Ellenőrző kérdések a Fizikai átvitel témaköréből

A VIK Wikiből
(SzgHaloVizsgaFizAtv szócikkből átirányítva)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a korábbi SCH wiki-ről lett áthozva. Az eredeti változata itt érhető el.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor kérlek javíts rajta egy rövid szerkesztéssel.

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót


Előző: SzgHaloVizsgaArch Következő: SzgHaloVizsgaAdatKapcs


megoldások: SzgHaloZhAtvit


Tartalomjegyzék

1. Miért szükséges a jelek időtartománybeli és frekvencia-tartománybeli viselkedésének megismerése?

2. Periodikus és aperiodikus jelek frekvencia-tartománybeli leírására milyen matematikai eszközöket ismer?

3. Mi a különbség a sin-cos reprezentáció és az amplitúdó-fázis reprezentáció között?

4. Mit nevezünk spektrumnak, teljesítmény-sűrűség spektrumnak?

5. Mit nevezünk a jel effektív sávszélességének? Miért van szükség erre a fogalomra?

6. Az átviteli közeg milyen helyettesítő képpel modellezhető?

7. Definiálja az átviteli közeg sávszélességét!

8. Hogyan érvényesül a sávkorlátozás az átviteli rendszerekben?

9. Mit neveznek alakhű átvitelnek? Miért van ennek jelentősége?

10. Mit neveznek alapsávú és szélessávú átvitelnek?

11. A vevő hogyan tudja regenerálni az adatokat a vett jelből?

12. Milyen zajhatások befolyásolják a jelet a vonalon való áthaladás során?

13. Hogyan lehet kiküszöbölni vagy csökkenteni a zajok és torzítások hatását?

14. Mit neveznek csatornakapacitásnak? Zajmentes és zajos csatorna kapacitása milyen tényezők függvénye? Hogyan lehet növelni?

15. L-szintű digitális kódolás esetén másodpercenként hány bitet lehet átküldeni egy B MHz sávszélességű csatornán zajmentes esetben?

16. Mekkora maximális jelátviteli sebesség érhető el egy zajos csatornán, ha a sávszélesség B kHz és a jel/zaj viszony Q dB?

17. Beszédátviteli rendszerekben mekkora a csatornakapacitás zajos és zajmentes esetben?

18. Milyen vezetékes és vezeték nélküli átviteli közegeket ismer? Hogyan jellemezné ezeket?

19. Milyen sodrott vezeték típusokat ismer? Milyen átviteli tulajdonságaik vannak?

20. Milyen koaxiális kábel típusokat ismer? Milyen átviteli tulajdonságaik vannak?

21. Mit ért egymódusú, ill. többmódusú optikai szálon? Milyen átviteli tulajdonságaik vannak?

22. Milyen vezeték nélküli átviteli eszközöket ismer? Milyen átviteli tulajdonságaik vannak?

23. Analóg átviteli rendszer hogyan képes digitális adatokat továbbítani?

24. Egy modem csillagkép diagramjának pontjai: (x,y) (x,-y) (-x,-y) (-x,y). Hány bit/sec adatsebesség érhető el M Baud esetén?

25. A távbeszélő hálózatban milyen átviteli tulajdonságokkal rendelkezik az előfizetői hurok, és milyennel a trönk?

26. Mire jó a visszhangelnyomó, milyen problémát okoz ez a számítógépes adatátvitelben? Hogyan lehet ezt kiküszöbölni?

27. Milyen digitális modulációkat (billentyűzési módokat) ismer? Mire jók ezek? Mi a QPSK és a QAM moduláció? Milyen adatsebesség érhető el velük?

28. A nagysebességű, intelligens modemekben milyen műszaki megoldásokat alkalmaznak a nagy adatsebesség elérése érdekében?

29. Milyen összefüggés van az adatsebesség és a jelsebesség között? Mikor azonos a két mennyiség számértéke és mikor különböző?

30. Mire való az RS-232 szabvány? Mi az azonosság és a különbség az RS-232 és az RS-449/422/423/485 interfész között?

31. A szabványos soros interfészek meghajtó és fogadó áramkörei. Szimmetrikus és aszimmetrikus meghajtás előnyei, hátrányai.

32. Mit neveznek null-modemnek? Hogyan funkcionál?

33. A távbeszélő hálózatban mi célt szolgál a kodek?

34. Ismertesse az impulzuskód-moduláció (PCM) lényegét!

35. Ismertesse a frekvenciaosztásos és az időosztásos multiplexelés lényegét!

36. Ismertesse az idő-multiplex E1 keret szerkezetét, jellemzőit!

37. Mekkora a primer PCM csatorna vonali adatsebessége az E1 rendszerben? Miért?

38. Digitális átviteli rendszerekben miért van szükség vonali kódolókra?

39. Vonali kódolásnál milyen jelelemeket használnak?

40. Milyen vonali kódolási eljárásokat ismer?

41. Hasonlítsa össze a különböző vonali kódolt jeleket a sávigény, az egyenkomponens és a szinkronizációs képességek szempontjából?

42. Kistávolságú és nagytávolságú adatátvitel szempontjából mely vonali kódolási eljárások kedvezők? Miért?

43. Az órajel regenerálhatósága miért fontos szempont a vonali kódolásnál?

44. Hogyan történik a vett jelből az adat kinyerése, ha az adó és a vevő órafrekvenciája különbözik? Miért lehet gond a hosszú ‘0’ vagy a hosszú ‘1’ sorozat?

45. Mit neveznek szinkron és mit aszinkron átvitelnek? Miért van szükség keretező elemekre aszinkron átvitel esetén, és miért nincs szükség ezekre szinkron esetben?

46. Szinkron átviteli rendszer hogyan gondoskodik a fizikai (jel) szinkronról és a magasabb szintű (karakter, keret, üzenet) szinkronról?

47. Milyen alkalmazásokat jellemez a szinkron, milyeneket az aszinkron átvitel?

48. Hogyan alakítana ki digitális magánhálózatot egyszerű eszközökkel (kétpontos és többpontos)?

49. Ismertesse az ISDN hálózat felépítését, működését, elemeit, átviteli tulajdonságait!

50. Milyen szolgáltatást nyújt az ISDN hálózat? Milyen csatornákat definiálnak? Mely kombinációk használatosak az ISDN-2, és melyek az ISDN-30 esetén?

51. Mi az ADSL szolgáltatás működési elve (frekvenciamenet, csatornák)?

52. Hogyan lehetséges az, hogy beszédátvitel és adatátvitel szimultán történhet?

53. Ismertesse az ADSL szolgáltatás eléréséhez szükséges eszközöket!

54. Mi a splitter szerepe az ADSL szolgáltatás elérésében?

55. Hogyan lehet ADSL szolgáltatáson keresztül egy www-szervert elérni?

56. Ismertesse a DMT modem szerepét és működését!

57. Miért korlátos az előfizetői hurok hossza ADSL esetén?

58. Hogyan lehetséges az, hogy az ADSL-nél a lefelé irányú forgalom nagyobb sebességű, mint a felfelé irányú?

59. Hogyan lehet a kábel-TV hálózatát adatátvitelre használni?

60. Hasonlítsa össze az ADSL és a kábeltévés adatátviteli szolgálatokat!

-- adamo - 2005.12.27.