Fizika1 vizsga 2009.01.07.

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A ketteshez az elméleti részből 12 pont, a feladatokból 7,5 pont kell.

Kifejtős kérdések

max. 15 pont, feladatonként 3 pont

 1. Mondja ki a tömegpontrendszerek tömegközéppont-tételét!
 2. Adja meg a Doppler hatás frekvencia képleteit!
 3. Ideális gázok esetén vezesse le az adiabatikus folyamatokra jellemző [math]pV^\kappa[/math] összefüggést!
 4. Mondja ki az elektrosztatika Gauss tételét!
 5. Adja meg és vezesse le a ponttöltés rendszer elektrosztatikus energiáját!

Igaz-hamis kérdések

max. 15 pont, jó válasz: 1p, nincs válasz: 0p, rossz válasz: -1p

 1. A tömegpont gyorsulásának nagysága független az inerciarendszer megválasztásától.
 2. A tömegpont lendülete függ az inerciarendszer megválasztásától.
 3. Newton 3. axiómája szerint az erő és a reakcióerő összege zérus, ezért nincs gyorsulás.
 4. A munka a teljesítmény-idő grafikonon a görbe alatti terület.
 5. A Coriolis-erő merőleges a test sebességére.
 6. A tömegközéppont koordinátái mindig pozitív számok.
 7. A hőtan harmadik főtétele szerint az abszolút nulla fok véges számú lépésben elérhető.
 8. Tömegpontrendszer tömegközéppontjának sebessége belső erők segítségével is változtatható.
 9. Tömegpontrendszer perdülete állandó, ha a pontrendszerre időben változatlan forgatónyomaték hat.
 10. A Carnot-féle körfolyamat során a belső energia maximumának és minimumának aránya az izoterm folyamatok abszolút hőmérsékletének aránya.
 11. Az entrópia két rendszer egyesítésénél kiegyenlítődik.
 12. Az ideális gáz részecskéi között vonzóerő hat.
 13. A fajhőviszony nem lehet egynél kisebb.
 14. Az ekvipartíció törvénye szerint gázkeverékben a kripton atomok átlagban lassabbak a héliumatomoknál
 15. A termodinamika valószínűség egyensúlyi állapotban a legnagyobb.

Feladatok

max. 20 pont, feladatonként 2,5 pont

Ugyanazok, mint itt: Fizika1# vizsga 2007.01.17.

-- Lord Viktor - 2013.01.25.