„A programozás alapjai” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
a (→‎Tematika: kiegészítés)
(→‎ZH: NZH szövege átemelve külön oldalra)
122. sor: 122. sor:
 
=== ZH ===
 
=== ZH ===
 
A félév során egy nagy ZH van (2018-ban: 7. hét), mely 40 pontból áll és 4 feladatra oszlik, mely kódját papíron kell leírni.
 
A félév során egy nagy ZH van (2018-ban: 7. hét), mely 40 pontból áll és 4 feladatra oszlik, mely kódját papíron kell leírni.
==== NZH 2018.====
+
==== Feladatsorok ====
=====1. feladat - ProgAlap eredmények=====
+
* [[A programozás alapjai (üzemmérnök informatikus) 2018 NZH|2018 NZH]]
:{| class="wikitable" align="right"
 
|-
 
| 1 || 3 || ***
 
|-
 
| 2 || 5 || *****
 
|-
 
| 3 || 7 || *******
 
|-
 
| 4 || 8 || ********
 
|-
 
| 5 || 6 || ******
 
|-
 
|colspan="3" | átment 26 fő
 
|}
 
:{| class="wikitable" align="right"
 
!Pont!!Jegy
 
|-
 
| 0 - 69 || 1
 
|-
 
|70 - 90 || 2
 
|-
 
|91 - 105 || 3
 
|-
 
|106 - 119 || 4
 
|-
 
|120 - 140 || 5
 
|}
 
Jobb oldalt a ProgAlap tárgy pontozási táblázatát látod: a félév végéig megszerezett pontokból kialakuló jegyet. Írj függvényt, amely a pontszámból jegyet csinál és használd is fel!
 
 
 
Egy olyan programot kell írnod, amelyik soronként beolvassa a hallgatók pontszámait, és statisztikát készít a jegyekről: hány jeles, hány jó, ... lett. A bemenet végét egy üres sor jelzi. A bementről érkező teljes számsort ne tárold el, keress alkalmas adatszerkezetet! A statisztikából kell a szintén jobb oldalt található formában grafikont készíteni: minden sorban a jegy, a létszám aztán annyi *, amennyi a létszám,. Írd ki azt is a grafikon alá, hogy hányan teljesítették a tárgyat!
 
=====2. feladat - Útiterv=====
 
Egy kamionsofőr autópályán vezet, 100 km/h-val haladva. A benzinkutak egymástól való távolságát előre ismeri a térképről. Minden másfél órányi vezetés után pihenőt kell tartania. Szeretne egy útitervet készíteni: előre eldönteni azt, hogy melyik benzinkúton kell majd pihennie. A szabály egyszerű: minden olyan benzinkútnál megáll, amelynél ha nem tartana pihenőt, a következő kúthoz már csak úgy érne el, ha túllépné a másfél órás egyfolytában vezetést.
 
 
 
Írj programot, amely soronként beolvassa az egyes benzinkutak közötti távolságot km-ben! Előbb megkapja a távolságok számát (n), magukat a távolságokat (valós számok, n darab). Végül pedig kiírja az útitervet. Például ha bemenetként a 45.3, 30.7, 64, 35, 72 számsort kapja (km-ek), akkor a kimenet az alábbi kell legyen:
 
:{| class="wikitable" align="center"
 
|-
 
| 45.3 km, 30.7 km, 64 km, szünet.
 
35 km, 72 km, vége.
 
|}
 
(Az első három táv összesen 140 km, amihez 1,4 óra kell. Ha megtette volna a következő 35 km-t, ahhoz már 1,75 óra kellett volna, ezért jött a szünet.)
 
=====3. feladat - Tizennégy betű, tizennégy osztó=====
 
Az 1245 szám szájegyeit betűkkel, magyarul kiírva összesen 3+5+4+2=14 betűt használunk fel: "egy kettő négy öt". Írj programot, amelyben megkeresed a legnagyobb négyjegyű számot, amely osztóinak száma 14 (beleértve saját magát és az 1-et is), és a számjegyeit leírva 14 betűt kell felhasználni! Írd ki, melyik ez a szám, vagy ha nincs ilyen, akkor azt!
 
 
 
Ne írj felesleges kódot! Használj fentről lefelé tervezést, írj a két részfeladathoz függvényeket (hány betű, osztók száma)! Emlékeztető: egy szám utolsó számjegyét eldobni tízzel való egész osztás segítségével tudod, míg magát az utolsó számjegyet a tízzel osztás maradéka adja meg.
 
=====4. feladat - Hiányos sorozat=====
 
A programod a bemenetén kap egy számsorozatot - egész addig, amíg egyszer csak egy üres sor nem érkezik. Ezeket el kell tárolnia egy listában. A számok egy növekvő számtani sorozatot alkotnak. A sor egy helyen hibás, valahol hiányzik egy eleme. Ezért valamelyik szomszédos elempár között kétszer akora a különbség, mint a többi helyen.
 
 
 
Írja ki a programod a beolvasás után a sorozat növekményét (differenciáját) és a kijavított sorozatot, megjelölve a hiányzó elemet! Pl. ha a bemenő számsor 2, 4, 6, 10, 12 voltak, a kimenet:
 
:{| class="wikitable" align="center"
 
|-
 
| A sorozat növekménye: 2
 
A sorozat javítva: 2 4 6 (8) 10 12
 
|}
 
Figyelj arra, hogy a megadott számsorozatnak legalább három eleműnek kell lennie, hogy értelmes legyen a feladat. Amennyiben ez nem teljesülne, dobj ValueError típusú kivételt!
 
  
 
=== Kis ZH===
 
=== Kis ZH===

A lap 2018. december 15., 00:54-kori változata

A programozás alapjai
Tárgykód
VIEEBA01
Általános infók
Szak
üzemmérnök
Kredit
7
Ajánlott félév
1
Keresztfélév
N/A
Tanszék
EET
Követelmények
KisZH
6-ból páronként a jobb számít
NagyZH
1 db
Házi feladat
1 db nagyházi
Vizsga
írásbeli
Elérhetőségek
Levlista
N/AA tantárgy célkitűzése, hogy a hallgatók készség szinten alkalmazható ismereteket szerezzenek a számítógépes problémamegoldás módszereinek és alapvető eszközeinek használatában, úgy mint elemi és összetett adatok, programozási tételek, fájlkezelés. További cél, hogy a megszerzett ismereteket és készségeket további tanulmányaik során hatékonyan legyenek képesek alkalmazni. A célkitűzés teljesítését egy magas szintű programozási nyelv, a Python megismerése teszi lehetővé.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

Az aláírás megszerzésének feltételei:

 • Az előadások legalább 70%-án való részvétel (Bár katalógus nincs).
 • A laborok 70%-án való részvétel, csak a laborok elején írt beugró sikeres megírása esetén számít jelenlétnek.
 • A kisZH-k sikeres megírása. A hat kisZH három témakört ölel fel, azaz három dolgozatpárost jelentenek. Minden pár közül a jobban sikerült eredménye számít, ez kell elérje az adott dolgozatra szerezhető pontszám 40%-át.
 • A nagyZH sikeres megírása.

Pótlási lehetőségek:

 • A kisZH-k közül egy pótlási díj ellenében póthéten pótolható/javítható.
 • A nagyZH egyszer díjmentesen, utána a pótlási héten pótolható pluszköltséggel.
 • A nagyHF a szorgalmi időszak utolsó napjáig 12:00-ig pótolható pluszköltséggel, a póthéten vagy utána már nem lehetséges.

A vizsgaidőszakban

 • Írásbeli vizsga.

Félévvégi jegy

 • Aki a félévközi eredményekkel kiváló eredményt ért el, megajánlott jelest kap: max(KZH1, KZH2) + max(KZH3, KZH4) + max(KZH5, KZH6) + NZH + NHF + szorgalmi >= 80 pont.

Vizsga esetén az érdemjegy meghatározásánál az alábbi pontszámokat vesszük figyelembe:

 • 40 pont – vizsgadolgozat 2× súllyal (80 pont)
 • 40 pont – nagy zárthelyi
 • 20 pont – nagy házi feladat

Ponthatárok:

Pont Jegy
0 - 69 1
70 - 90 2
91 - 105 3
106 - 119 4
120 - 140 5


A nagy házi feladat részfeladatainak időben történő leadása beleszámít annak pontozásába. Extra pontokat lehet szerezni a félév közben beadott és elfogadott szorgalmi feladatokkal. A szorgalmi feladatok pontjai csak 80 pont fölött számítanak.

Tematika

Előadások és laborok összefésült témája:

 • operációs rendszer, egyszerű programok
 • vezérlési szerkezetek, nyomkövetés
 • nevezetese algoritmusok, listák, sztringek
 • adatszerkezetek építése, karakterkódok kezelése
 • vezérlési szerkezetek, kivételek
 • konverziók, formázás
 • függvények, referenciák
 • osztályok
 • operátorok, számábrázolás
 • rendezések, rekurzió, hash táblák
 • fájlkezelés
 • több modulos programok
 • láncolt listák, bináris fák
 • összetett adatszerkezetek
 • állapotgépek, reguláris kifejezések
 • generikus algoritmus
 • visszalépő keresés

TODO pontosítás

Segédanyagok

TODO

Számonkérések

Házi feladat

A félév során egy nagy házi feladat van, melyen maximum 20 pontot lehet elérni. A beadáshoz 4 mérföldkő vezet:

 • feladatválasztás (2018-ban: 7. hét vége),
 • specifikáció (2018-ban: 8. hét vége),
 • félkész megoldás (2018-ban: 10. hét vége),
 • végleges program (2018-ban: 12. hét vége).

Amennyiben nem teljesült a beadás, díjköteles pótlehetőség van (2018-ban: szorgalmi időszak utolsó tanítási napja). Plágium büntetéshez vezet.

Pontozás

Maximálisan 20 pont érhető el az alábbiak szerint:

 • Határidő betartás
  • kiválasztás időben
  • specifikáció elkészítése időben
  • félkész házi beadása időben
  • végleges házi beadása időben
 • Kód minősége
  • modulokra bontás
  • funkcionális dekompozíció
  • helyes erőforráskezelés
  • helyes nyelvi elem használat
  • elvárt kódolási stílus
  • nincsenek újraimplementált szabványos függvények
  • megfelelő adatszerkezetek, típusok
  • szerep szerinti névadás
  • +2 feladatfüggő pont
 • Dokumentáció
  • nincsen felfújva
  • Programozói dokumentáció
   • szükséges környezet leírása
   • projekt felépítésének leírása
   • adatszerkezet ismertetése
   • függvények dokumentációja
  • Felhasználói dokumentáció
   • program feladata, célja, kezelése

ZH

A félév során egy nagy ZH van (2018-ban: 7. hét), mely 40 pontból áll és 4 feladatra oszlik, mely kódját papíron kell leírni.

Feladatsorok

Kis ZH

A félév során 6 alkalommal kis zárthelyi van az egyik előre kijelölt laborokon kerülnek megírásra. Nehézsége nagyjából egy nagy ZH-s feladattal egyezik meg, s 10 pont jár érte. Ezek három témakört ölelnek fel, azaz három dolgozatpárost jelentenek. Minden pár közül a jobban sikerült eredménye számít; ez kell elérje az adott dolgozatra szerezhető pontszám 40%-át. A meg nem írt dolgozatok pontszámát nulla pontot érnek.

Vizsga

TODO

Tippek

TODO

Kedvcsináló

TODO