Fizika1 vizsga 2007.01.05.

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A ketteshez az elméleti részből 12 pont, a feladatokból 7,5 pont kell.

Kifejtős kérdések

max. 15 pont

 1. Vezesse le a ferde hajítás emelkedési magasságát és a hajítási távolságot! (3p)
 2. Mondja ki a tömegközéppont tételét N darab részecskéből álló tömegpontrendszer esetén! (2p)
 3. Ismertesse a forgózsámoly kisérletet! (3p)
 4. Adja meg izobár állapotváltozás során ΔQ, ΔU, ΔW számítását ideális gáz esetén! (4p)
 5. Határozza meg a végtelen hosszú egyenletes vonaltöltés terét a Gauss törvény segítségével! (3p)

Igaz-hamis kérdések

max. 15 pont, jó válasz: 1p, nincs válasz: 0p, rossz válasz: -1p

 1. A sebesség a megtett út és az eltelt idő hányadosa.
 2. Az inerciarendszerben a magára hagyott test körpályán is mozoghat.
 3. A teljesítmény mérhető kg*m/s3 egységben.
 4. A kapacitás arányos a kondenzátoron lévő feszültséggel.
 5. Bolygómozgásnál a bolygó sebessége nem változik.
 6. A tehetetlenségi nyomaték a súlytalanság állapotában zérus.
 7. A harmonikus rezgőmozgás rezgésideje a rezgő tömeg négyzetgyökével arányos.
 8. Állóhullámok csomópontjai félhullámhosszanként követik egymást.
 9. A gázok állandó nyomáson mért fajhője kisebb az állandó térfogaton mért fajhőnél.
 10. A nyomás ideális gázban megegyezik a parciális nyomások összegével.
 11. Adiabatikus állapotváltozásnál nincs hőközlés.
 12. A Carnot-körfolyamat hatásfoka függ a fajhőviszonytól.
 13. A hőtan második főtétele szerint zárt rendszer entrópiája nem csökkenhet.
 14. Az elektrosztatikában a fémek felületén a villamos potenciál állandó.
 15. Szolenoidban a szomszédos menetek az áram irányától függően vonzzák, vagy taszítják egymást.

Megoldás

non-official

 1	 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
 H	 H	H	I	H	H	I	I	H	I	I	H	I	H	?

Feladatok

max. 20 pont, jó: 2,5p

1. Egy 10 m/s sebességgel emelkedő léggömb kosarából kiejtenek egy homokzsákot, amikor a léggömb 100 m magasan van. Mennyi idő múlva ér földet a homokzsák?
A: 4,5 s
B: 5,6 s
C: 6,7 s
D: 7,8 s
E: egyik sem
2. Függőleges síkban 1 m hosszú fonálon állandó 5 m/s sebességgel 1 kg tömegű testet forgatunk körbe. Mekkora a fonálerő maximuma?
A: 15 N
B: 25 N
C: 35 N
D: 45 N
E: egyik sem
3. Egy abroncs gördül végig egy lejtőn, miközben a tömegközéppontja 1 m-rel kerül mélyebbre. Mekkora a sebessége a lejtő alján?
A: 3,16 m/s
B: 3,65 m/s
C: 4,47 m/s
D: 4,94 m/s
E: egyik sem
4. Egy edényben mólnyi mennyiségű O2 gáz (M = 32 g) van, nyomása 25 kPa. Változatlan hőmérsékleten mennyi N2 (M = 28 g) gázt kell az edénybe vinni, hogy a nyomás 100 kPa legyen?
A: 32 g
B: 64 g
C: 84 g
D: 96 g
E egyik sem
5. Mennyi adiabatikus munkavégzéssel lehet 1 kg oxigén gázt 20 °C-ról 500 °C-ra melegíteni?
A: 315 kJ
B: 254 kJ
C: 203 kJ
D: 114 kJ
E: egyik sem
6. A P ponttól északra 2 m távolságban +16 nC, keletre 3 m távolságban -45 nC pontszerű töltés helyezkedik el. Mekkora a térerősség nagysága a P pontban?
A: 2,3 V/m
B: 6,4 V/m
C: 18,8 V/m
D: 58 V/m
E: egyik sem
7. 100 pF és 600 pF kapacitású kondenzátorokat sorba kapcsolva 200 V feszültséget adunk rájuk. Hányszor akkora energiát tárol a kisebb kapacitású kondenzátor, mint a másik?
A: 36
B: 6
C: 3
D: 1/6
E: egyik sem
8. 1 mm vastagságú vezetékben 2 A erősségű áram folyik. A vezeték tengelyétől milyen távolságra lesz a mágneses térerősség ugyanakkora, mint 0,5 mm távolságban?
A: 1,25 mm
B: 1,5mm
C: 2 mm
D: 3 mm
E: egyik sem

Megoldás

official

 1 2 3 4 5 6 7 8
 B C C C A D B C

-- tg - 2007.01.14.
-- tedra - 2007.01.14.
-- Kittka - 2007.01.22.
-- Lord Viktor - 2013.01.24.