A mesterséges intelligencia etikája

A VIK Wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Dongó Rajmund (vitalap | szerkesztései) 2022. február 14., 19:49-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
A mesterséges intelligencia etikája
Tárgykód
BMEGT41V105
Általános infók
Szak
villany és infó
Kredit
2
Követelmények
NagyZH
3db
Elérhetőségek


A tantárgy célja, hogy feltérképezze a mesterséges intelligencia és az automatizálás által felvetett etikai problémákat és a lehetséges megoldási stratégiákat. A kurzus elején a hallgatók áttekintést kapnak a mesterséges intelligencia aktuális helyzetéről a technológiai készültség és a piaci elterjedtség dimenzióiban, majd a legfontosabb etikai keret- rendszerek is bemutatásra kerülnek. A kurzus mindkét témát kellő mélységben tárgyalja, ám előismeretet nem igé- nyel, így az anyag megértése bármely műegyetemi hallgatótól elvárható. A szemeszter második felében a két téma szintézise történik, különös figyelemmel a nemzetközi mérnök- és interdiszciplináris (pl. IEEE, ACM, VDI, fontosabb egyetemi központok) szervezetek eredményeire és ajánlásaira a témában. A problémateret mindvégig esettanulmá- nyok illusztrálják (pl. önvezető autó etikai kérdései; ajánlórendszerek, intelligens keresők által generált etikai prob- lémák; munkahelyek MI általi megszűnése; MI és világbiztonság, MI ágensek jogai). A példák az aktualitásoknak megfelelően változhatnak.


Követelmények

B. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában. A dolgozat tudáselemekre, értelmezési feladatokra, következtetési feladatokra koncentrál írásos kérdésválaszolás formájában. munkaidő anyagrésztől függően 30-60 perc. Minden összegző tanulmányi teljesítményértékelésen legalább a szerezhető pontok 50%- át el kell érni a tárgy teljesítéséhez. C. Részteljesítmény-értékelés (órai aktív részvétel, opcionális): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a gyakorlat folyamatában, felkérésre vezetett példamegoldás a hallgatók előtt; az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadója együttesen határozza meg.

  • Ponthatárok:
Pont Jegy
0 - 50 1
50 - 60 2
61 - 70 3
71 - 80 4
81 - 100 5

Segédanyagok