Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése (AAF) - Kidolgozott feladatok

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Adatvezérelt_alkalmazások_fejlesztése

A hivatkozott adatmodell megegyezett a gyakorlatokon használttal.

Tartalomjegyzék

2011 januári záróvizsga kérdések

A 2010-esből ami nem kellett, azt áttettem az egyéb kérdésekbe.

1. Ismertesse a háromrétegű architektúra elemeit, mutassa be az egyes rétegek szerepét! Milyen rétegfüggetlen szolgáltatások találhatók meg egy háromrétegű architektúrára épülő alkalmazásban?

Aaf 3reteg.png

A három réteg:

 • Megjelenítési réteg
  • Tipikusan MVC architektúra
  • Felület független a tranzakcióktól
  • Felhasználói input ellenőrzése
  • Egyszerű transzformációk (név <-> id)
  • Adatok megjelenítése
  • Lokalizáció
 • Üzleti réteg
  • Business Entities
  • Business Components
   • Összetett komponensek
   • Alapszolgáltatásokat implementál
   • Tranzakciók (része lehet)
  • Business Workflow
   • Összetett üzleti folyamatok
   • Komponensekből építkezik
   • Tranzakció határok
  • Service Interfaces (belső rétegek elrejtése)
 • Adatelérési réteg
  • DAL
   • Adatbázis hozzáférés
   • Elemi adatszolgáltatások
  • Service Agents
   • Szolgáltatások elérése
   • Külső szolgáltatások "adatbázisként" látszanak
   • Csomagolás

Rétegfüggetlen szolgáltatások:

 • Security
  • Authentication, Authorization, Secure Communication, Auditing, Profile management
 • Operational management
  • Exception management, Monitoring, Biz monitoring, Metadata, Configuration, Service Location
 • Communication
  • Synchronicity, Format, Protocol

2. Ismertesse a tranzakciók alaptulajdonságait! Mire szolgálnak a tranzakció izolációs szintek, milyen izolációs szinteket támogat az Oracle és az MS SQL Server?

A tranzakció a feldolgozás logikai egysége, olyan feldolgozási műveletek sorozata, melyek csak együttesen értelmesek. Alaptulajdonságok (ACID):

 • Atomicity (Atomicitás)
  • Vagy az összes művelet hatásos, vagy egyik sem
 • Consistency (Konzisztencia)
  • A rendszert konzisztens állapotból konzisztens állapotba viszi
  • Hiba esetén is képes konzisztens állapotba visszaállni (soft hiba: memória tartalom vész el, hard hiba: háttértároló sérül)
 • Isolation (Izoláció)
  • Tranzakciók hatásai egymástól függetlenek
  • Tranzakciók ütemezése
   • Mintha egymás után hajtódnának végre
   • Zárolás
 • Durability (Tartósság)
  • Hatása tartósan megmarad
  • Nemcsak memóriában történik meg a módosítás (hibákra figyelni)

Izolációs szintek: Az izoláció költséges, és legtöbb esetben nincs is rá szükség, ezért az izolációs szinteknek a feladata olyan megoldásokat választani, ami épp annyi megszorítást (overhead-et) visz a rendszerbe, amennyi még a tranzakciók helyes működéséhez feltétlen szükséges (lehetnek olyan problémák - a problémákat lást alább - amiket az adatbázis kezelő helyett az üzleti logika is meg tud oldani, ráadásul hatékonyabban az alap működésből adódóan).

Megfelelő izoláció hiányában előforduló problémák:

 • Elveszett módosítás: 2 tranzakció is módosítja az elemet, ekkor csak a később kommitált hatása marad meg
 • Piszkos olvasás: Nem kommitált tranzakció adatát kiolvassa egy másik tranzakció
 • Nem megismételhető olvasás: Olvasás eredménye függ attól, hogy a tranzakción belül mikor lett kiadva
 • Fantom rekord: Kurzoroknál előfordulhat, hogy olyan elem van benne, ami már törlődött, vagy olyan elem hiányzik, ami azóta jött létre

MSSQL:

 • Uncommitted read: mind a 4 probléma
 • Committed read: Nincs piszkos olvasás (csak kommittált adat olvasható)
  • Implementációja (MSSQL!):
   • Select utasítás
    • Megosztott zárakat használ
   • Rekord módosul
    • Más nem olvashatja
 • Repeatable read: nincs piszkos olvasás, nincs nem megismételhető olvasás
 • Serializable: Teljes izoláció -> egyik probléma sem fordulhat elő
 • Snapshot (szabványtól eltérő)
  • az Oracle Committed Read izolációs szint implementációjával kompatibilis

Oracle:

 • Committed read: Nincs piszkos olvasás (csak kommittált adat olvasható)
  • Implementációja (Oracle!):
   • Select utasítás
    • Nem helyez el zárakat
   • Rekord módosul
    • A commitált kép mindig olvasható
 • Serializable: Teljes izoláció -> egyik probléma sem fordulhat elő
 • Read only (szabványtól eltérő)
  • Serilazibale konzisztenciájú
  • Nem módosíthat
  • Tipikusan jelentésekhez

3. Ismertesse az adatbázisok szerver oldali programozásának előnyeit, hátrányait! Milyen programozási lehetőségei, sajátosságai vannak az Oracle Servernek?

Előnyök:

 • Adatbázis felelős a konzisztenciáért
 • Adatbiztonság
  • Adatmódosítás csak definiált interfészen keresztül
 • Zárt futtató környezet
 • Teljesítmény növelés
  • Csökkenő hálózati forgalom
  • Tárolt végrehajtási tervek
  • Cache
 • Termelékenység
  • Többkomponens hívhatja
  • Egyszerűbb karbantartás

Hátrányok:

 • Nem szabványos
  • Platformfüggő nyelvi elemek, megoldások
 • Interpretált
 • Növeli a szerver terhelését
 • Nem, illetve nehezen skálázható
 • Adatrétegbe nem illik bele az üzleti logika

Oracle Server:

 • Pascal jellegű szintax
 • Tárolt eljárások
  • Eltárolja a szerver a végrehajtási tervet, hivatkozott objektumokat és a státuszát
  • Ha érvénytelenné válik(pl valamely tábla struktúrája vagy jogosultsága megváltozik), akkor következő futtatásnál fordítja újra
  • Lehet külső, ekkor egy külső folyamat hajtja végre
  • Lehet függvény, ekkor van visszatérési értéke
 • Triggerek: Eseménykezelés
  • DML(táblához), DDL(sémához), rendszeresemény hatására
  • Instead of triggerrel lehet nézetekben is módosítást értelmezni
  • Lehet sor és utasítás szintű
  • :new és :old az új/eéőző érték
  • Lehet kaszkádosítani
  • Nem lehet rekurzió
  • Triggerek sorrendje megadható
  • DML-nél csatlakozik a tranzakcióhoz
  • DDL-nél és rendszereseménynél új tranzakciót indít
 • Csomagok: Eljárások gyűjteménye
  • Interface
  • Session kezelése
  • Használatkor betöltödik az egész
 • Interpretált
 • Zárt környezet

4. Ismertesse az adatbázisok szerver oldali programozásának előnyeit, hátrányait! Milyen programozási lehetőségei, sajátosságai vannak az MS SQL Servernek?

Lásd előző feladat

MSSQL Server:

 • Tárolt eljárások
  • Optimalizál, fordít
  • Újrafordít (pl új index bevezetésekor)
  • Külső eljárások .NET Assemblyk
  • Tárolt függvények: Nem módosíthatnak adatot
 • Triggerek
  • Inserted, Deleted az új/régi érték
  • Kaszkádosítás
  • Rekurzió
  • Teljes sorrend nem definiálható, csak az első és utolsó
  • Instead of triggerek
  • DDL trigger is a tranzakció része

5. Mi a lekérdezés optimalizáló feladata? Ismertesse az Oracle Server lekérdezés optimalizációjának sajátosságait!

Optimalizálás: Kevésbé használja a hardvert ugyanannak a hatásnak az eléréséhez

 • IO:
  • Korai beolvasás
  • Cilinder alapú szervezés (Egymás utáni adatok könnyen kiolvashatóak)
  • RAID
  • Liftezés
 • CPU
 • Memória

Optimalizáló:

 • Fizikai terv elkészítése
 • Táblák bejárása
 • Táblák összekapcsolása
 • Logikai tervet kap
 • Optimalizált tervet ad át a sorfordítónak, ami leképzi, majd a végrehajtó végrehajtja

Logikai optimalizálás:

 • Elemző fa kialakítása
  • Reláció
  • Művelet
  • Adat áramlása (lentről felfelé)
 • Relációs algebrai műveletek
 • Fa átalakítása
  • Kiválasztás lefelé
  • Vetítés felfelé
  • Join használata: Egyik attribútuma tábla

Fizikai tervek optimalizációja: IO-ra

 • Költségbecslés:
  • B(R): Az R reláció által elfoglalt blokkok száma
  • T(R): A reláció sorainak a száma
  • V(R,a): Az R reláció az 'a' attribútumainak a variáltsága

Oracle optimalizációja:

 • Módok:
  • Atbocsájtó képesség
  • Első n sor megtalálása
 • Nézetek:
  • Allekérdezésként vagy
  • Külön optimalizálja
 • Statisztikák:
  • Defaultértékek, majd mintavételezés
  • Adatszótárak
 • Táblaelérési módok:
  • Full table scan: Nincs index, sok rekord kell
  • Rowid scan: Index alapján
  • Unique index scan: Elsődleges kulcs alapján
  • Index range scan: Index szerint rendezett eredményhalmaz
  • Full index scan: Kulcs szerint rendezett eredményhalmaz
  • Fast full index scan: Ha csak az index elemei kellenek (nem kell a táblát elérni hozzá)
  • Index join: Összekapcsolt indexek attribútumaihoz
  • Bitmap index scan: Feltétel kiértékeléséhez
 • Indexek:
  • B*
  • Bitmap index
  • Index organized table: Blokkok sorrendje index szerint
 • SQL hint:
  • Preferált index
  • Index használatának tiltása
  • Join típus
  • Join sorrend
  • Táblaelérési mód
  • Párhuzamos végrehajtás

6. Mi a lekérdezés optimalizáló feladata? Ismertesse az MS SQL Server lekérdezés optimalizációjának sajátosságait!

Lásd: előző feladat

MSSQL optimalizációja:

 • Statisztikák alapján
 • Triviális terv: Szabály alapú
 • Nem triviális terv: Ha valamelyik fázis után elég kicsire becsüli a költséget, akkor nem megy tovább
  • 0. fázis: Egyszerű átalakítások
  • 1. fázis: Kibúvített átalakítások
  • 2. fázis: Párhuzamos végrehajtások vizsgálata
 • Táblaelérési módok:
  • Table scan
  • Clustered index scan: Nyalábolt adatolvasás, primary key mentén
  • Nonclustered index scan: = operátor kiértékelésére
  • Non/Clustered index seek: <, > operátorok kiértékelésére
 • Indexek:
  • B*
   • Egyszerű
   • Összetett
   • Clustered
 • SQL hint
 • Plan cache: A végrehajtási tervet eltárolja
 • Indexelt nézetek: Eltárolja a nézetek eredményeit
 • Included column: B* fa levelének bővítése oszlopokkal (a tényleges rekordot nem kell kiolvasni)
 • Clustered és nonclustered indexek együttes használata

7. Mi az adatelérési osztálykönyvtárak szerepe? Ismertesse a kapcsolat alapú ADO.Net adatelérést!

Adatelérési könyvtár szerepe: Absztrahálja az adatelérést

Kapcsolat alapú ADO.Net:

 • Előnyei
  • Konkurrencia kezelése egyszerűbb
  • Adatok mindig a legfrissebbek
 • Hátrányok
  • Folyamatos kapcsolat
  • Kevésbé skálázható
 • DataReader
 • SqlCommand
 • SqlConnection
 • Működés lépései:
  • Kapcsolat nyitás
  • Munka
  • Kapcsolat zárás
 • Pesszimista ütközéskezelés: Adatbázis zárak

8. Mi az adatelérési osztálykönyvtárak szerepe? Ismertesse a kapcsolat nélküli ADO.Net adatelérést! Hogyan működik az optimista konkurencia kezelés?

Lásd előző feladat

Kapcsolat nélküli ADO.Net:

 • Előnyei/Hátrányai: !kapcsolat alapú
 • DataSet: Adatbázis a memóriában
  • Felölthető, módosítható lokálisan, majd visszatölthető
  • Kapcsolatokat tud kezelni
  • Kulcsok, kényszerek
  • Lehet típusos
 • DataAdapter: DataSet-et illeszti az adatbázishoz. Feltölt, szinkronizál
 • DataView: Nézet egy tábla fölött. Adatkötés
 • Sor állapotai: Ez alapján vezeti át az Adapter
  • Unchanged
  • Added
  • Deleted
  • Modified
  • Detached: Nem része kollekciónak
 • Működés lépései:
  • Kapcsolat nyitás
  • DataSet feltöltése
  • Kapcsolat zárás
  • Munka
  • Kapcsolat nyitás
  • DataSet visszaírása
  • Kapcsolat zárás
 • Verziókövetés:
  • Original
  • Current
  • Default: State-től függ
  • Proposed: Szerkesztés alatt
 • Optimista ütközéskezelés: Tartalom vagy timestamp alapján vizsgáljuk

9. Mi az O/R leképzés feladata, mire szolgálnak a shadow információk? Az öröklési hierarchiát miképp lehet leképezni relációs sémára?

Feladata:

 • Üzleti objektumok leképezése relációs adatmodellre
 • Adattárolás és üzleti folyamatok összkötése

Shadow információk: Szükségesek a perzisztencia implementálásához

 • Kulcsok
 • Időbélyegek
 • Új vagy módosított objektum

Öröklés leképzése:

 • Egy táblába: Diszkriminátor attribútum
 • Minden valós osztály egy-egy táblába: Csak a példányosítható osztályoknak van saját táblájuk, melyek tartalmazzák az osztály összes tulajdonságát
 • Minden osztály egy-egy táblába: Absztrakt osztályoknak is lesz saját táblájuk, az ősök tulajdonságaihoz idegen kulcsok vannak
 • Általános struktúrába: Bárhogy kialakíthatjuk

10. Ismertesse a LinQ to SQL felépítését, működését! Miképp történik az öröklési hierarchia kezelése? Miképp történik az objektumok egyediségének biztosítása?

LinQ: nyelvi elem

 • ORM
 • Alkalmazás és SQL szerver között
 • Relációkat is kezel
  • Azonnali/késleltetett betöltés
 • Join
 • Öröklés: Csak 1 táblába
 • Objektumok egyedisége: Karbantart egy identitás táblát, így a többször lekért ugyanaz a sor ugyanarra az objektumra fog mutatni

11. ASP.Net környezetben miképp történik a böngészőnek küldött válasz előállítása? Mikor futnak le az egyes eseménykezelők? Milyen lehetőségünk van adatkötésre?

Válasz előállítása: Kliens küld HTTP kérést, majd az oldalon lévő vezérlők ezt feldolgozva előállítják a saját válaszukat, majd ez kerül vissza a klienshez HTTP válasz formájában.

Eseménykezelők: Feldolgozás során a változások és akciók résznél.

Adatkötés:

 • Egyszerű: Deklaratívan vagy DataBind() hívásával
 • Listás: Deklaratívan, kódból vagy DataBind() hívásával

12. Milyen elemekből építkezik az AJAX, mi az egyes elemek szerepe? Miképp történik az oldalak részleges frissítése? Mire szolgál az Update Panel?

AJAX:

 • XmlHttpRequest: Aszinkron kérés
 • Javascript: Kliens oldali program, amelyik kezeli az aszinkron kommunikációt
 • DOM: Kliens oldali dokumentum
 • XML: A kommunikációt leíró nyelv

Oldalak részleges frissítése: Csak az oldalnak egy bizonyos része kerül vissza a szervernek. A teljes oldalt legenerálja, de csak a kijelölt régiók tartalma lesz a kliensnek kiküldve

UpdatePanel: Az ebben lévő elemek lesznek részlegesen frissítve

13. Ismertesse az elosztott adatbázisok előnyeit, hátrányait! Hogyan működnek az elosztott nézetek?

Elosztott adatbázis: Logikailag egyetlen adatbázis, de több számítógépen van tárolva

 • Előnyei:
  • Skálázható
  • Nagyobb megbíhatóság
  • Helyi irányítás
  • Moduláris növekedés
  • Kisebb kommunikációs költség
  • Gyorsabb válaszidő
 • Hátrányai:
  • Komplexitás
  • Megnövekedett koordinálási feladat
  • Adatintegritás nehezebb

Elosztott nézetek:

 • Vízszintes particionálás
  • Egyes sorok egyik helyen
  • Más sorok másik helyen
  • Tranzakciók abban a fiókban, ahol a számla van
  • Előnyök
   • hatékonyság: adat közel a felhasználóhoz
   • helyi optimalizáció
   • biztonság: csak azok az adatok, amelyek érdekesek egy adott helyen
   • lekérdezés eredménye egyszerő unió
  • Hátrányok
   • inkonzisztens elérési idő
   • hiba esetén nem térhetünk át egy másik csomópontra
 • Függőleges particionálás
  • Oszlopok szerint osztjuk fel a relációt
  • Két részleg: mérnöki, gyártás
  • Előnyök
   • ugyanaz, mint vizszintesnél
   • de a lekérdezés eredménye: join
  • Hátrányok
   • ugyanaz, mint vízszintesnél

14. Ismertesse az elosztott adatbázisok előnyeit hátrányait! Mire szolgál a replikáció? Hogyan működik?

Lásd előző feladat

Replikáció: Adatokat elosztja a több adatbázis között

 • Ami változik egyik helyen, azt átvezetjük a többire is.

15. Ismertesse a két és háromrétegű adattárház építésének folyamatát! Mi a különbség az adatpiac és az adattárház között?

Architektúrák:

 • Kétrétegű: A felhasználók közvetlenül az adattárházhoz kapcsolódnak, ami az OLTP-ből nyeri az adatokat
 • Háromrétegű: A felhasználók adatpiacokhoz(data mart) férnek hozzá, ahol tematikusan kiválasztott részek és származtatott adatok vannak

Adattárház építésének lépései:

 • Adatok kinyerése: Milyen adatokra van szükség, hogyan érjük el(ha pl. nem relációs)
 • Tisztítása:
  • Hiányzó adat kezelése
   • Teljes rekord elvetése
   • A hiányzó adat bekérése.
   • A hiányzó adat helyettesítése
    • Konstans értékkel
    • Átlagértékkel
    • Csoportra jellemző átlagértékkel
    • Legvalószínűbb értékkel
  • Zajszűrés:
   • Numerikus adatok zajszűrése:
    • Binning: minden k számú elemcsoportot helyettesít az átlagával
    • Csoportképzés: Több attribútum együttes előfordulását vizsgálják, majd az egymás közelében elhelyezkedő adatokat a csoportot jellemző adatokkal helyettesítjük (csoport súlypontjával)
    • Regresszió: Ebben az esetben is több attribútum együttes előfordulását vizsgáljuk, az egyes attribútumok közt valamilyen függvénykapcsolatot keresünk (általában lineárisat), majd az egyes értékeket a regressziós függvény értékeivel helyettesítjük.
   • Szöveges adatok:
    • Szótár alapú
    • Klaszterező: Hash fv-vel számokká képezzük le
 • Transzformálása: Az adatok az adattárház egységes sémájára történő leképzés
  • Rekord szintű:
   • Kiválasztás
   • Összekapcsolás
  • Mező szintű: Típuskonverzió
   • Algoritmikus
   • Lekérdezéssel
 • Betöltése és indexelése: Pillanatkép és histórikus adatok

16. Ismertesse a multidimenzionális adatmodellt! Mikor nevezünk egy rendszert OLAP rendszernek? Mire szolgál az OLAP kocka?

Multidimenzionális adatmodell:

 • Alapelemei:
  • Dimenziós adatok: Ezen adatok mentén történik az elemzések végrehajtása
  • Hierarchia szintek: Felbontás
  • Tény adatok: Amit elemzünk
 • Sémák:
  • Csillag: A tény adatokat tartalmazó táblához idegen kulcsokkal csatlakoznak a dimenziós tánlák
  • Hópehely: A tény adatokhoz csak a legalacsonyabb hierarchia szint van csatolva, és ahhoz van a többi, így joinolni kell.

OLAP(Online Analytical Processing) rendszerek:

 • FASMI(Fast Analysis of Shared Multidimensional Information) teszt:
  • Fast: Gyors
  • Analysis: A felhasználó számára szükséges üzleti és statisztikai elemzések elkészítésére alkalmas.
  • Shared: Megosztott
  • Multidimensional
  • Information: Összes adat és származtatott adat elérhető

OLAP kocka:

 • Dimenzió: A kocka élei
 • Hierarhia: Elvégezhető elemzések mélysége
 • Aggregátum: Származtatott mennyiségek

OLAP kocka műveletek:

 • Szeletelés: 1 érték rögzítése, a diemnziószám csökken
 • Részkocka kiválasztása: Értékek megkötése
 • Lefúrás: Hierarhia szint csökkentése
 • Felfelé görgetés: hierarhia szint növelése
 • Forgatás: A megjelenített eredményt elforgatja

17. Milyen főbb újdonságokat hozott be a WPF?

WPF újdonságai:

 • Teljeskörű integráció: 2D,3D,...
 • Felbontás független: Nincs pixel
 • Hardveres gyorsítás: D3D-re épülve hardveresen gyorsított, ami nem, az szoftveresen
 • Deklaratív szemlélet: XAML
 • Testreszabhatóság: Nem csak szöveg, hanem bármilyen Control lehet egy gombban pl,template, skin
 • Egyszerű telepítés: Hagyományos, böngészőben

18. Mi a dependency property? Hogyan adható meg, hogyan használható?

Dependency property: Adatkötés

 • Változásról értesítés automatikus
 • Property érték öröklése lefelé
 • Regisztrálni kell

19. A vezérlők (pl. button) szintjén milyen újdonságokat hozott be a WPF? Mutasson konkrét példát XAML kóddal együtt!

WPF controllok:

 • Content control: Egyetlen gyerekük lehet
  • Button, RepeatButton, ToggleButton, CheckBox, RadioButton
  • Label, Tooltip, Frame
  • GroupBox, Expander
 • Items Control: Tetszőleges mennyiségű gyerekük lehet
 • Range Control: Előre megadott számérték közötti számértéket jelenítenek meg
 • Text Control: TextBox, RichTextbox, PasswordBox

Egyéb megválaszolt kérdések

Ismertesse a különböző join operátorok (nested loop, hash join, sort merge join) működését és tulajdonságait!

 • Nested Loops Join
  • Egymásba ágyazott kettős for ciklus
  • I/O költség
   • Nyalábolt esetben: O(B(R) * B(S))
   • Nem nyalábolt esetben: O(T(R) * T(S))
  • Tetszőleges méretű táblákra működik
   • Nagy méret esetén: a két tábla egy-egy blokkját tartja memóriában
   • Kis méret: a táblát bent lehet tartani
 • Hash Join
  • Első menetben
   • Kisebb (R) reláció beolvasása
   • Vödrös hash építése a memóriában (Kulcs a join operátorban szereplő oszlop)
  • Második menet
   • A nagyobbik (S) reláció beolvasása
   • Kapcsolódó rekordok keresése vödrös hashben
  • I/O költség
   • O(B(R) + T(S))
 • Sort merge Join
  • Mindkét relációt beolvassa a memóriába
  • Rendezi az összekapcsolási kulcs szerint
  • A két rendezett listát összefésüli
   • Listák közös bejárása
   • Egyszerű algoritmus
  • Kis méretű relációk esetén
  • Index a rendezés miatt
  • I/O költség
   • O(B(R) + T(S))

Mire valók a WPF-es panelek, mutass be hármat!

 • A különböző layoutokat a Panel osztályból származó containerekkel lehet megvalósítani.
  • Canvas
   • A legegyszerűbb container, abszolút pozicionálást tesz lehetővé.
   • A pozíciót a Canvas által definiált Canvas.Left, Canvas.Top, Canvas.Right, Canvas.Bottom attached propertykkel lehet megadni. Egyszerre csak kettő használható közülük, egy dimenzió mentén csak egy.
  • StackPanel
   • Ahogyan a neve is mutatja, a StackPanel egy stackként viselkedik, a belepakolt elemeket függőleges folytonosan helyezi el.
   • Az elrendezés iránya (függőleges vagy vízszintes) a StackPanel Orientation attached propertyjével adható meg (alapértelmezett : Vertical).
  • Wrappanel
   • A Wrappanel abban különbözik a StackPaneltől, hogy az elemeket folytonosan balról jobbra illetve eközben fentről lefelé kitöltve helyezi el.
   • A kitöltés iránya (hogy először fentről lefelé majd utána balról jobbra) helyezze el az elemeket az Orientation propertyvel állítható.
  • DockPanel
   • A DockPanelben elhelyezett elemeket a konténer egyes oldalaihoz dokkolhatjuk (illetve kitölttethetjük velük a rendelkezésre álló szabad területet).
   • A dokkolás iránya (Left, Top, Right, Bottom, Stretch) a DockPanel.Dock dependency propertyvel adható meg.
   • A végső elrendezésben szerepet játszik az elemek felvételének sorrendje is: az első felvett elem a teljes terület felett rendelkezik, a második már csak az első által szabadon hagyottal és így tovább.
  • Grid
   • Táblázatos megjelenítést tesz lehetővé.
   • A táblázat sorai a RowDefinitions kollekcióba felvett RowDefinition objektumokkal definiálhatók.
   • Az oszlopok hasonlóképpen a ColumnDefinitions kollekcióhoz hozzáadott ColumnDefinition objektumokkal.
   • Egy tartalmazott elem pozíciója (sor, oszlop) a Grid.Row ill. Grid.Column dependency propertykkel definiálható.

Objektumrelációs leképezés során miképp lehet leképezni az öröklődést (legalább 3 módszert mutasson be)? Térjen ki a többszörös öröklődés problémájára is.

 • Hierarchia leképezése egy közös táblába
  • Egyszerű hierarchiák leképezéséhez.
  • Megvalósítás
   • az objektum minden attribútumát (örököltekkel) felsoroljuk
   • objektumtípusok (osztályok) tárolása:
   • minden típushoz egyedi azonosító VAGY
   • !IsClass1, !IsClass2, … oszlopok
   • egyedi példányazonosító tárolása
   • bővítés kezelése: új attribútumok felvitele
  • Előnyök
   • egyszerű
   • könnyű új osztályt vinni a hierarchiába
   • könnyen követhető, melyik objektum milyen osztályok példánya
  • Hátrányok
   • helypazarló
   • egy osztály megváltozása az egész tárolást változtatja
   • nehezen áttekinthető
 • Minden valós osztály leképezése saját táblába
  • Ritkán változó struktúrák leképezéséhez.
  • Megvalósítás
   • minden valós osztálynak saját tábla
   • az osztály minden attribútumának eltárolása
   • egyedi példányazonosító tárolása
   • ha változik egy attribútum, csak a hierarchiaszint mentén kell végigvinni
  • Előnyök
   • átlátható
   • gyors adatelérés
   • jól illeszkedik az objektummodellhez
  • Hátrányok
   • osztály módosítása esetén hierarchiaszintek módosítása
   • több szerepet is betöltő példányok kezelése nehézkes
 • Minden osztály leképezése saját táblába
  • Absztrakt osztályok is
  • Komplex öröklési hierarchia és gyakran változó struktúrák leképezéséhez.
  • Megvalósítás
   • a táblák követik az osztályhierarchiát
   • szülő-gyerek viszony leképezése külső kulcsokkal
   • egyedi példányazonosító tárolása
  • Előnyök
   • osztályok struktúrája könnyen módosítható
  • Hátrányok
   • összetett DB-séma
   • egy példány adatai több táblában vannak (öröklés miatt)
   • összetett lekérdezés
 • Osztályok és hierarchiaszintek általános leképezése
  • Komplex alkalmazásokban, kis mennyiségű adat mellett, ahol akár futási időben is minden változhat.
  • Megvalósítás
   • metaadat-központú
   • általános séma: tetszőleges hierarchia leírható – hierarchia  metaadat, példányok  attribútumok
   • class, attribute, attributeType, value, inheritance, stb… táblák
  • Előnyök
   • perzisztencia-kezelő rendszerekhez illeszkedik
   • flexibilis, bármi leírható benne
  • Hátrányok
   • nehéz összeszedni egy példány adatait
   • sok adat esetén nem hatékony
 • Többszörös öröklés megvalósítása
  • C++ miatt még mindig szükséges
  • Ugyanazok a technológiák használhatók
  • Az általános megoldásban benne van

Tekintsük a mellékelt adatmodell LinQ leképzését! Készíts olyan C# nyelvű, LinQ-re épülő függvényt, mely a 10 legdrágább terméket átsorolja egy új kategóriába (a kategória lehet, hogy létezik, de az is lehet, hogy létre kell hozni), a kategória neve, és a DataContext bemenő paramétere a függvénynek!

public void function(String name, CustomDataContext sdc){
				var q1 = (from t in sdc.Termeks
							 orderby t.NettoAr descending
							 select t).Take(10);
				var q2 = from k in sdc.Kategorias
							where k.Nev == name
								 select k;
				Kategoria k2;
				if (q2.Count() == 0) {
					 k2 = new Kategoria();
					 k2.Nev = name;
				} else {
					 k2 = q2.First();
				}
				foreach (Termek t in q1) {
					 t.Kategoria = k2;
				}
				sdc.SubmitChanges();
		 }

Egyéb megválaszolatlan kérdések

ADO.NET kapcsolatnélküli modell bemutatása + példa

Mi a clustered index MSSQL-ben, mi történik, ha clustered és non clustered index is van egy táblára? Mi az included column?

Adott egy osztályhierarchia (Jármű, Gépjármű, Repülő, stb.). Milyen adattáblákba és C# osztályokba képezzük le?

A példaadatbázisba fel kell venni egy új oszlopot Vevo. OsszesVasarlas néven. Fel kell tölteni az értékét a !MegrendelésTétel tábla alapján scripttel + írni kell rá egy karbantartó triggert.

Tekintsük a mellékelt adatmodellt! Vegyünk fel a vevők táblába egy új oszlopot: OsszMegrendeles, mely jelentése, hogy a vevő mekkora értékben rendelt eddig. Készíts scriptet MS SQL Serverre, mely a kívánt módosításokat elvégzi, valamint készíts triggert/ triggereket, mely az OsszMegrendeles oszlopot karban tartja!

Ismertesse az MSSQL szerver a nem módosítható és módosítható replikációját.

Tekintsük a mellékelt adatmodellt. Vegyünk fel a vevők táblába egy új oszlopot: Inaktív, amely jelentése, hogy a vevő régen rendelt. Készíts tárolt eljárást Oracle szerveren, mely minden vevőnek beállítja az inaktív státuszát! Azokat tekintjük inaktívnak, akik már 180 napja nem rendeltek semmit.

Tekintsük a mellékelt adatmodell LinQ leképezését! Készítsen olyan C# nyelvű LinQ-re épülő függvényt, mely a paraméterül kapott DataContext -et, és a Megrendelés és !SzámlaKiállító objektumokra készít efy új számlát (beleértve a számlatételeket is).

ASP.NET alkalmazásokban miképp lehet megvalósítani az optimista konkurencia kezelést? Írjon mintaprogramot, amely az ÁFA táblán megvalósítja, amennyiben szükséges, módosítja a táblát.

C# függvényt kellett írni, linq to sql kód

C# de ado.netes, kapcsolat Alapú modell

Oracle sql lekérdezések és triggerírás

Ajax fogalma, milyen technológiát használ és mi a lényege

Ismertesse a két és háromrétegű adattárház architektúrát!

2 és 3 rétegű adattárház technológia. Miben különbözik az adattárház és az adatpiac?

Hasonlítsa össze az Oracle és MSSQL triggerkezelését

ASP.NET-ben hogyan történik a böngészőből jövő kérés kezelése(vagy vmi hasonló)? Mikor történik az események feldolgozása?

Készítésen tárolt eljárást MSSQL adatbázisra! Paraméterként egy megrendelés azonosítót kap. Adjon 10% kedvezményt azokra a termékekre a megadott megrendelésből, melyekből a vevő már legalább 20-at rendelt(és a státusza számlázva)!

Termék tábla eléréséhez kellett objektumkötéses menedzser objektumok létrehozni. Elég csak az Update műveletet megírni.

Tekintsük a mellékelt adatmodellt, mely O/R leképezés eredményeképp jött létre. Objektum típusú adatkötési feladatok megoldásához készítsen C# nyelven Manager objektumot a Termék táblában tárolt Termék egyedekhez, a konkurenciakezelést is oldja meg!


-- aldaris - 2009.06.07.
-- Cantor - 2009.06.07.
-- Velias - 2010.01.02
-- sashee - 2010.01.05.
-- molnarm - 2011.01.05.