Záróvizsga kvíz - Adatbázis

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
ZVAdatb
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(-)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

Egy adatbázis-kezelő rendszer szigorú tranzakciós protokollt és egyszerű zármodellt (tranzakciós modellt) használ. Az alábbi állítások közül melyik nem helyes? (2023 jun)

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. A zárkezelés kétfázisú (2PL) lesz.
 2. Nem fordulhat elő lavina.
 3. Naplózás esetén nem lesz szükség undo-ra a helyreállításhoz.
 4. A zárak a commit (kész) pont után felszabadíthatók

Melyik NEM fejezhető ki SQL lekérdezések segítségével a halmazalgebra alábbi műveletei közül? (2023 jun)

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. metszetképzés
 2. Descartes-szorzat
 3. komplementer-képzés
 4. különbségképzés

Jelölje meg, hogy a keresés költségének nagyságrendjére vonatkozó alábbi 1), 2), 3), 4), 5), 6) állítások közül melyek igazak, ha az állományt B*-fában tároljuk! A költséget a blokkműveletek számával mérjük. (2023 jun)

 1. A keresés költsége lineárisan nő a fa magasságával
 2. A keresés költsége logaritmikusan nő a fa magasságával
 3. A keresés költsége lineárisan aránylik az elágazási tényezőhöz
 4. A keresés költsége logaritmikusan aránylik az elágazási tényezőhöz
 5. Az elemek beszúrási sorrendjének nincs hatása a keresés költségére
 6. Az elemek beszúrási sorrendjének van hatása a keresés költségére

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. 1), 4), 5)
 2. 2), 3), 6)
 3. 2), 4), 6)
 4. 1), 4), 6)
 5. 1), 3), 6)
 6. 2), 4), 5)

Az r és s relációk természetes illesztését egymásba ágyazott ciklikus illesztéssel (nested loop join) végezzük. A két állomány rendre b és b számú blokkból áll, illetve n és n rekordot tartalmaz. (2023 jun)

Az alábbi lehetőségek közül melyik lehet a join blokkműveletek számában mért költsége a legrosszabb esetben, ha a relációknak csak egy- egy blokkja fér a memóriába?

Típus: egy. Válasz: 6. Pontozás: nincs megadva.

 1. [math]n_r + n_s[/math]
 2. [math]b_r * b_s[/math]
 3. [math]b_s + b_s[/math]
 4. [math]b_r + b_r * b_s[/math]
 5. [math]b_r + n_r * b_s[/math]
 6. [math]n_r * n_s[/math]

A következő ábrák közül melyik nem szerepelhet ER-diagram részeként? (2023 jun)

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. 2023 jun zv adatb er valid1.png
 2. Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
 3. 2023 jun zv adatb er valid 3.png

Adott egy séma és az attribútumai között értelmezett funkcionális függések halmaza. Tudjuk, hogy a nemtriviális függések bal oldalán található attribútum(halmaz)on a rekordok értéke egyedi. Ekkor (2023 jun)

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. a sémára illeszkedő egyetlen adathalmazban sem lesz redundancia funkcionális függés miatt.
 2. lehet olyan, a sémára illeszkedő adathalmaz, amelyben található redundancia funkcionális függés miatt.
 3. van olyan, a sémára illeszkedő adathalmaz, amelyben található redundancia funkcionális függés miatt.
 4. a sémára illeszkedő egyetlen adathalmazban sem lesznek ismétlődő attribútumértékek.

A válaszlehetőségek közül melyik a csatolt ER-diagram legpontosabb relációs leképezése? (2023 jun)

2023 június mérnökinformatikus záróvizsga Adatbázisok ER sémadekompozíció 1.png


Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A(a, b, c), B(b, d), ahol A kulcsa a és b együtt, és A-ban b idegen kulcs.
 2. A(a, c), K(a, b), B(b, d), ahol K kulcsa a és b együtt, valamint K-ban a és b is idegen kulcs
 3. A(a, c), K(a, b, c, d), B(b, d), ahol K kulcsa a és b együtt és K mind a négy attribútuma egyenként idegen kulcs is.
 4. A(a, c), B(a, b, d), ahol B kulcsa a és b együtt, és B-ben a idegen kulcs.

Időbélyeges tranzakciókezelés esetén melyik állítás NEM helyes? (2023 jun)

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Egy adott ütemezésnek mindig van soros ekvivalense (a tranzakciók időbélyegei szerinti növekvő sorrendű).
 2. Szigorú protokoll megvalósításához az időbélyegek mellett zárak is szükségesek.
 3. Egy adott ütemezésnek akár több soros ekvivalense is lehet.
 4. Egy adott ütemezésnek lehet soros ekvivalense.

Az SQL lekérdezésekben a "SELECT DISTINCT" az ismétlődéseket szűri az eredményhalmazból. A relációs algebrában hogyan valósítható meg ez a művelet? (2023 jun)

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Nincs rá szükség, mert a relációs algebra halmazokkal dolgozik, ahol nem szerepelnek ismétlődések.
 2. Az unió vagy a metszet műveleteket kell használni, ha követelmény az ismétlődések szűrése.
 3. A természetes illesztés alkalmas erre, hiszen az az azonos nevű attribútumokat csak egyszer adja vissza.

Egy adatállományt vödrös hash szervezéssel tárolunk. A következőket tudjuk az állományról: (2023 jun)

 1. Egy rekord egy blokknyi helyet foglal el.
 2. Az alkalmazott hash függvény: 'k mod 5', ahol a 'k' a kulcsot jelenti.
 3. A vödrös hash kezdetben üres.
 4. A hashtábla elfér az operatív tárban.

A beszúrt rekordok kulcsai a következők: 5, 7, 3, 9, 10, 1, 4, 7, 19. Hány blokkműveletet fog a rendszer végezni, ha azon rekordot keressük, amelynek kulcsa 24?

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. 2
 2. 1
 3. 0
 4. 3

Melyik állítás igaz? (2023 jan)

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Egy 1NF relációs séma lehetséges legalacsonyabb normál formája 1NF, ha nincs másodlagos attribútuma.
 2. Egy 1NF relációs séma lehetséges legmagasabb normál formája 1NF, ha van másodlagos attribútuma.
 3. Egy 1NF relációs séma lehetséges legalacsonyabb normál formája 3NF, ha van másodlagos attribútuma.
 4. Egy 1NF relációs séma lehetséges legmagasabb normál formája 3NF, ha nincs másodlagos attribútuma.

Egy állomány tárolása során két merevlemez közül lehet választani: (2023 jan)

 • Az "A" lemeznél a blokkméret 4000 byte, egy blokkművelet ideje 10 ms
 • Az "B" lemeznél a blokkméret 12000 byte, egy blokkművelet ideje 20 ms. A tárolni kívánt rekordok mérete lehetővé teszi, hogy a blokkokat mindkét esetben veszteség nélkül használjuk.

Melyik lemezt válasszuk, ha csak lineáris keresést kell támogatni?

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. A "B"-t kell választani, mert mindig jobb a nagyobb blokkméret, mint a kisebb.
 2. Az "A"-t kell választani, mert ott gyorsabb az egyes blokkok elérése.
 3. Az "A"-t kell választani, mert ugyan 3-szor több blokkot kell használni, de ezt ellensúlyozza a hozzáférési sebesség felezése.
 4. A "B"-t kell választani, mert harmadannyi blokkot kell használni, ami jobban gyorsítja a keresést, mint az egyes blokkok hozzáférési sebességének duplázódása.

Hány eleme lehet C-nek, ha A 10, B pedig 50 elemű? (2023 jan)

Info zv 2023 jan adatb er 1.png


Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. Legalább 0, legfeljebb 500
 2. Legalább 0, legfeljebb 50
 3. Legalább 10, legfeljebb 50.
 4. Legalább 0, legfeljebb 10

Adatbázisunkban tárolnánk, hogy légitársaságunk egyes repülőgépeire melyik pilótánknak van típusjogosítása, illetve hogy az egyes gépek melyik járatokon üzemelnek jelenleg. Melyik ER-modell felel meg a leírtaknak? (2023 jan)

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Egy Repülőgép, egy Pilóta és egy Járat egyedhalmaz, egy bináris kapcsolattípus a Pilóta és a Repülőgép között és egy bináris kapcsolattípus a Repülőgép és a Járat között.
 2. Egy Repülőgép, egy Pilóta és egy Járat egyedhalmaz, köztük egy ternáris kapcsolattípus.
 3. Egy Repülőgép gyenge egyedhalmaz, amelyet a Pilóta és a Járat egyedhalmazok determinálnak.
 4. Egy Repülőgép kapcsolattípus, amely a Pilóta egyedhalmazt és a Járat egyedhalmazt köti össze.

Mi nem jellemző a fa protokollra? (2023 jan)

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. Zár bármikor, bárhonnan eltávolítható.
 2. Zár - az elsőt kivéve - csak akkor helyezhető el egy csomóponton, ha a szülőcsomóponton is tart fenn zárat a tranzakció.
 3. A tranzakciók tehetik az első zárjukat a fa gyökerére is.
 4. A fa protokoll szerinti tranzakciók kétfázisúak.

A relációs lekérdezések végrehajtásának heurisztikus optimalizálása során az alábbiak közül melyik NEM történik (Süllyesztés alatt azt értjük, amikor a relációalgebrai fa átalakítása során az adott művelet a gyökércsomóponttól a levélcsomópontok irányába mozdul el.) (2023 jan)

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Descartes-szorzások süllyesztése
 2. Szelekciók süllyesztése.
 3. Levélcsomópontok átrendezése
 4. Projekciók süllyesztése.

Az SQL SELECT utasítás melyik része nem fejezhető ki relációs algebrával az alábbiak közül? (2023 jan)

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. GROUP BY
 2. FROM ... NATURAL JOIN ...
 3. WHERE
 4. SELECT DISTINCT

Egy adatállomány rekordjaira ritka indexet építettek: (2023 jan)

 • Az adatrekordok és az indexrekordok egyaránt teljesen kitöltik a blokkokat
 • Egy adatrekord 100 Byte
 • Összesen 100000 adatrekordot tárolunk
 • Az adatállomány blocking faktora 100
 • Az indexállomány blocking faktora 400
 • A mutató mérete 10 byte
 • Egy blokk elérési ideje 15 ms

Mekkora a kulcs mérete?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. 5 Byte
 2. 10 Byte
 3. 15 Byte
 4. 20 Byte

Milyen hiba ellen nem véd a szigorú 2PL (kétfázisú zárolás) protokoll? (2023 jan)

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Abort az operatív tár sérülése miatt.
 2. Abort patt miatt.
 3. Abort nem-sorosíthatóság miatt.
 4. Felhasználói abort.

Mit jelent a relációs adatbázis katalógusinformációi között szereplő kiválasztási kardinalitás (selection cardinality) az SC(A, r) formában? (2023 jan)

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Azon blokkok átlagos száma, amelyeket be kell olvasni az r relációból a keresés során az A attribútumra felírt egyenlőségi feltétel alapú szelekció esetén.
 2. Az r reláció A attribútumára időegység alatt végrehajtott kiválasztás műveletek (szelekciók) átlagos száma.
 3. Azon rekordok átlagos száma az r relációban, amelyek kielégítenek egy egyenlőségi feltételt az A attribútumra, feltéve, hogy legalább egy rekord kielégíti ezt az egyenlőségi feltételt.
 4. Az r reláció A attribútumában található különböző értékek száma.

Legfeljebb mekkora lehet két reláció természetes illesztésének rekordszáma, ha az egyik rekordszáma n, a másik rekordszáma m? (2022 jun)

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. max (n, m)
 2. n * m
 3. n + m
 4. min(n, m)

Melyik állítás igaz? (2022 jun)

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. Egy relációs sémának a legmagasabb normál formája 2NF, ha nincs másodlagos attribútuma
 2. Egy relációs sémának a legmagasabb normál formája 3NF, ha minden attribútuma elsődleges
 3. Egy relációs sémának lehet minden attribútuma másodlagos.
 4. Egy relációs sémának a legalacsonyabb normál formája 3NF, ha nincs másodlagos attribútuma

Az alábbiak közül melyik NEM szerepel a relációkra vonatkozó katalógus-információk között, amely a végrehajtási terv készítését támogatja? (2022 jun)

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A reláció rekordjaiban a mezők száma.
 2. A reláció egy rekordjának mérete.
 3. A reláció rekordjainak száma.
 4. A relációban levő rekordokat tartalmazó blokkok száma.

Az alábbiak közül melyiket nem befolyásolja a keresési kulcs mérete? (2022 jun)

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. A nested loop join algoritmus lépésszáma
 2. Keresés költsége heap szervezés esetén
 3. [math]B^{*}[/math]-fa magassága
 4. Hash tábla mérete

Az SQL SELECT utasítás melyik része felel meg leginkább a relációalgebrai projekció (vetítés) műveletnek? (2022 jun)

A válaszadás során tételezzük fel, hogy a lekérdezés egyetlen táblából dolgozik és a tábla egyetlen kulcsa sem jelenik meg az eredményben!

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. FROM
 2. SELECT DISTINCT
 3. ORDER BY
 4. WHERE
 5. SELECT

Tudjuk, hogy az R relációs sémán fennálló összes nemtriviális függés esetén a függés bal oldalán található attribútum(halmaz) értéke egyedi minden, a sémára illeszkedő relációban. Ekkor (2022 jun)

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. egyik sem helyes a többi állítás közül.
 2. a sémára illeszkedő egyetlen relációban sem lesz redundancia funkcionális függés miatt.
 3. a sémára illeszkedổ egyetlen relációban sem lesznek ismétlődő attribútumértékek.
 4. van olyan, a sémára illeszkedő reláció, amelyben található redundancia funkcionális függés miatt.

Adott az (R, F) séma, ahol R=ABCGWXYZ, F=(XY → BGYZ, AY → CG, C → W, B → G) Melyik függés vezethető le az adott függéshalmazból? (2021 jan, 2022 jun)

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. ABGY → GX
 2. ACYZ → W
 3. AB → XG
 4. BXY → GXW

Egy B*-fáról a következőket tudjuk: (2022 jun)

 • Az adatokat növekvő sorrendben tároljuk
 • Az adatblokkok száma 402
 • Az adatrekordok mérete 200 byte
 • Egy blokk mérete nettó 2000 byte
 • A kulcsok mérete 50 byte
 • Egy mutató 50 byte
 • A kulcsra vonatkozó szelekció kardinalitása (SC) 5 .

Ideális esetben legkevesebb hány blokkot kell kiolvasnunk egy kulcsértékre vonatkozó egyenlőség alapú keresésnél?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. 4
 2. 9
 3. 2
 4. 3

Az üzemanyaggal történő visszaélések visszaszorítására egy cég úgy dönt, hogy kimutatásokat fog készíteni arról, hogy a cég mely járművébe melyik dolgozó hol és mennyit tankol. A dolgozók minden műszak elején teli tankkal veszik át a jármúveket, és a múszak végén megtankolva kell azokat leadniuk a telephelyen, így a tankolásmennyiségből kikövetkeztethető, hogy ki mennyi üzemanyagot használt, és hogy az illető az adott autóba melyik benzinkúton tankolt. (2022 jun)

Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni

Milyen módosítást kell tenni a fenti ER-diagramon, amely után a modellből készült adatbázis alkalmas lesz a fent említett riportokhoz szükséges adatok tárolásához?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Törölni a Feltölt kapcsolattípust
 2. Törölni a Feltölt, Telik és Látogat kapcsolattípusokat
 3. Törölni a Látogat kapcsolattípust
 4. Törölni a Telik kapcsolattípust
 5. Törölni a Tankol kapcsolattípust

A válaszlehetőségek közül melyik a csatolt ER-diagram legpontosabb relációs leképezése? (2022 jun)

2022 jun info zv adatb er dekomp.png

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A(a, c), B(a, b, d), ahol B kulcsa a és b együtt, és B-ben a idegen kulcs.
 2. A(a, c), K(a, b), B(b, d), ahol K kulcsa a és b együtt, valamint K-ban a és b is idegen kulcs
 3. A(a, b, c), B(b, d), ahol A kulcsa a és b együtt, és A-ban b idegen kulcs.
 4. A(a, c), K(a, b, c, d), B(b, d), ahol K kulcsa a és b együtt és K mind a négy attribútuma egyenként idegen kulcs is.

Jelölje meg, hogy az alábbiak közül mely állítás(ok) igazak a keresési költségekkel kapcsolatban, ha az adatokat B*-fában tároljuk! A költséget a blokkműveletek számával mérjük. (2022 jan)

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: nincs megadva.

 1. A költség logaritmikusan arányos az adatrekordok számával.
 2. A költség lineárisan arányos az index struktúra elágazási tényezőjével.
 3. A költség lienárisan arányos az index blokkok számával.
 4. A költség lineárisan arányos a fa magasságával.

Adott két tábla, T1 (oszlopai: A és B), és T2 (oszlopai: B és C). Válassza ki az alábbi lekérdezés eredményére vonatkozó állítások közül azt, amelyik biztosan igaz! (2022 jan)

Feltételezzük, hogy a lekérdezés szintaktikailag helyes és a táblák oszlopait is helyesen hivatkozza, a táblákban nem szerepel NULL érték, és az eredmény oszlopait R1, R2, R3 és R4 néven nevezzük.

SELECT T1.A AS R1, T1.B AS R2, T2.B AS R3, T2.C AS R4
FROM T1 LEFT JOIN T2 ON (T1.B = T2.B) ;

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az eredményben T1 minden rekordja szerepel.
 2. Az eredményben T2 minden rekordja szerepel.
 3. Az eredmény minden rekordjában megegyezik R2 és R3 mezők értéke.
 4. R4 mezőben nem fordul elő NULL érték.

Melyik az egyetlen helyes válasz? Tudjuk, hogy az R relációs sémára illeszkedő minden relációban az összes nemtriviális függés esetén a függés bal oldalán található attribútum(halmaz) értéke egyedi. Ekkor... (2022 jan)

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. a sémára illeszkedő egyetlen relációban sem lesz redundancia funkcionális függés miatt.
 2. a sémára illeszkedő egyetlen relációban sem lesznek ismétlődő attribútumértékek.
 3. van olyan, a sémára illeszkedő reláció, amelyben található redundancia funkcionális függés miatt.
 4. egyik sem helyes a többi állítás közül.

Adottak az A és B egyedhalmazok, valamint a köztük definiált bináris kapcsolathalmaz K, melynek kardinalitása több-több. Tegyük fel, hogy A-ban 10, B-ben pedig 20 egyed van. Legfeljebb hány kapcsolat lehet K-ban? (2022 jan)

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. 30
 2. 200
 3. 10
 4. 20

Az alábbiak közül melyiket NEM befolyásolja a keresési kulcs mérete? (2022 jan)

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A nested loop join algoritmus lépésszáma
 2. Vödrös hash tábla mérete
 3. Keresés költsége heap szervezés esetén
 4. B*-fa magassága

Válassza ki az egyetlen igaz állítást! (2022 jan)

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. Egy ER-modell determináló kapcsolathalmazának kardinalitása lehet több-több.
 2. Egy attribútumként jelzett idegen kulcs több egyedhalmazhoz is tartozhat az ER-modellben.
 3. Egy ER-modell gyenge egyedhalmazához mindig fel kell venni legalább egy idegen kulcsot, mint attribútumot az ER modellben.
 4. Egy ER-modell gyenge egyedhalmazához mindig fel kell venni legalább egy determináló kapcsolathalmazt.

Egy gépjárműnyilvántartásban két tábla tárolja az autók és tulajdonosaik adatait, melyek sémái a következők: (2022 jan)

Tulajdonos(személyi_szám, név, születési_dátum, anyja_neve), kulcs: személyi szám Gépjármű(rendszám, típus, márka, szín, gyártás_éve, tulajdonos_személyi_száma), kulcs: rendszám

A táblák n db személy és m db gépjármű adatait tárolják, és egy személynek átlagosan 2 db gépjárműve van.

Az alábbi SQL lekérdezés eredményrekordjainak számát melyik kifejezés becsüli legjobban?

SELECT személyi_szám, név, rendszám, típus, márka
FROM tulajdonos, gépjármű
WHERE tulajdonos.személyi_szám = gépjármű.tulajdonos_személyi_száma ;

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. n + m
 2. 2 * m
 3. n
 4. m
 5. n * m

Legyen r(R) egy adott reláció, melynek sémája R(A,B,C,D). Tudjuk, hogy t, t* r(R) t[A]=t*[A] esetén t[B]=t*[B]. Ekkor: (2022 jan)

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. az A-tól a B funkcionálisan függ.
 2. a fentiek közül egyik válasz sem helyes.
 3. az A-tól a B funkcionálisan függhet.
 4. az A a B-től funkcionálisan függ.

Adott az R(A) séma és a rá illeszkedő r1 reláció. Amennyiben r2 = r1, mit fejez ki a képen látható relációalgebrai kifejezés? [math]r 1 \backslash \pi_{r 1 . A} \sigma_{r 1 . A \le r 2 . A}(r 1 \cdot x \cdot r 2)[/math]. (2021 jan)

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. Üres reláció.
 2. r1 legkisebb elemét.
 3. r1 legnagyobb és legkisebb elemének halmazát.
 4. r1 legnagyobb elemét.

Relációnk rekordjaira egy előre definiált kulcs alapján sűrú indexet, majd arra ritka indexet építünk úgy, hogy az indexeknél a lehetőlegkevesebb blokkot használjuk fel. A relációról a következőket tudjuk: (2021 jan)

 • 400.000 rekord található benne
 • Egy rekord mérete 250 byte
 • Egy blokk (a header nélkül) 4000 byte
 • Egy mutató 10 byte
 • Egy kulcs mérete 10 byte

Hány blokkot foglalnak el az index állományok (sưrú+ritka)?

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. 135
 2. 210
 3. 27010
 4. 2010

Az r és s relációk természetes illesztését szeretnénk kiszámítani. Tegyük fel, hogy a relációk egyike sem fér el a memóriában, és amelyikalgoritmusnál értelmezett, ott az r van a külső ciklusban, az indexelt keresés pedig átlagosan gyorsabb, mint a lineáris keresés. (2021 jan)

Álítsa növekvő sorrendbe a következő join algoritmusok blokkhozzáférések számában mért átlagos költségét!

 • (A): index alapú egymásba ágyazott ciklikus illesztés (indexelt nested loop join)
 • (B): egymásba ágyazott ciklikus illesztés (nested loop join)
 • (C): összefésülés alapú illesztés (sorted merge join)

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. (A), (C), (B)
 2. (C), (B), (A)
 3. (B), (A), (C)
 4. (C), (A), (B)
 5. (B), (C), (A)
 6. (A), (B), (C)

Adott egy G→H funkcionális függés. Ekkor (2021 jan)

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. G függ H-tól
 2. G értéke meghatározza H értékét
 3. H ismeretében G meghatározható
 4. G ismeretében H meghatározható

Az alábbiak közül melyik nem része egy relációs lekérdezés végrehajtási tervének? (2021 jan)

Tételezze fel, hogy relációalgebrai-alapú végrehajtási terv készül. Ennek megfelelően a "műveletek" szó mindig "relációalgebrai műveletek" értelemben szerepel a válaszokban.

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. Műveletek.
 2. A múveletek közötti workflow-szervezés.
 3. A müveletek egymásra épülése (sorrendje).
 4. Az adatok eloszlásáról szóló statisztikák.
 5. Az egyes múveletek végrehajásához kiválasztott algoritmusok.

Egy reláció rekordjait elsődleges indexként múködő B*-fán keresztül érjük el. A tárolás módjáról a következőket tudjuk: (2021 jan)

 • A fa magassága (HTi): 7
 • A fa elágazási tényezője: 10
 • Blokkok nettó mérete: 4000 byte
 • Adatrekordok mérete: 400 byte
 • A fa építéséhez használt attribútumra vonatkozó, egyenlőségi feltétel alapú kiválasztáshoz tartozó kardinalitási érték (selection cardinality, SC): 11

Várhatóan hány blokkművelet szükséges egy egyenlőségi keresés során?

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. 7
 2. 10
 3. 18
 4. 9

Melyik állítás igaz? (2021 jan)

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. Egy relációs sémának a legmagasabb normál formája $3 \mathrm{NF}$, ha minden attribútuma elsődleges
 2. Egy relációs sémának lehet minden attribútuma másodlagos.
 3. Egy relációs sémának a legalacsonyabb normál formája 3NF, ha nincs másodlagos attribútuma
 4. Egy relációs sémának a legmagasabb normál formája 2NF, ha nincs másodlagos attribútuma

Adatbázisunkban tárolnánk, hogy légitársaságunk egyes repülőgépeire melyik pilótánknak van típusjogosítása, illetve hogy az egyes gépek melyik járatokon üzemelnek. Melyik ER-modell nyújt megoldást a problémára? (2021 jan)

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Egy Repülőgép kapcsolattípus, amely a Pilóta egyedhalmazt és a Járat egyedhalmazt köti össze
 2. Egy Repülőgép, egy Pilóta és egy Járat egyedhalmaz, egy bináris kapcsolattípus a Pilóta és a Repülőgép között és egy bináris kapcsolattípus a Repülögép és a Járat között
 3. Egy Repülőgép gyenge egyedhalmaz, amelyet a Pilóta és a Járat egyedhalmazok determinálnak
 4. Egy Repülőgép, egy Pilóta és egy Járat egyedhalmaz, köztük egy ternáris kapcsolattípus

A felsoroltak közül melyik NEM szerepel egy relációs lekérdezés végrehajtási tervében? Feltételezzük, hogy relációalgebrai reprezentációval dolgozik a vizsgált adatbázis-kezelő rendszer.

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. A végrehajtás során használt workflow-stratégia (materializáció vagy pipelining).
 2. A használt relációalgebrai műveletek és azok hierarchiája a lekérdezésben.
 3. A végrehajtás során használandó indexek neve.
 4. Az eredmény várható rekordszáma.
 5. A használt relációalgebrai műveletek végrehajtásához rendelt algoritmusok.
 6. Az input relációk.

Egy adatbáziskezelő-rendszer feladatai közé tartozik - többek között: (2020 jan)

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. integritás védelme, adatok értelmezhetőségének biztosítása, adatbiztonság
 2. integritás védelme, szinkronizálás, adatbiztonság
 3. adatok értelmezhetőségének biztosítása, szinkronizálás, adatbiztonság
 4. integritás védelme, szinkronizálás, adatok értelmezhetőségének biztosítása

1000 bájtos blokkméret mellett mekkora méretű lesz egy 500 vödörből álló hash-állomány vödörkatalógusa, ha egy mutató 5, egy kulcs pedig 10 bájtos? (2020 jan)

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. 2500 Byte
 2. 5000 Byte
 3. 10000 Byte
 4. 7500 Byte

Egy relációs sémának... (2020 jan)

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. ...lehet, hogy minden attribútuma elsődleges.
 2. ...a legmagasabb normálformája 3NF, ha minden attribútuma elsődleges.
 3. ...a legmagasabb normálformája 2NF, ha nincs másodlagos attribútum.
 4. ...lehet, hogy minden attribútuma elsődleges.

A sorted merge join algoritmus a join attribútumok szerint rendezett r és s relációk között <válasz> ahol br és bs a relációk blokkjainak számát jelöli...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. legfeljebb br + bs blokkművelettel megvalósítható, ...
 2. legalább br + bs blokkművelettel valósítható meg, ...
 3. pontosan br + bs blokkművelettel valósítható meg, ...
 4. egyik sem.

Válassza ki a csak tranzakcióhibákat tartalmazó lehetőséget! (2020 jan)

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. abort nem-sorosíthatóság miatt, nullával osztás, fantom olvasás, elveszett módosítás
 2. abort patt miatt, abort nem-sorosíthatóság miatt, nullával osztás, felhasználói abort
 3. abort patt miatt, abort nem sorosíthatóság miatt, piszkos adat olvasása, nem megismételhetó olvasás
 4. piszkos adat olvasása, nem megismételhető olvasás, fantom olvasás, elveszett módosítás

P: Az imperatív lekérdezőnyelven megfogalmazott relációs lekérdezések több lehetséges végrehajtási terv mentén értékelhetők ki, ... Q: ...ezért a költség alapú optimalizálás célja: minimalizálni a join műveletek költségét. (2020 jan)

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

Adott egy R séma és a sémára illeszkedő r(R) reláció. P: Mivel az R attribútumai között fennálló érdemi funkcionális függések halmaza mindig tartalmazza az eseti funkcionális függéseket is, ... Q: ...ezért az érdemi funkcionális függőségek segítségével teljeskörűen megállapíthatjuk, hogy melyik attribútumokban fordulhat elő redundáns adattárolás funkcionális függés következtében. (2020 jan)

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

Ha egy ütemezés tranzakciói a REDO protokoll szabályait követik, akkor: P: A tranzakciók a kész pontjuk előtt nem engedik el a zárakat... Q: ...ezért rendszerhiba esetén nincs szükség UNDO-ra, csak REDO-ra. (2020 jan)

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

P: Adatbáziskezelő-rendszerben a médiahiba felbukkanásának esélyét csökkentendő szokásos megoldás az adatok több példányban, különböző diszkeken történő tárolása, ... Q: ...ezért ilyen esetekben a módosítási anomália okozta inkonzisztencia is gyakoribb. (2020 jan)

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

P: A sorosíthatóság az izoláció megvalósításának szükséges és elégséges feltétele,... Q: ...ezért sorosítható ütemezés esetén nem kell tartani a pattoktól. (2020 jan)

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

Két attribútum (A, B) között szeretnénk a funkcionális függőségi kapcsolatot megállapítani, azonban ezen attribútumoknak az értékei még nem ismertek. Lehetséges-e a kérdésre választ adni?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Igen.
 2. Nem.
 3. Enne a kérdésnek semmi értelme.

Egy relációs sémának...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. ...lehet, hogy minden attribútuma elsődleges.
 2. ...a legalacsonyabb normálformája 3NF, ha nincs más másodlagos attribútum.
 3. ...a legmagasabb normálformája 2NF, ha nincs másodlagos attribútum.
 4. ...lehet, hogy minden attribútuma másodlagos.

A funkcionális függés...

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. soha nem értékfüggetlen kényszer.
 2. mindig értékfüggő kényszer.
 3. lehet értékfüggő kényszer.
 4. mindig értékfüggetlen kényszer.

P: A kiterjesztett ER-modell elemkészletében szereplő gyenge egyedhalmaz nem képezhető le a relációs adatmodellre,... Q: ...mert a reláció egy halmaz, így a benne szereplő rekordok egyedisége definíciószerűen elvárt.

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

Adott két tábla, T1 (oszlopai: A és B), és T2 (oszlopai: B és C). Válassza ki az alábbi lekérdezés eredményére vonatkozó állítások közül azt, amelyik biztosan igaz! Feltételezzük, hogy a lekérdezés szintaktikailag helyes és a táblák oszlopait is helyesen hivatkozza, a táblákban nem szerepel NULL érték, és az eredmény oszlopait R1, R2, R3 és R4 néven nevezzük. SELECT T1.A AS R1, T1.B AS R2, T2.B AS R3, T2.C AS R4 FROM T1 LEFT JOIN T2 ON (T1.B = T2.B) ;

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az eredményben T1 minden rekordja szerepel.
 2. Az eredmény minden rekordjában megegyezik R2 és R3 mezők értéke.
 3. R4 mezőben nem fordul elő NULL érték.
 4. Az eredményben T2 minden rekordja szerepel.

Egy adatbázisban vödrös hashelést alkalmaznak a rekordok tárolására. Az alábbiak közül mi(k) okozhatják, hogy az egyes vödrökben tárolt rekordok elérési ideje jelentősen eltérhet egymástól (több helyes válasz is lehetséges, a helytelen válasz pontlevonással jár)?

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: nincs megadva.

 1. A hash függvény helytelen megválasztása.
 2. Ha sokkal több a törlés, mint a beszúrás.
 3. A rekordok kulcsértékeinek nem egyenletes eloszlása.
 4. Az adatok elhelyezkedése a merevlemezen.
 5. Ha sokkal több a beszúrás, mint a törlés.

P: Ha egy relációs lekérdező nyelv képes az unió, különbség, Descartes-szorzat, vetítés és kiválasztás műveleteit kifejezni, akkor relációsan teljesnek nevezik, ... Q: ...mert az ilyen lekérdező nyelvek segítségével egy relációs adatbázisból mindent le tudunk kérdezni.

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

500 bájtos blokkméret mellett mekkora méretű lesz egy 10 vödörből álló hash állomány vödörkatalógusa, ha egy mutató 5, egy kulcs pedig 10 bájtos?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. 500 Byte
 2. 2000 Byte
 3. 1500 Byte
 4. 1000 Byte

P: Mivel minden tranzitív funkcionális függés egyúttal részleges függés is, ... Q: ...ezért minden részleges függés tranzitív függés is.

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

P: Ha egy legalább 1NF relációs sémának valamennyi kulcsa egyszerű, akkor a séma legalább 2NF, ... Q: ...mert az egyszerű kulcsok kizárják, hogy a sémában másodlagos attribútumok legyenek.

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

P: Ha másodlagos attribútum egy kulcstól részlegesen függ, akkor tranzitívan is függ tőle, ... Q: ...ezért ha egy séma nem 2NF, akkor 3NF sem lehet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

Az, hogy egy A és B egyedhalmazok közötti K kapcsolattípus funkcionalitása "több-több", azt jelenti, hogy ...

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. K minden egyes kapcsolatpéldánya A több elemét rendeli B több eleméhez.
 2. K minden kapcsolatpéldánya pontosan egy A-beli elemet rendel pontosan egy B-beli elemhez, viszont A valamely eleméhez K kapcsolatpéldányai több B-beli elemet rendelhetnek, és B minden eleméhez K kapcsolatpéldányai több A-beli elemet rendelhetnek.
 3. A és B között nem engedélyezett több kapcsolattípus definiálása, ezért A és B egyedei között minden egyes kapcsolatot annak szemantikájától függetlenül K valamely kapcsolatpédánya definiálja.
 4. A és B egyedhalmazok között K-n kívüli további kapcsolattípusok is engedélyezettek.

Ha egy ütemezés tranzakciói a REDO protokoll szabályait követik, akkor... P: ...nem fordulhat elő lavina... Q: ...ezért rendszerhiba esetén nincs szükség UNDO-ra, csak REDO-ra.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

A relációalgebrai faalapú heurisztikus lekérdezésoptimalizálás lépései a kanonikus alakból kiindulva:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. vetítések süllyesztése, fa leveleinek átrendezése, join bevezetése, szelekciók süllyesztése.
 2. vetítések süllyesztése, fa leveleinek átrendezése, szelekciók süllyesztése, join bevezetése.
 3. szelekciók süllyesztése, fa leveleinek átrendezése, join bevezetése, vetítések süllyesztése.
 4. szelekciók süllyesztése, fa leveleinek átrendezése, vetítések süllyesztése, join bevezetése.

A relációs algebra, relációs sor-, ill. relációs oszlopkalkulus közül melyek teljesek?

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. Relációs sorkalkulus.
 2. Relációs oszlopkalkulus.
 3. Relációs algebra.
 4. Csak a relációs algebra.
 5. Mindegyik felsorolt.

P: Ha egy legalább 1NF relációs sémának minden attribútuma elsődleges, akkor a séma nem lehet BCNF, ... Q: ...mert BCNF sémák esetén a nemtriviális függések bal oldalán szuperkulcsok, a jobb oldalán pedig másodlagos attribútumok állnak.

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

P: A sorosíthatóság az izoláció megvalósításának elégséges feltétele,... Q: ...ezért sorosítható ütemezés esetén nem kell tartani az olvasástól.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

Melyik nem része az alábbiak közül egy relációs lekérdezés végrehajtási tervének?

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. A relációs műveletekhez rendelt algoritmusok.
 2. A műveletek workflow-ja (materializáció vagy pipelining).
 3. A kiválasztott relációs műveletek egymásraépülése.
 4. Katalógusinformációk az érintett relációkról.

A heurisztikus optimalizálásnál használt melyik módszer alkalmazható a költségalapú optimalizálás folyamatában?

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. Descartes-szorzat és szelekció sorozat helyett megfelelő illesztés bevezetése.
 2. Projekciók süllyesztése.
 3. A szelekciók süllyesztése.
 4. Mindegyik alkalmazható a költségalapú optimalizálás során.

Adott az (R, F) relációs séma, ahol R = ABCDEG, F = { AB -> BC, AC -> D, CD -> EG, CG -> A, G -> D, D -> C}. Melyik függés vezethető le az adott függéshalmazból?

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. D -> B
 2. G -> B
 3. A -> B
 4. AC -> B
 5. G -> E

Hány soros ekvivalense létezik az alábbi ütemezésnek, ha LOCK-UNLOCK párok között az adategység értéke írható és olvasható? T1 LOCK A, T1 UNLOCK A, T2 LOCK A, T2 UNLOCK A, T3 LOCK B, T3 UNLOCK B, T1 LOCK B, T1 UNLOCK B, T2 LOCK C, T2 UNLOCK C, T3 LOCK C, T3 UNLOCK C.

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. 3
 2. 2
 3. 1
 4. 0

P: Ha egy ütemezés tranzakciói a szigorú kétfázisú protokoll szabályait követik, akkor a kész pontjuk előtt nem írhatnak az adatbázisba, ... Q: ...ezért rendszerhiba esetén nincs szükség REDO-ra, csak UNDO-ra.

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

Két reláció természetes illesztésének mevalósításakor... P: ...az összefésüléses join ("sorted merge join") költsége kisebb lehet, mint az egymásba ágyazott ciklikus illesztés ("nested loop") költsége,... Q: ...mert az egymásba ágyazott ciklikus illesztés ("nested loop") költségét jelentősen befolyásolhatja, hogy melyik reláció kerül a külső ill. belső ciklusba.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

P: Ha egy legális ütemezésben a tranzakciók követik a kétfázisú zárolás szabályait, akkor az ütemezés sorosítható, ... Q: ...ezért kétfázisú zárolás mellett rendszerhiba esetén sincs szükség UNDO-ra, csak REDO-ra.

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

P: A sorosíthatóság az izoláció megvalósításának szükséges és elégséges feltétele, ... Q: ...ezért sorosítható ütemezés esetén nem kell tartani a fantom olvasástól.

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

Adott egy R séma és a sémára illeszkedő r(R) reláció. P: Mivel az r-n fennálló eseti funkcionális függések halmaza mindig tartalmazza az érdemi funkcionális függéseket is,... Q: ...ezért az eseti funkcionális függőségek segítségével további megállapításokat tehetünk, hogy melyik attribútumokban fordulhat még elő redundáns adattárolás.

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

Az adatbáziskezelő-rendszer háromrétegű modelljében melyik szinthez/réteghez köthető az adatbiztonság megvalósítása?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. A logikai adatbázis réteghez.
 2. A fizikai adatbázis réteghez.
 3. A nézetek szintjéhez.
 4. Egyikhez sem.

Egy relációalgebrai kifejezés kanonikus alakjában milyen műveletek és milyen sorrendben szerepelnek?

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. szelekció, projekció, Théta-illesztés
 2. szelekció, projekció, természetes illesztés
 3. szelekció, projekció, Descartes-szorzat
 4. projekció, szelekció, természetes illesztés
 5. projekció, szelekció, Descartes-szorzat

Mennyi az r és s relációk "egymásba ágyazott ciklus" (nested loop join)-alapú illesztésének legjobb becsült költsége, ha egyik reláció sem fér bele az operatív tárba? (nr és ns a relációk rekordjainak, br és bs pedig a relációk blokkjainak számát jelölik.)

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. br + bs
 2. nr * br + bs
 3. ns * br + bs
 4. ns * br + nr * bs
 5. bs * br + bs

P: a egy relációs sémának több kulcsa is van, akkor van összetett kulcsa is, ... Q: ...ezért egy relációs séma szuperkulcsa nem feltétlenül minimális.

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

Két kulcs szerinti keresést szeretnénk megvalósítani úgy, hogy az adatokat tartalmazó állománnyal szemben semmilyen rendezettség nem várható el. Milyen struktúrát javasolna erre a célra?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az adatállományra épített egyetlen sűrű index, amelyre két ritka indexet építünk.
 2. Az adatállományra épített két sűrű index, amelyekre egy-egy ritka indexet építünk.
 3. Az adatállományra épített egyetlen sűrű index, amelyre ritka indexet építünk, illetve az adatállományra emellett épített további ritka index.
 4. Az adatállomáányra közvetlenül épített két ritka index.

P: A deklaratív lekérdezőnyelven megfogalmazott relációs lekérdezések több lehetséges végrehajtási terv mentén értékelhetők ki,... Q: ...ezért a költségalapú optimalizálás célja: minimalizálni a join műveletek során végrehajtott blokkműveletek számát.

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

P: A kiterjesztett ER-modell elemkészletével elkészített ER-diagram relációs adatmodellre leképezhető része mindig leképezhető legfeljebb annyi relációs sémára, amennyi az egyedtípusok és kapcsolattípusok számának összege, ... Q: ...mert az egyedek nem lehetnek többen, mint a relációs modellben a relációk összesített rekordszáma.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

Ha egy ütemezés tranzakciói a REDO protokoll szabályait követik, akkor...

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. a tranzakciók kész pontjuk előtt nem engedik el a zárakat.
 2. a tranzakciók a zárpontjuk előtt elengedhetik a zárakat.
 3. a tranzakciók a zárpont után már írhatnak az adatbázisba.
 4. egy tranzakció ugyanazt az adategységet többször is zárolhatja.

Az R(A, B, C, D) és S(A, B, E, ) relációs sémák szerint létrehozott r és s táblákon fogalmaztuk meg az alábbi SQL nyelvű lekérdezést. SELECT * FROM r, s WHERE r.A = s.A ; Melyik relációalgebrai műveletet valósítja meg a lekérdezés az r és s relációk között?

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. természetes illesztés
 2. vetítés (projekció)
 3. metszet
 4. unió
 5. Théta-illesztés

P: A figyelmeztető protokoll szabályait követő tranzakciókból álló legális ütemezések esetén zárkonfliktus nem fordulhat elő, ... Q: ...mert az ilyen ütemezések esetén a sorosíthatóság garantált.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

P: Egy relációs séma pontosan akkor BCNF, ha minden nemtriviális függés bal oldalán szereplő attribútumok értéke minden, a sémára illeszkedő relációban egyedi,... Q: ...ezért az ilyen sémákra illeszkedő relációkban funkcionális függés miatt redundáns adattárolás sehol nem fordulhat elő.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

Egy ER-diagramon adott két egyedhalmaz, A és B. A attribútumtípusainak száma 18. B attribútumtípusainak száma 13. A-nak egyetlen összetett, 9 db attribútumtípus által alkotott kulcsa van, míg B-nek szintén egyetlen, összetett, 5 db attribútumtípus által alkotott kulcsa. C gyenge egyedhalmaznak egyetlen, 7 darab attribútumtípus által alkotott kulcsa van. C-t ezen kívül A és B egyedhalmazzal egy-egy determináló kapcsolattípus köti össze. Hány elemű lesz C relációs séma kulcsa, miután a fentiekben leírt ER-diagramot relációs sémákra képezzük le?

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. 7
 2. 14
 3. 21
 4. 28

Két reláció természetes illesztésének megvalósításakor P: a blokk-alapú egymásba ágyazott ciklikus illesztés ("block nested loop") költsége kisebb lehet, mint az egymásba ágyazott ciklikus illesztés ("nested loop")... Q: ...mert kevesebb rekordpár illeszkedés-vizsgálatára van szükség az algoritmus futása során.

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

P: Egy gyenge egyedhalmaz elemeinek azonosításához nem elég egy gyenge egyedhalmaz kulcsa,... Q: ...ezért a gyenge egyedhalmaz mindig specializált egyedhalmaz.

Típus: egy. Válasz: 5. Pontozás: nincs megadva.

 1. P igaz, Q igaz és van összefüggés.
 2. P igaz, Q igaz, de nem kapcsolódnak.
 3. P igaz, Q hamis.
 4. P hamis, Q igaz.
 5. Mindkettő hamis.

Jelölje meg az egyetlen helyes választ! Adott egy X -> Y funkcionális függés. Ekkor:

Típus: egy. Válasz: 3. Pontozás: nincs megadva.

 1. X függ Y-tól.
 2. X értéke ismeretében Y értéke mindig megadható.
 3. Az X értéke meghatározza Y értékét.
 4. Y értéke ismeretében X értéke mindig megadható.

Mely igaz az alábbiak közül?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Ha egy ütemezés sorosítható, akkor lehet olyan időpillanat, amikor a várakozási gráfban irányított kör van.
 2. Ha egy ütemezés sorosítható, akkor nincs olyan időpillanat, amikor a várakozási gráfban irányított kör van.
 3. Ha a várakozási gráf egyetlen időpillanatban sem tartalmaz irányított kört, akor az ütemezés sorosítható.
 4. Ha a várakozási gráf valamely időpillanatban tartalmaz irányított kört, akkor az ütemezés nem sorosítható.

A következőket tudjuk egy B* fáról és annak tartalmáról: A fa elágazási tényezője 5; Egy blokkba 3 adatrekord fér el; Egy blokk elérése 5 ms-ig tart; A B*-fa egyetlen részét se tároljuk a memóriában; Egy kulcsalapú egyenlőségi keresés átlagos ideje 20 ms; Kérdés: legfeljebb hány adat rekord lehet a fában jelenleg?

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. 75
 2. 81
 3. 125
 4. 375