Üzleti jog B

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Üzleti jog B
Tárgykód
GT55A403
Általános infók
Szak
üzemmérnök
Kredit
3
Ajánlott félév
5
Keresztfélév
N/A
Tanszék
GTK
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
2 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
nincs
Elérhetőségek


Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni

Ez a lap az újonnan indult Üzemmérnök-informatikus BProf képzéshez tartozik!

Kérlek, ha időd engedi, töltsd fel tartalommal, ezzel segítve több száz társad tanulmányait.


Hasznos forrás lehet a hasonló Info BSc tárgyak anyaga, a tárgyhoz tartozó tantárgyi adatlap, illetve a BProf mintatanterv.


A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a későbbi szakmai munkájukhoz szükséges alapvető jogi ismeretekbe. A tantárgy átfogó ismeretet ad az informatikához kapcsolódó jogi területek rendszeréről, hozzájárul a megfelelő (különösen: felelős) szemléletmód kialakulásához. A tárgyon belül különös figyelmet fordítunk a személyiségvédelem egyes aspektusaira (megértés – K2 szint), így a képmás-, hangfelvétel, személyes adatok védelmére, a hírközlés (alkalmazás - K3 szint), az elektronikus kereskedelem (konstrukciós - K3 szint), a szellemi tulajdonjogok (konstrukciós - K4 szint), valamint a médiajog (alkalmazás - K3 szint) releváns kérdéseire. A tárgy harmadik harmadában a hallgatók áttekintést kapnak arról, hogy egy start-up vállalkozás létrehozása során milyen jogi kérdésekkel szembesülhetnek és ezek miként oldhatók meg. A tantárgy a területi ismeretekbe építve tárgyalja az Európai Unió által szabályozott jogterületek főbb összefüggéseit.

Követelmények

A szorgalmi időszakban

 • Jelenlét: Előadások 70%-án való részvétel kötelező.
 • NagyZH: A félév során 2 ZH-t kell megírni, mindkettő 50 pontos. A ZH állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják. A dolgozat 30-90 perc is lehet.
 • Szorgalmik: Félév során feladatonként maximum 5 pont, összesen legfeljebb 25 többletpont szerezhető, amelyek nem befolyásolják a zárthelyi elfogadását, azonban a félévközi jegy megállapításánál figyelembe vett pontszámba beszámítanak.

Félévvégi jegy

 • A félévvégi jegy megszerzéséhez mindkét zárthelyin külön-külön el kell érni legalább a 40%-ot.
 • A ponthatárok az alábbiak szerint alakulnak a maximális 100 pontból:
  • Ponthatárok:
E % Jegy
0 - 39 1
40 - 54 2
55 - 69 3
70 - 84 4
85 - 5

Tematika

 • Az előadások tematikája
  • Bevezetés, a jog jelentősége a társadalomban, az információs társadalomban
  • Alkotmányos alapjogi védelem az információs társadalomban
  • Hírközlési jog
  • Elektronikus kereskedelem
  • Adatvédelem
  • Szellemi tulajdonjogok (szerzői jog, szabadalom, védjegy, know-how)
  • Társaságok és alapításuk
  • Szerződéstípusok és funkcióik
  • 1. zárthelyi dolgozat
  • Start up születik – innovatív ötletek védelme, kidolgozott műszaki alkotások, megjelölések
  • Start up születik – cégalapítás a gyakorlatban
  • Start up születik – cégműködtetés a gyakorlatban
  • Start up születik – cégeladás, cégátalakulás, cégmegszüntetés a gyakorlatban
  • 2. zárthelyi dolgozat

Segédanyagok

 1. hét: Bevezetés, a jog szerepe az információs társadalomban: File:uzletijogb_ea01_20210907.pdf
 2. hét: Az alapjogok védelme az információs társadalomban: File:uzletijogb_ea02_20210914.pptx
 3. hét: Hírközlés-szabályozás: File:uzletijogb_ea03_20210921.pptx
 4. hét: Szellemi tulajdonjog I. Szerzői jog: Szoftver: File:uzletijogb_ea04_20210928.pdf Adatbázis: File:uzletijogb_ea04_20210928_2.pptx
 5. hét: Szellemi tulajdonjog - iparjogvédelem: File:uzletijogb_ea05_20211005.pptx
 6. hét: Szerződések: File:uzletijogb_ea06_20211019.pdf

ZH

TODO


1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév