőtér örvényes.
 6. A hullámhossz a hullámszám 2 (PÍ)-szerese.
 7. Egy nyílt rendszer entrópája nem csökkenhet.
 8. A mentőautó szirénáját távolodás közben magasabban halljuk, mint ha állna a levegőhöz képest.
 9. A lebegés frekvenciája a két frekvencia különbségének fele.
 10. Egy termodinamikai egyensúlyban lévő rendszer minden alrendszerében egyenlő a hőmérséklet és az entrópia.
 11. A tehetetlen és a súlyos tömeg aránya függ a gravitációs gyorsulástól.
 12. Lejtőn csúszás nélkül gördülő henger talajjal érintkező pontjának a talajhoz képesti relatív sebessége megegyezik egy kerületi pontjának kerületi sebességével. (nem pontos, de a lényege ez volt)
 13. Időfüggetlen centrális erők konzervatív erők.
 14. Egydimenziós rezgőmozgást végző pontszerű testre csak konzervatív erők hatnak. /valahogy így volt megfogalmazva/
 15.  ?

Megoldások:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
H	I	I	H	H	H	H	H	H	H	I	H	H	?	?

Feladatok

max. 20 pont, feladatonként 2,5 pont

Ugyanazok, mint itt: Fizika1# vizsga 2008.01.30.

-- MetzingArpad - 2009.01.15.
-- Lord Viktor - 2013.01.25.