Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Matolcsy Balázs (vitalap | szerkesztései) 2016. január 20., 17:29-kor történt szerkesztése után volt. (→‎Vizsga és ZH tapasztalatok)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások
Tárgykód
VIHVMA06
Általános infók
Szak
villany MSc
Kredit
4
Ajánlott félév
2
Tanszék
SZHVT
Követelmények
Házi feladat
1 db
Vizsga
írásbeli
Elérhetőségek


A tantárgy célkitűzése

Az Optikai hálózatok elemei tárgyban megismert eszközökből felépülő rendszerekkel ismerteti meg a hallgatókat. A tárgy áttekintést ad az egycsatornás, pont-pont összeköttetéstől, a jelen és jövő többcsatornás, nagysebességű gerinchálózatainak felépítéséig, a maghálózattól a hozzáférési hálózatokig, illetve olyan speciális területekről is, mint a Radio over Fiber (RoF) vagy a látható fénnyel történő kommunikáció. A tárgy hallgatói jártasak lesznek az optikai hálózatok fizikai rétegének tervezési feladataiban. A tárgy második fele az optikai átvitel egyik érdekes és gyakori alkalmazási példájával foglalkozik. Egyrészt bemutatja az optikai közeget használó hang- és képátviteli rendszerekben lejátszódó fizikai alapjelenségeket és azok mérését, másrészt ismerteti a korszerű CATV-hálózatokban alkalmazott jelformákat, átviteli eljárásokat és azok méréstechnikáját. Az előadásokon a mindenkor érvényes analóg háttértudást, és a modern digitális rendszerszemléletet egyaránt átadjuk.

A tantárgy számonkérései

A félév alapvetően két részre oszlik el, ezért a félév közepén (az első rész végén) van egy kiszárthelyi, melyet minimum elégséges szintre kell teljesíteni, ezután a félév végén a második anyagrészből (Szombathy Csaba előadásai) kell kis zárthelyit írni órán. A vizsgaidőszakban szóbeli számonkérés van. Mindkét anyagrészből egy-egy tételt kell húzni.

A tantárgy tematikája

 • Optikai hálózatok generációi, fejlődése. Egycsatornás optikai átviteli rendszer (felépítése, elemek, csillapítás & diszperzió mérleg)
 • Többcsatornás rendszerek (SDM, SCM, TDM/OTDM, egyszerű WDM CWDM, DWDM); eszközök tulajdonságainak hatása a rendszer kapacitására
 • Optikai nemlineáris jelenségek a DWDM rendszerekben (Gyakorlat)
 • DWDM hálózatok
 • Nagysebességű rendszerek (40G => 100G => 400G), modulációk
 • Nagysebességű rendszerekben alkalmazott modulációk (Gyakorlat)
 • Koherens optikai rendszerek
 • Optikai hozzáférési hálózatok: FTTH (pont-pont, aktív pont-multipont, passzív pont-multipont, TDM-PON, WDM-PON)
 • FTTH rendszerek teljesítménymérlege számítás (Gyakorlat)
 • Optikai hozzáférési hálózatok: RoF (Radio over Fibre rendszerek)
 • Optikai hozzáférési hálózatok: szabadtéri optikai összeköttetés (FSO, VLC, beltéri és kültéri rendszerek, intelligens világító testek)
 • Optikai átviteli rendszerek tervezése és számítógépes szimulációja (VPI player bemutató) (Gyakorlat)
 • CATV-rendszerek topológiája, felépítése, hálózati struktúrák, összefüggésük az optikai hálózatokkal
 • Kábelek tulajdonságai, hőmérséklet függése, csillapítás leírása, kábeltípusok
 • Kábelkiegyenlítők működése, felépítése, kábelhálózatok lineáris torzításának kompenzálása (Gyakorlat)
 • Nemlineáris torzítási jelenségek leírása analóg rendszerekben
 • Nemlineáris torzítási jelenségek leírása digitális rendszerekben
 • Nemlineáris torzítások mérése, erősítők jellemzése, C/CTB, C/CSO, C/2d, C/3d, harmonikus torzítás összefüggései (Gyakorlat)
 • Első generációs digitális műsorszóró rendszerek (DVB-C/S; DVB-T csak érintőlegesen)
 • Második generációs digitális műsorszóró rendszerek (DVB-C2/S2; DVB-T2 csak érintőlegesen)
 • DVB-C/C2/S/S2 jelek méréstechnikája (Gyakorlat)

Zárthelyi

Segédanyagok

Vizsga és ZH tapasztalatok

Mind a ZH mind a vizsgák teljesíthetőek, ha bejártál órákra és érted az egyes összefüggéseket. Itt is mint, ahogy az egész szakirányon, arra megy ki a játék, hogy jól megtanuld azokat az összefüggéseket és rendszerszemléletet, ami egy mesterdiplomás mérnöknek elengedhetetlen. Az órákra bejárni érdemes, mert érdekesek, és a lényegi összefüggések ott hangzanak el. Az első témakörből a diasorok fent vannak a tanszéki honlapon.