A programozás alapjai

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Megyeri Balázs (vitalap | szerkesztései) 2018. december 15., 00:54-kor történt szerkesztése után volt. (→‎ZH: NZH szövege átemelve külön oldalra)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
A programozás alapjai
Tárgykód
VIEEBA01
Általános infók
Szak
üzemmérnök
Kredit
7
Ajánlott félév
1
Keresztfélév
N/A
Tanszék
EET
Követelmények
KisZH
6-ból páronként a jobb számít
NagyZH
1 db
Házi feladat
1 db nagyházi
Vizsga
írásbeli
Elérhetőségek
Levlista
N/AA tantárgy célkitűzése, hogy a hallgatók készség szinten alkalmazható ismereteket szerezzenek a számítógépes problémamegoldás módszereinek és alapvető eszközeinek használatában, úgy mint elemi és összetett adatok, programozási tételek, fájlkezelés. További cél, hogy a megszerzett ismereteket és készségeket további tanulmányaik során hatékonyan legyenek képesek alkalmazni. A célkitűzés teljesítését egy magas szintű programozási nyelv, a Python megismerése teszi lehetővé.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

Az aláírás megszerzésének feltételei:

 • Az előadások legalább 70%-án való részvétel (Bár katalógus nincs).
 • A laborok 70%-án való részvétel, csak a laborok elején írt beugró sikeres megírása esetén számít jelenlétnek.
 • A kisZH-k sikeres megírása. A hat kisZH három témakört ölel fel, azaz három dolgozatpárost jelentenek. Minden pár közül a jobban sikerült eredménye számít, ez kell elérje az adott dolgozatra szerezhető pontszám 40%-át.
 • A nagyZH sikeres megírása.

Pótlási lehetőségek:

 • A kisZH-k közül egy pótlási díj ellenében póthéten pótolható/javítható.
 • A nagyZH egyszer díjmentesen, utána a pótlási héten pótolható pluszköltséggel.
 • A nagyHF a szorgalmi időszak utolsó napjáig 12:00-ig pótolható pluszköltséggel, a póthéten vagy utána már nem lehetséges.

A vizsgaidőszakban

 • Írásbeli vizsga.

Félévvégi jegy

 • Aki a félévközi eredményekkel kiváló eredményt ért el, megajánlott jelest kap: max(KZH1, KZH2) + max(KZH3, KZH4) + max(KZH5, KZH6) + NZH + NHF + szorgalmi >= 80 pont.

Vizsga esetén az érdemjegy meghatározásánál az alábbi pontszámokat vesszük figyelembe:

 • 40 pont – vizsgadolgozat 2× súllyal (80 pont)
 • 40 pont – nagy zárthelyi
 • 20 pont – nagy házi feladat

Ponthatárok:

Pont Jegy
0 - 69 1
70 - 90 2
91 - 105 3
106 - 119 4
120 - 140 5


A nagy házi feladat részfeladatainak időben történő leadása beleszámít annak pontozásába. Extra pontokat lehet szerezni a félév közben beadott és elfogadott szorgalmi feladatokkal. A szorgalmi feladatok pontjai csak 80 pont fölött számítanak.

Tematika

Előadások és laborok összefésült témája:

 • operációs rendszer, egyszerű programok
 • vezérlési szerkezetek, nyomkövetés
 • nevezetese algoritmusok, listák, sztringek
 • adatszerkezetek építése, karakterkódok kezelése
 • vezérlési szerkezetek, kivételek
 • konverziók, formázás
 • függvények, referenciák
 • osztályok
 • operátorok, számábrázolás
 • rendezések, rekurzió, hash táblák
 • fájlkezelés
 • több modulos programok
 • láncolt listák, bináris fák
 • összetett adatszerkezetek
 • állapotgépek, reguláris kifejezések
 • generikus algoritmus
 • visszalépő keresés

TODO pontosítás

Segédanyagok

TODO

Számonkérések

Házi feladat

A félév során egy nagy házi feladat van, melyen maximum 20 pontot lehet elérni. A beadáshoz 4 mérföldkő vezet:

 • feladatválasztás (2018-ban: 7. hét vége),
 • specifikáció (2018-ban: 8. hét vége),
 • félkész megoldás (2018-ban: 10. hét vége),
 • végleges program (2018-ban: 12. hét vége).

Amennyiben nem teljesült a beadás, díjköteles pótlehetőség van (2018-ban: szorgalmi időszak utolsó tanítási napja). Plágium büntetéshez vezet.

Pontozás

Maximálisan 20 pont érhető el az alábbiak szerint:

 • Határidő betartás
  • kiválasztás időben
  • specifikáció elkészítése időben
  • félkész házi beadása időben
  • végleges házi beadása időben
 • Kód minősége
  • modulokra bontás
  • funkcionális dekompozíció
  • helyes erőforráskezelés
  • helyes nyelvi elem használat
  • elvárt kódolási stílus
  • nincsenek újraimplementált szabványos függvények
  • megfelelő adatszerkezetek, típusok
  • szerep szerinti névadás
  • +2 feladatfüggő pont
 • Dokumentáció
  • nincsen felfújva
  • Programozói dokumentáció
   • szükséges környezet leírása
   • projekt felépítésének leírása
   • adatszerkezet ismertetése
   • függvények dokumentációja
  • Felhasználói dokumentáció
   • program feladata, célja, kezelése

ZH

A félév során egy nagy ZH van (2018-ban: 7. hét), mely 40 pontból áll és 4 feladatra oszlik, mely kódját papíron kell leírni.

Feladatsorok

Kis ZH

A félév során 6 alkalommal kis zárthelyi van az egyik előre kijelölt laborokon kerülnek megírásra. Nehézsége nagyjából egy nagy ZH-s feladattal egyezik meg, s 10 pont jár érte. Ezek három témakört ölelnek fel, azaz három dolgozatpárost jelentenek. Minden pár közül a jobban sikerült eredménye számít; ez kell elérje az adott dolgozatra szerezhető pontszám 40%-át. A meg nem írt dolgozatok pontszámát nulla pontot érnek.

Vizsga

TODO

Tippek

TODO

Kedvcsináló

TODO