„Dinamikai rendszerek az alkalmazások tükrében” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
27. sor: 27. sor:
  
 
==Tematika ==
 
==Tematika ==
1.-2. hét: A fraktálgeometria dinamikus felépít�ese iter�alt fuggv�enyrendszerrel
 
(IFS). A k�aoszj�at�ek. Frakt�alok a kis�erleti matematika tukr�eben.
 
  
3. h�et: A kontrakt��v lek�epez�esek t�etele (Banach �xpontt�etel) �es �altal�anos��t�asai.
 
4.-5. h�et: A Jacquin f�ele sz�am��t�og�epes gra�kai elj�ar�as. Adattomor��t}o �es
 
alakfelismer}o elj�ar�asok IFS felhaszn�al�as�aval. A Je�rey modell a genetik�aban.
 
IFS alkalmaz�asa a mesters�eges intelligencia terulet�en (swarm intelligence,
 
particle swarm optimization).
 
6. h�et: Hilbert t�er strukt�ur�ak �es adatb�any�aszat.
 
7. h�et: Egydimenzi�os dinamikai rendszerek. A WEB diagram. Line�aris
 
dinamikai rendszerek. Kapcsolat a line�aris algebr�aval. Folytonos �es diszkr�et
 
dinamika kapcsolata (Poincar�e metszetek).
 
8. h�et: Nemlinearit�as �es k�aosz. A kaotikus r�egi�ok felismer�ese, felhaszn�al�asa
 
�es stabiliz�al�asa. Az Ott-Grebogi-Yorke f�ele (OGY) stabiliz�aci�os elj�ar�as. Inform
 
�aci�o tov�abb��t�as kaotikus dinamik�aval.
 
9.-10. h�et: Szimbolikus dinamika. Entr�opi�ak, mint a komplexit�as m�ert�ekei.
 
11.-13. h�et: Frakt�aldimenzi�ok. Nevezetes dinamikai rendszerek attraktor
 
�anak dimenzi�oja �es annak jelent�ese. A pontos m�er�es hat�arai.  Onhasonl�o
 
halmazok dimenzi�oja. Entr�opia �es frakt�aldimenzi�o. Frakt�alantenn�ak. A
 
Ben-Jacob Vicsek f�ele bakt�eriumkol�onia modell.
 
14. h�et: A Mandelbrot �es Julia halmaz. Poincar�et�ol Mandelbrotig �es
 
tov�abb ... (A frakt�al �es a k�aoszelm�elet tort�eneti �attekint�ese).
 
 
Irodalom.
 
Irodalom.
 
Gary W. Flake: The Computational Beauty of Nature (computer explo-
 
Gary W. Flake: The Computational Beauty of Nature (computer explo-

A lap 2016. július 13., 16:42-kori változata

Fraktálok, káosz és
diszkrét dinamikus rendszerek
Tárgykód
TE929248
Általános infók
Kredit
5
Tanszék
Analízis
Követelmények
Jelenlét
ajánlott
KisZH
nincs
NagyZH
1 db
Házi feladat
van
Vizsga
van
Elérhetőségek


A tárgy adatai: TE 929248 5 kreditpont. Fraktálok, káosz és diszkrét dinamikai rendszerek (kedden és csütörtökön 12-2) az időponton közös megállapodással változtathatunk.

A tárgy központi témája a diszkrét dinamikai rendszerek. Kiemelten foglalkozunk olyan nemlineáris rendszerekkel, amelyek pályái fraktálokká alakulnak. A dinamikus rendszerek elméletét az adattömörítés, számítógépes grafika és bioinformatika területén vett példákkal illusztráljuk.

Részletes, hetekre bontott tematikát, hasznos linkeket a témához, elmélkedést a matematika természetéről a szerkesztés alatt álló honlapomon találsz.

Tematika

Irodalom. Gary W. Flake: The Computational Beauty of Nature (computer explo- rations) 2010 Kenneth C. Falconer: Fractal Geometry 2014 Edward R.Scheinerman: Invitation to Dynamical Systems 2012 Jacques M. Bahi and Christoph Guyeux: Discrete Dynanical Systems and Chaotic Machines 2013

Vélemények

Nem potyatárgy. Akit érdekel a matematika, annak jól fog menni, és még élvezetes is lehet. Az anyag nagyrészt matematika, inkább analízis-ízű, nem bsz. Emellett sok a számítógépes szemléltetés. A félév során három házit kell beadni, egy-egy házira mondjuk hat órát kell szánni, attól függ mennyire jössz rá dolgokra. Jól használható jegyzet van, az órai jelenlét nem kötelező, de elég kislétszámú a kurzus, és a tanár úr a személyes kapcsolatot kedveli. Elővizsga szokott lenni. Vizsgán keményen kérdez, frankón tudni kell, mindent, de az anyag alapvetően nem sok és nem nehéz, egy analízis félévnek kb a felére becsülném így fél év távlatából. A tanár úr honlapján fent van a tematika és a jegyzetek, érdemes belenézni. Megjegyezném, hogy az órák tempója gyakran meglehetősen lassú.

A tanár úr honlapja: http://www.math.bme.hu/~mate/

-- FarkasGabor - 2005.05.17.

A tárgy keretein belül - amennyire azt a hallgatók különböző előképzettsége engedi - olyan területek kerültek bemutatásra, amelyek az egyetemi alap matek képzésből kimaradnak (halmazok távolsága, mértékelmélet, dimenziómérés, diszkrét dinamikus rendszerek, kaotikus dinamika, stb.). Ezen ismeretek felhasználásával pedig fraktálok létrehozására és mérésére, azok számítógépes grafikában való alkalmazására, stb. adtunk eljárásokat.

Az előadó (dr. Máté László) kedveli az órai jelenlétet, és az elméleti órakat számítógépes gyakorlati órákkal próbálja fűszerezni. Az órák gyakran meglehetősen lassúak és szájbarágósak.

Félévközi követelmény nincs, bár a kisházikat ajánlott megoldani, mert a tanár úr jórészt ezek elkészítése alapján értékeli a féléves munkát (vizsgába erősen beszámít). A házikat osztályozza, de ez csak irányadó. A vizsga szóbeli, 3 kérdést (feladatot) kaptunk, ami az anyag 3 fő részéből lett kiválasztva. A vizsgán nagyon jól kell tudni mindent, a tanár úr szeret belekérdezni a részletekbe is. Az értékelés a vizsgafelelet és a féléves munka alapján történik. (Megj: a tanár úrra jellemző módon a vizsga során is gyakran elkalandoztunk mindenfelé, így egy ember átlag 1 órát felelt:) )

A tárgyhoz tartozó segédanyagok jók, a honlapon megtalálható egy beszédes jegyzet és az órán vetített diák is rendszeresen felkerülnek. Ugyancsak találhatók itt különféle programok, amelyekkel az elhagzottakat színesíthetjük. Bár ezek egy része nem annyira használható (értsd: régi, vacak, stb.).

Az anyag érdekes, ám a tárgyat csak annak ajánlom, aki szereti a matematikát, és hajlandó kicsit tanulni is 5 kreditért.

A tanár úr honlapja: http://www.math.bme.hu/~mate/

-- NagyBalintBolo - 2010.06.12.