Digit1Beugró

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gerhard (vitalap | szerkesztései) 2013. szeptember 29., 20:18-kor történt szerkesztése után volt. (→‎2. Ellenőrző kérdések)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

1. Ellenőrző kérdések

101 Mi korlátozza az „analóg elvű” feldolgozó egységekből kialakítható rendszer méreteit?
A csatornába beszűrődő zaj: Távolsági átvitel során a jelhez zaj adódik, amelyet a távolsági közvetítés során használt erősítő felerősít. Analóg egységenként ~0.1% zaj keletkezik.
102 Mi korlátozza a „digitális elvű” feldolgozó egységekből kialakítható rendszer méreteit?
A p-faktor (megbízhatósági faktor), mely megadja, hogy az alkatrész mekkora valószínűséggel romlik el. Általában: [math]10^{-14} \leq p \leq 10^{-10}[/math]
103 Milyen feladatai lehetnek a „kódoló egységnek”?
forráskódolás (tömörítés), csatornakódolás, titkosítás
104 Milyen rossz tulajdonságai lehetnek a „csatornának”?
zaj, támadhatóság, költséges
105 Mi a „forráskódolás” célja?
Célja az információ tömörítése (pl. analóg (végtelen) jel digitalizálása (véges adatok)). Egy jelhez egy kódszó rendelése.
106 Mikor mondjuk egy kódkészletről, hogy megfejthető?
Egy kód megfejhető, ha a kódszavaiból előállított tetszőleges üzenet egyértelműen felbontható a kód kódszavaira. Ha minden kódszóból visszanyerhető az eredeti információ (pl. prefix kódok (pl. fix hosszuságú kód), végkarakteres kód)
107 Mi a prefix kód?
A lehetséges kódszavak közül egyik sem folytatása a másiknak.
108 Melyik kódolási módszert nevezzük „optimálisnak”?
Huffman kódolást
109 Hogyan kell kiszámolni az „átlagos kódhosszt”?
[math]\bar{l} = \sum p_i l_i[/math], ahol p az előfordulási valószínűség, l a kódszóhossz
110 Hogyan kell kiszámolni egy forrás „entrópiáját”?
[math]H(x) = - \sum p_i \log_2(p_i)[/math], ahol p a bekövetkezés valószínűsége
111 Mi az a „forráskiterjesztés” és mi a célja?
Kettő vagy több esemény egy eseményként kezelése. Célja a kód optimalizálása.
112 Mennyi a „veszteségmentes tömörítés” alsó határa?
Az entrópia.
113 Mennyi a „veszteséges tömörítés” alsó határa?
Nincs alsó határa, maximum elveszítünk az összes adatot.
114 Mi a „folt hiba” és mi a „véletlen hiba”?
Folt hiba: átvitel során több egymás utáni hiba. Véletlen hiba: átvitel során véletlenül, nem egymás után bekövetkezett hibák.
115 Mi az „eltörlődéses hiba”?
Az átvitel során egy bit törlődik, de a hibát észreveszi a vevő.
116 Mi az „átállítódásos hiba”?
Az átvitel során egy bit értéke invertálódik.
117 Milyen hibavédelmi stratégiákat ismer?
paritásbit
ismétléses kód
Hamming-kód (többszörös paritásbit a kódszó bitcsoportjaira)
többszörös elküldés
118 Egy [math]d_{min}[/math] Hamming távolságú kód mire használható eltörlődéses csatornánál?
Hibajelzésre n hosszig, hibajavításra [math]d_{min} - 1[/math] hosszig.
119 Egy [math]d_{min}[/math] Hamming távolságú kód mire használható átállítódásos csatornánál?
Hibajelzésre [math]d_{min}-1[/math] hosszig, hibajavításra [math]\frac{d_{min}-1}{2}[/math] alsó egészrészéig
120 q elemű abc-ből képzett k hosszúságú információt akarunk védeni paritáskóddal. Milyen hosszú lesz a kód, mekkora lesz a Hamming távolsága és hogyan kell megkonstruálni a redundáns részt?
k+1 hosszúságú lesz a kód. Az ABC minden eleméhez hozzárendelünk egy számot. Előre eldöntjük, hogy az összegük páratlan vagy páros lesz a teljes kódszóban és az alapján teszünk a kódszó végére redundáns részt. A Hamming-távolság 2.
121 Mennyi a Hamming kód Hamming távolsága és milyen hibavédelemre használható?
H=3, Egy hiba javítására alkalmas, vagy két hiba jelzésére.
122 Milyen számábrázolási módszereket tanultunk?
előjeles abszolútértékes
egyes komplemens
kettes komplemens
offszet
123 Írja fel 5 biten a decimális +9 és -9 értékeit a tanult számábrázolásokban!
Számábrázolás +9 -9
Előjeles abszolút értékes 01001 11001
Egyes komplemens 01001 10110
Kettes komplemens 01001 10111
Offszet 11001 00111
124 Milyen tulajdonságú kódokat nevezünk „pozíciókódnak”?
Az egymásután következő pozíciók kódjának Hamming-távolsága egy.
125 Milyen pozíciókódokat ismer és n biten hány pozíció kódolható velük?
Gray-kód: n biten [math]2^n[/math] pozíció. Generálása rekurzív módon, tükrözéses módszerrel történik.
Johnson-kód: n biten 2n pozíció

2. Ellenőrző kérdések

201 Írja fel a Boole algebra kommutativitási axiómáit
[math]A*B=B*A[/math]
[math]A+B=B+A[/math]
202 Írja fel a Boole algebra disztributivitási axiómáit!
[math]A*(B+C)=AB+AC[/math]
[math]A+(B*C)=(A+B)*(A+C)[/math]
203 Mi a Boole algebrában a dualitás elve?
A 0-ák és 1-ek valamint a VAGY és ÉS műveletek felcserélhetőek.
204 Írja fel a DeMorgan azonosságot!
[math]\bar{A*B} = \bar{A} + \bar{B}[/math]
[math]\bar{A+B} = \bar{A}*\bar{B}[/math]
205 Írja fel a Boole algebra negálás műveletét meghatározó definíciót!
Minden [math]A[/math] esetén létezik olyan [math]\bar{A}[/math], hogy:
[math]A+\bar{A}=1[/math]
[math]A*\bar{A}=0[/math]
206. Elnyelési tulajdonság
[math]A*(A+B)=A[/math], illetve a dualitás elve miatt [math]A+(B*A)=A[/math]
207. Írja fel a Boole algebrában a konstanssal való műveletek eredményeit (A.0, A.1,A+0, A+1)!
[math]A*0=0[/math]
[math]A*1=1[/math]
[math]A+0=A[/math]
[math]A+1=1[/math]
208 Hány különböző n változós logikai függvény van [math]Z=(a_1,a_2,a_3,...,a_n)[/math]?
[math]2^{2^n}[/math]
209 Mi az a diszjunktív algebrai normál alak?
Szorzatok összege (ÉSek VAGYa)
210 Mi az a konjunktív algebrai normál alak?
Összegek szorzata (VAGYok ÉSe)
211 Melyek a kétváltozós szimmetrikus logikai függvények (amelyek nem változnak, ha a két változót felcseréljük)
ÉS, VAGY, XOR, NAND (not and), NOR (not or), ekvivalencia (not xor)
212 Rajzolja fel és peremezze az ABCD változókra a a Karnaugh táblát és jelölje be az [math]\bar{A}*B*\bar{C}*D[/math] minterm helyét!
Digit1 beugro 212.jpg
213 Rajzolja fel az [math]A+B*\bar{C}[/math] függvényt Karnaugh táblán!
Digit1 beugro 213.jpg
214 Rajzolja fel az [math]A+B*\bar{C}[/math] függvényt igazságtáblában.
A B C [math]A+B*\bar{C}[/math]
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
215 Mi az a minterm és mi az a maxterm?
Diszjunktív normál alaknál az egyes tagok az igazságtábla 1-eseit valósítják meg, ezek a mintermek.
Konjunktív normál alaknál az egyes tagok az igazságtábla 0-áit valósítják meg, ezek a maxtermek.
216 Kombinációs hálózatok milyen leírási formáit ismeri?
Szöveges, algebrai kifejezés, igazság-táblázat, kapcsolási rajz (szimbólumokkal)
217 A Boole algebra alapműveleteinek mik a megfelelői a halmazalgebrában?
ÉS = metszet
VAGY = unió
NEM = komplementer/negát
218 A Boole algebra alapműveleteinek mik a megfelelői a kapcsoló algebrában?
ÉS = soros
VAGY = párhuzamos
NEM = fordított kapcsoló
219 Milyen elnevezéseit ismeri még a mod2 ([math]\oplus[/math]) műveletnek?
kizáró VAGY (exclusive OR, EXOR, XOR)
antivalencia
220 Melyek azok a kétváltozós műveletek, amelyek Karnaugh táblájában két darab 1-es van?
XOR /antivalencia/
XNOR /ekvivalencia/
221 Melyek azok a kétváltozós műveletek, amelyek Karnaugh táblájában egy darab 1-es van?
AND
NOR
222 Rajzolja fel az AND, OR, NAND, NOR kapuk kapcsolási szimbólumait egy választott szabvány szerint! Melyik szabványt választotta?
223 Mire jó az előadáson tanult teljes összeadó? Írja fel logikai függvényeit!

3. Ellenőrző kérdések

301 Mi a don't care kombináció?
Valamely minterm esetén lényegtelen az eredmény.
302 Miért lehet egy kombinációs hálózat specifikációjában don't care minterm?
vagy azért mert a bemeneten soha nem történik meg.
vagy azért mert ha igen, akkor nincs hatása a kimeneten.
303 Rajzoljon fel egy vízszintes elrendezésű öt változós K táblát és peremezze az ABCDE változókkal a szokásos sorrendben!
Digit1 beugro 303.jpg
304 Jelölje be egy K táblába az [math]A\bar{B}\bar{C}[/math] mintermet!
Digit1 beugro 304.jpg
305 Jelölje be egy K táblába az (A+/B+/C) maxtermet!
Digit1 beugro 305.jpg
306 Jelölje be egy K táblába az A./C primimplikánst!
Digit1 beugro 306.jpg
307 Jelölje be egy K táblába az (A+/C) primimplikánst!
Fájl:Digit1 beugro 307.jpg
308 Rajzolja be egy K táblába az F = A.B + /A.C függvényt!
Digit1 beugro 308.jpg
309 Rajzolja be egy K táblába az F = [(A mod2 B) + A./C] függvényt!
Digit1 beugro 309.jpg
310 Rajzolja be egy K táblába az F = A.B + A./C + B./C függvényt!
Digit1 beugro 310.jpg
311 Mi az a lényeges prímimplikáns?
Olyan term, amelyből nem hagyható el több változó vagyis nem egyszerűsíthető tovább. Azon prímimplikánsokat, melyek legalább egy megkülönböztetett mintermet tartalmaznak, lényeges prímimplikánsoknak hívjuk.
312 Mire jó a lefedési tábla?
Megtudhatjuk a segítségével, hogy melyik pirimimplikánsokat hagyhatjuk el a függvény megvalósításához, ezzel olcsóbbá téve a kapcsolást.
313 Mi a több kimenetű logikai függvények minimalizálásának alapelve?
A több függvényben is előforduló (azonos) prímimplikánsokat csak egyszer valósítjuk meg.
314 Mik a tanult minimalizálási módszer korlátjai?
Csak 2 szintű diszjunktív vagy konjunktív alakban megadott hálózatokat lehet vele minimalizálni
315 Mire optimalizál a tanult minimalizálási módszer?
a bemenetek számára
316 Milyen a több szintű ÉS-VAGY típusú hálózat?
A többszintü ÉS-VAGY hálozatokban csak ÉS és VAGY kapu található, szintenként egyfajta, egymást váltva.
317 Valósítsa meg az F = A.B függvényt csak NAND kapuval!
NOT (A NAND B)
318 Valósítsa meg az F = A+B függvényt csak NAND kapuval!
NOT A NAND NOT B
319 Valósítsa meg az F = A.B függvényt csak NOR kapuval!
NOT A NOR NOT B
320 Valósítsa meg az F = A+B függvényt csak NOR kapuval!
NOT (A NOR B)
321 Milyen hazárd-típusokat tanultunk?
dinamikus, statikus , funkcionális
322 Mi az a statikus hazárd?
A kimenet a változás után ugyanolyan értékű lenne, mint előtte, de a késleltetéstől függően rövid ideig a kimenet átvált (0-ról 1-re vagy 1-ről 0-ra) (“szőrös lesz”) majd beáll a kívánt állapot.
323 Mi a az a dinamikus hazárd?
A kimenet a változás után át váltana (0->1 vagy 1->0), de a késleltetéstől függően rövid ideig ide-oda váltogat, majd beáll a kívánt állapot.
324 Mi az a funkcionális hazárd?
Egyszerre több bemenet változik meg (jellegre lehet olyan mint a statikus vagy a dinamikus hazárd)
325 ÉS-VAGY típusú hálózatokban mi a statikus hazárd feltétele?
legalább két szintű hálózat + egy változó több úton juthat kimenetre
326 ÉS-VAGY típusú hálózatokban mi a dinamikus hazárd feltétele?
legalább három szintű hálózat és statikus hazárd alacsonyabb szinten
327 ÉS-VAGY típusú hálózatokban mi a hazárd kiküszöbölésének módja?
Hazárdmentesítő primimplikánsok használata

4. Ellenőrző kérdések

401 Rajzoljon olyan kapcsolást, amelyik egy jel felfutó éléből impulzust csinál!
Digit1 beugro 401.jpg
402 Rajzoljon olyan kapcsolást, amelyik egy jel lefutó éléből impulzust csinál!
Fájl:Digit1 beugro 402.jpg
403 Rajzoljon olyan kapcsolást, amely egy jel fel- és lefutó éléből is impulzust csinál!
Fájl:Digit1 beugro 403.jpg
404 Mit nevezünk egy függvényrendszer lezártjának?
A függvényrendszer függvényeinek ismételt alkalmazásával előállítható függvények halmazát (függvények változóiba behelyettesítünk függvényeket)
405 Mi az a "funkcionálisan teljes" függvényrendszer?
F függvényhalmazra funkcionálisan teljes fv.rendszer f, ha f lezártja F ([f] = F). (a lezárás inverz művelete, a függvények bázisait adja)
406 Írjon két példát az "összes Boole függvény" funkcionálisan teljes függvényrendszerére!
+ , NOT
. , NOT
+ , NOT
NAND
NOR
407 Mi az a zajtartalék?
A zajtartalék az a feszültségtartomány (ha a digitális alkatrész működési elve a diódás, vagy küszöbérték logika), amelyen belül a feszültség változása nem változtatja meg a kapu logikai állapotát.
408 Mi az a fan-out (meghajtóképesség)?
A meghajtóképesség azt határozza meg, hogy hány bemenetre lehet rákötni az adott kapu kimenetét.
409 Küszöbérték logikánál hol komparál a kétbemenetű ÉS kapu, ha logikai 0-hoz 0V, a logikai 1-hez 5V tartozik?
7,5 V-nál
410 Küszöbérték logikánál hol komparál a kétbemenetű VAGY kapu, ha logikai 0-hoz 0V, a logikai 1-hez 5V tartozik?
2,5 V-nál
411 Jellemezze szavakban a Mealy-modellt!

A kimenet az aktuális állapot és az aktuális bemenet függvénye.

412 Jellemezze szavakban a Moore-modellt!
A kimenet csak az aktuális állapottól függ.
413 Rajzolja fel a Mealy-modell blokkvázlatát!
Digit1 beugro 413.jpg
414 Rajzolja fel a Moore-modell blokkvázlatát!
Digit1 beugro 414.jpg
415 Mi jellemzi a szinkron sorrendi hálózatot?
A szinkron sorrendi hálózat állapotait memória tulajdonságú alkatrészek (flip-flopok) tárolják, egy órajellel ütemezett időpontokban.
416 Rajzolja fel egy D FF állapotgráfját!
Digit1 beugro 416.jpg
417 Rajzolja fel egy T FF állapotgráfját!
Digit1 beugro 417.jpg
418 Rajzolja fel egy JK FF állapotgráfját!
Digit1 beugro 418.jpg
419 Írja fel egy D FF vezérlési egyenletét!
[math]Q^{t+1}=D^t[/math]
420 Írja fel egy T FF vezérlési egyenletét!
[math]Q^{t+1}=T^t mod_2 {Q^t}[/math]
421 Írja fel egy JK FF vezérlési egyenletét!
[math]Q^{t+1}=Q^t*\bar{K}+\bar{Q^t}*J[/math]
422 Rajzolja fel egy D FF állapotátmeneti tábláját!
Qt D=0 D=1
a a/0 b/1
b a/0 b/1
423 Rajzolja fel egy T FF állapotátmeneti tábláját!
Qt T=0 T=1
a a/0 b/1
b b/1 a/0
424 Rajzolja fel egy JK FF állapotátmeneti tábláját!
Qt J=0 J=1
K=0 K=1 K=0 K=1
a a/0 a/0 b/1 b/1
b b/1 a/0 b/1 a/0
425 Csináljon JK FF-ból T FF-ot!
Digit1 beugro 425.jpg
426 Csináljon JK FF-ból D FF-ot!
Digit1 beugro 426.jpg
427 Mit csinál az RS FF a különböző vezérlések mellett?
00 - marad
01 - 1-be állít
10 - 0-ba állít
11 - TILOS
428 Mit csinál a JK FF a különböző vezérlések mellett?
00 - marad
01 - 0-ba állít
10 - 1-be állít
11 - invertál
429 Rajzoljon fel egy 3 bites szinkron bináris felfelé számlálót!
Digit1 beugro 429.jpg
430 Rajzoljon fel egy 3 bites shiftregisztert!
Digit1 beugro 430.jpg

5. Ellenőrző kérdések

501 Mik jellemzik a TSH hálózatokat?
Egy automata teljesen specifikált (TSH), ha az összes következő állapota (Qt+1) és kimenete (Z) specifikált.
502 Mik jellemzik az NTSH hálózatokat?
Van az állapottáblában olyan kimenet vagy következő állapot, ami nem specifikált (tartalmaz don't care-t)
503 Milyen állapotminimalizálási módszereket ismer?
Partíciófinomítás, lépcsős-táblás módszer
504 Mi adja a partíciófinomítás első partícióját?
Megadott bemenetekre eltérő kimenetet adó esetek 1-1 külön csoportot alkotnak.
505 Mikor zárt egy particionálás?
Egy adott partíción belüli állapotokból, adott bemenetre azonos partícióba megyünk.
506 Írja fel az állapotekvivalencia rekurzív definícióját!
[math]q_i \equiv q_j[/math], ha bármely lehetséges bemenetre érvényes, hogy a kimenet azonos
[math]g(q_i,x_k) = g(q_i,x_k)[/math]
507 Írja fel az állapotkompatibilitás rekurzív definicióját!
[math]q_i \sim q_j[/math], ha bármely érvényes bemenetre a specifikált helyeken, hogy [math]g(q_i,x_k) = g(q_i,x_k)[/math] és [math]f(q_i,x_k) \sim f(q_i,x_k)[/math]
508 Mi jellemzi a maximális ekvivalencia osztályozást?
Az egyes osztályok nem bővíthetőek új állapottal. Minden állapot benne van 1 osztályban, és ezek páronként ekvivalensek.
509 Mi jellemzi a maximális kompatibilitási osztályozást?
Nincs több olyan állapot, ami az osztály összes tagjával kompatibilis lenne. 1 osztály állapotai páronként kompatibilisek, és maximális nagyságúak.
510 Egy állapot hány helyen lehet a max. kompatibilitási osztályozásban?
Annyi helyen lehet, ahány olyan osztály van, melynek minden tagjával kompatibilis. Ez akár az összes kompatibilitási osztály is lehet.
511 Milyen hálózatokhoz javasoljuk a partíciófinomítást?
TSH
512 Milyen hálózatokhoz javasoljuk a lépcsős táblás módszert?
TSH, NTSH
513 Fogalmazza meg a szomszédos kódolás feltételét a "soronkövetkező állapotok" alapján!
Ha van olyan lehetséges bemenet ([math]x_k[/math]), hogy a két állapot ([math]q_i, q_j[/math]) soronkövetkező állapota azonos, akkor az ezek közti Hamming-távolság ([math]d_{min}[/math]) legyen 1.
Legyen [math]d_{min} = 1[/math], ha [math]q_i,q_j[/math]-re [math]f(q_i, x_k) = f(q_j, x_k)[/math].
514 Fogalmazza meg a szomszédos kódolás feltételét a "megelőző állapotok" alapján!
Ha [math]q_i,q_j[/math] soronkövetkező állapota [math]q_m[/math]-nek, akkor Hamming-távolságuk legyen 1.
Legyen [math]d_min = 1[/math], ha [math]q_i,q_j[/math]-re [math]q_i=f(q_m, x_k)[/math] és [math]q_j=f(q_m, x_l)[/math].
515 n biten M állapotnak hányféle "különböző költségű" állapotkódolása van?
[math]\frac{ (^{2^n} _M )M! }{2^n n!}[/math]
516 Milyen átalakításokkal biztosan nem változik egy állapotkódolás költsége?
A kódbitek átnevezésével vagy invertálásával.
517 Mit jelent az, hogy "előírt kimenet alapján" kódolunk?
 ??
518 Miket nevezünk önfüggő szekunder változóknak?
 ??
519 Milyen triviális HT particiókat ismer?
Ha minden állapot 1 db osztályban van, és ha minden állapot külön-külön osztályban van.
520 Mi jellemzi a HT particionálás osztályait?
 ??
521 Mikor zárt egy HT particionálás?
Ha egy osztály minden átmenete azonos osztályba megy át.
522 Mikor alakul ki a hálózat párhuzamos dekompoziciója?
Két ortogonális HT partíció alapján kódolva, párhuzamos dekompozíció alakul ki.
523 Mikor alakul ki a hálózat soros dekompoziciója?
Egy HT partíció alapján kódolva soros dekompozíció alakul ki.
524 Mikor ortogonális két HT particionálás?
Amikor partíciók blokkjainak metszete maximum 1 állapotot tartalmaz és az összes állapot szerepel benne, vagyis ortogonálisak.
525 Milyen HT particiót talál "ciklikus" feladatokban?
Ortogonálist.

6. Ellenőrző kérdések

601 Milyen okai vannak az órajelcsúszásnak?
Eltérő futási idők, eltérő komparálási szint, eltérő meghajtó.
602 Milyen hibákat okozhat az órajelcsúszás?
Ha az órajelcsúszás nagyobb mint a biztonsági idő, akkor a flipflopok különböző állapotok alapján vesznek mintát, és nem megfelelő állapotba váltanak.
603 Hogyan küszöbölhető ki az órajelcsúszás okozta hiba?
A Master-Slave elvvel, azaz a biztonsági idő meghosszabbításával.
604 Master-Slave FF-nál melyik fokozat adja kimenetet?
A slave
605 Rajzoljon fel D FF-okból egy kettős élvezérelt MS FF-ot!
Digit1 beugro 605.jpg
606 Rajzoljon fel egy kettős élvezérelt JK MS-FF-ot!
Digit1 beugro 606.jpg
607 Mi ütemezi az aszinkron sorrendi hálózat állapotváltozását?
A bemenet változása.
608 Miben különbözik az aszinkron sorrendi hálózat a szinkrontól?
A szinkron hálózatokban minden órajel vezérelt, míg az aszinkronban a bemeneti jelek megváltozásától függ a rendszer állapota
609 Mik az FMA feltételek (alapvető működésű aszinkron hálózat feltételei)?
1. egyszerre 1 időpillanatban csak 1 bemenet változik (a bemeneten csak 1 Hamming-távú változás)
2. újabb változás csak akkor lehetséges, ha az előző bemenetváltásból következő átmeneti állapot már lezajlott (csak stabil állapotban történik bemeneti változás)
610 Rajzolja fel egy aszinkron /R/S FF kapcsolását!
Digit1 beugro 610.jpg
611 Rajzolja fel egy aszinkron RS FF kapcsolását!
Digit1 beugro 611.jpg
612 Hogyan kell vezérelni az aszinkron /R/S FF-ot ahhoz, hogy a különböző állapotátmeneteket megvalósíthassuk?
[math]Y^t[/math] [math]Y^{t+1}[/math] [math]\bar{R}[/math] [math]\bar{S}[/math]
0 0 - 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 1 1 -
613 Hogyan kell vezérelni az aszinkron RS FF-ot ahhoz, hogy a különböző állapotátmeneteket megvalósíthassuk?
[math]Y^t[/math] [math]Y^{t+1}[/math] R S
0 0 - 0
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 0 -
614 Hogyan működik az aszinkron DG FF?
Ha G=0, akkor az FF nincs engedélyezve, és a régi állapotra emlékszik.
Ha G=1, akkor az FF engedélyezve van, és a D-n levő értéket beírja magába, mint új állapot.
615 Hogyan kell vezérelni az aszinkron DG FF-ot ahhoz, hogy a különböző állapotátmeneteket megvalósíthassuk?
[math]Y^t[/math] [math]Y^{t+1}[/math] D G
0 0 - 0
0 1
0 1 1 1
1 0 0 1
1 1 - 0
1 1
616 Mi jellemzi az előzetes (primitív) állapottáblát?
Minden sorban csak 1 stabil állapot van.
617 Mi az a versenyhelyzet?
A SHban olyan átmenet, mely során a stabilból stabilba való átmenet során több kódbit változik meg.
618 Mi az a kritikus versenyhelyzet?
Amikor olyan versenyhelyzet jön létre, melynél a több bit változása során illegális állapotátmenet jön létre, melytől a rendszer lefagy.
619 Milyen módszereket ismer a kritikus versenyhelyzet elkerülésére?
Kódoljunk versenyhelyzet mentesen, vagyis minden stabil-stabil átmenetnél a kódok H-távolsága legyen 1.
Ha van versenyhelyzet, az ne legyen kritikus, tehát olyat tervezzünk csak be, ami nem kritikus
Állapotátvezetés
620 Mire jó az "állapotátvezetés"?
Közbeiktatunk instabil állapotot, hogy a kódolás 1 H-távolságú legyen, így minden versenyhelyzet kiküszöbölhető.