Rendszermodellezés 1. ZH/Igaz Hamis kikérdező

A VIK Wikiből
(Szerkesztő:Vitéz Miklós Viktor szócikkből átirányítva)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
ReMo 1. ZH kikérdező
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

A modell egy valós vagy hipotetikus rendszer egy részének milyen képe?

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Aszinkron.
 2. Egyszerűsített.
 3. Determinisztikus.
 4. Végrehajtható.

Melyik mondat lesz mindenképp igaz, ha M1 modell finomítja az M2 modellt?

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: -.

 1. Ha egy rendszernek M2 jó modellje, akkor M1 is.
 2. Ha egy rendszernek M1 jó modellje, akkor M2 is.
 3. M2 absztrahálja M1-et.
 4. M2 finomítja M1-et.

A 3 állapotból, 4 átmenetből álló M1, továbbá az 5 állapotból és 15 átmenetből álló M2 egyaránt egyszerű állapotgépek, őrfeltételek nélkül. Mi igaz a teljes rendszert jellemző M állapotgépre, amely ezen két komponens/régió aszinkron szorzataként állt elő?

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: -.

 1. M állapotainak száma 15.
 2. M állapotátmeneteinek száma 19.
 3. M állapotátmeneteinek száma 60.
 4. M állapotátmeneteinek száma 65.

Az alábbiak közül mely gráfok mindig körmentesek?

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: -.

 1. A csomópont- és éltípusokból álló típusgráf.
 2. Tartalmazási hierarchia.
 3. Fastruktú́ra.
 4. Élcímkére szűréssel kapott részgráf.

Melyik lehet állapotátmenet címkéjén az alábbiak közül?

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. Output esemény.
 2. Párhuzamos régiók.
 3. Őrfeltétel.
 4. Állapot.

Az alábbiak közül melyik jellemző minden állapottérre?

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: -.

 1. Hierarchikus.
 2. Teljes.
 3. Kizárólagos.
 4. Determinisztikus.

Melyik mondat lesz mindenképp igaz a teljes rendszer S állapotterére, ha a rendszert két komponens állapotrégiójával (S1 ill. S2) írjuk le?

Típus: több. Válasz: 0. Pontozás: -.

 1. S nemdeterminisztikus.
 2. S jólstrukturált folyamatmodell.
 3. S az S1 és S2 uniója.
 4. S az S1 és S2 metszete.

Legfeljebb hány állapotot tartalmaz két olyan állapottér direkt szorzata, amelyek rendre 5 és 3 állapotból álltak?

Típus: több. Válasz: 2-. Pontozás: -.

 1. 8.
 2. 15.
 3. 2.
 4. 23.

Mi igaz a C nyelvű programok vezérlési folyamára?

Típus: több. Válasz: 2,3,4. Pontozás: -.

 1. A vezérlési folyam egy hierarchikus állapotgép.
 2. A vezérlési folyam tartalmazhat Decision csomópontot.
 3. A vezérlési folyam tartalmazhat Merge csomópontot.
 4. A vezérlési folyam tartalmazhat ciklust.

Mi igaz a jólstrukturált folyamatra?

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. Annyi kilépési pontja van, ahány állapot az állapottérben.
 2. Nem tartalmazhat elágazást.
 3. Leírható Nassi-Shneiderman struktogrammal.
 4. Nem lehet vele végtelen ciklust definiálni.

A modell és a valóság között különbség, hogy…

Típus: több. Válasz: 1,3,4. Pontozás: -.

 1. …a modell vonatkozhat még nem létező (pl. tervezett) rendszerre is.
 2. …a valóság egy egyszerűsített képe a modellnek.
 3. …a modellen elsősorban csak az adott problémával kapcsolatos, releváns információk jelenjenek meg.
 4. …egy modell elhanyagolhatja a világ bizonyos tulajdonságait.

Ha M1 állapotmodell finomítja M2 állapotmodellt, akkor

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: -.

 1. M2 is finomítja M1 modellt.
 2. M1 több információt tartalmaz, mint M2.
 3. M2 több információt tartalmaz, mint M1.
 4. M2 absztrahálja M1 modellt.

Legyen S egy állapottér, és S' egy tetszőleges állapothalmaz. Ekkor…

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. …S \ S' biztosan kizárólagos.
 2. …S \ S' biztosan teljes.
 3. …S ∪ S' biztosan teljes.
 4. …ha S' is egy állapottér, akkor S ∩ S' = ∅ vagy S=S’.

Egy állapotgép biztosan nemdeterminisztikus, ha…

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: -.

 1. …egy állapotból több eseményre ugyanabba az állapotba megy a gép.
 2. …egy állapotból ugyanarra az eseményre több átmenet definiált, eltérő kimenetet adva.
 3. …egy állapotból nem minden lehetséges eseményre definiált az átmenet.
 4. …egy állapotot elhagy egy eseménnyel kiváltott és egy spontán átmenet is, eltérő kimenetet adva.

Mi lehet a strukturális modellezés célja?

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: -.

 1. A rendszer működésének időbeli vizsgálata.
 2. A rendszer kisebb részekre bontása.
 3. A rendszer dinamikus viselkedésének vizsgálata.
 4. A rendszerben található kapcsolatok és összeköttetések meghatározása.

A fa tulajdonságú gráf…

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: -.

 1. … irányítatlan kört tartalmazhat, de irányított kört nem.
 2. …reprezentálhat egy tartalmazási struktúrát.
 3. …élcímkére szűrve is egy vagy több fa marad.
 4. …típusgráfja nem tartalmazhat hurokélet.

Mely állítások igazak az alábbiak közül?

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: -.

 1. A típusgráfok a tulajdonságmodellek időbeli változását írják le.
 2. A típusgráfban minden csomóponttípushoz egy típuscsomópont, minden éltípushoz egy típusél tartozik.
 3. Az objektum-orientált programozásban használt osztályoknak megfeleltethető a típusgráf egy-egy csomópontja.
 4. Az objektum-orientált programozásban használt objektumoknak megfeleltethető a típusgráf egy-egy csomópontja.

A modell és a modellezett rendszer viszonya:

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. A modell egyszerűsítheti, összemoshatja a modellezett rendszer bizonyos részleteit.
 2. A modell mindig egy hipotetikus (pl. fejlesztés alatt álló) rendszert közelít, sosem a valóságot.
 3. A modell elhagyhatja a modellezett rendszer bizonyos részeit, komponenseit.
 4. A modell a modellezett rendszer finomítása.

Ha egy rendszernek az M1 modell jó modellje, de az M2 modell nem érvényes rá, akkor…

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. …M1 lehet M2 finomítása.
 2. …M1 mindenképpen M2 finomítása.
 3. …M1 lehet M2 absztrakciója.
 4. …M1 mindenképpen M2 absztrakciója.

Egy egyszerű állapotgép biztosan determinisztikus, ha…

Típus: több. Válasz: 0. Pontozás: -.

 1. …teljesen specifikált.
 2. …egy kezdőállapota van.
 3. …egy állapotátmenete van.
 4. …egy állapota van (állapotmentes).

Ha M1 állapotgép absztrahálja M2 állapotgépet, akkor…

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. …M1 több információt tartalmaz, mint M2.
 2. …M2 több információt tartalmaz, mint M1.
 3. …M1 biztosan több állapotból áll, mint M2.
 4. …M2 biztosan több állapotból áll, mint M1.

Az S1 S2 és S3 állapotterek direkt szorzataként előálló S állapottérnek minden pillanatban…

Típus: több. Válasz: 3,4. Pontozás: -.

 1. …legalább 3 eleme fennáll.
 2. …legalább 3 eleme fennáll.
 3. …legalább 1 eleme fennáll.
 4. …legfeljebb 1 eleme áll fenn.

Ha az egyik állapotrégió 5 állapotot és 15 átmenetet, a másik régió 4 állapotot és 8 átmenetet tartalmaz, akkor az aszinkron szorzatukként számolt állapotgép további finomítás híján…

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. …23 átmenetet tartalmaz.
 2. …100 átmenetet tartalmaz.
 3. …107 átmenetet tartalmaz.
 4. …120 átmenetet tartalmaz.

Őrfeltételt írhatunk…

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: -.

 1. …típusgráf éleire.
 2. …állapotgép átmeneteire.
 3. …folyamatmodell decision (döntési) csomópontjából kilépő vezérlési élekre.
 4. …adatfolyamháló csatornáira.

Állapotgépen tetszőleges állapot, token vagy őrfeltétel finomítást végezve…

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. …mindig nő az állapotok száma.
 2. …mindig csökken az állapotok száma.
 3. …a finomított modell minden elérhető állapotához pontosan egy elérhető állapot tartozik az absztrakt modellben.
 4. …az absztrakt modell minden elérhető állapotához tartozik legalább egy elérhető állapot a finomított modellben.

Egy állapotgép biztosan teljesen specifikált, ha…

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. …van kezdőállapota, csak egyféle inputja van, és minden állapotnak van ezzel címkézett kimenő átmenete.
 2. …van kezdőállapota, és minden lehetséges inputja legalább egy állapotátmeneten szerepel.
 3. …egy teljesen specifikált állapotgép absztrakciója két állapot összevonásával.
 4. …egy teljesen specifikált állapotgép finomítása egy állapot kettéválasztásával.

Legyen S egy állapottér, és S' egy tetszőleges állapothalmaz. Ekkor…

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. …S \ S' biztosan kizárólagos.
 2. …S \ S' biztosan teljes.
 3. …ha S' is egy állapottér, akkor S \ S' = ∅.
 4. …ha S' is egy állapottér, akkor S ∩ S' = ∅.

Ha az egyik állapotrégió 5 állapotot és 10 átmenetet, a másik régió 6 állapotot és 16 átmenetet tartalmaz, akkor az aszinkron szorzatukként számolt állapotgép további finomítás híján…

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. …pontosan 26 átmenetet tartalmaz.
 2. …pontosan 30 átmenetet tartalmaz.
 3. …pontosan 140 átmenetet tartalmaz.
 4. …pontosan 160 átmenetet tartalmaz.

Mely állítások igazak az alábbiak közül?

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. Szűrés során a táblázat jellemzőinek száma mindig csökken.
 2. Szűrés során a tulajdonságmodellben kör keletkezhet.
 3. Szűrés során a jellemzett objektumok száma nem változhat.
 4. Vetítés során a táblázat jellemzőinek száma csökkenhet.

Mely állítások igazak az alábbiak közül?

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. Minden irányítatlan gráf ábrázolható irányított gráffal.
 2. Egy hierarchiát ábrázoló gráfban lehet kör.
 3. A típusgráfban minden csomóponttípushoz egy típuscsomópont, minden éltípushoz egy típusél tartozik.
 4. Az objektum-orientált programozásban használt objektumoknak megfeleltethető egy típusgráf csomópontja.

Állapot alapú modellezéskor...

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. ...minden állapothalmaz egyben állapottér is.
 2. ...az állapottér kizárólagossága azt jelenti, hogy mindig van fennálló, érvényes állapot.
 3. ...csak akkor lehet teljes egy állapottér, ha több mint egy eleme van.
 4. ...absztrakció után továbbra is fennáll a kölcsönös kizárólagosság.

Két állapot fennállhat egyszerre, ha...

Típus: több. Válasz: 1,3,4. Pontozás: -.

 1. ...nem ugyanazon állapottér részei.
 2. ...azonos a típusuk.
 3. ...egy kiterjesztett (Harel) állapotgépben egy összetett állapot két külön állapotrégiójában vannak.
 4. ...a kiterjesztett (Harel) állapotgépben az egyik a másikat tartalmazó állapot.

Két (komponensű) állapotgép aszinkron szorzata...

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: -.

 1. ...maga is állapotgép.
 2. ...olyan állapotátmeneteket tartalmaz, amelyek során mindig mindkét (komponens) állapotgépében is végrehajtódik egy-egy átmenet.
 3. ...nem lehet determinisztikus, mert mindkét (komponens) állapotgépe válthat állapotot.
 4. ...absztrakcióval visszavetíthető az egyik (komponens) állapotgépre.

A modell...

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: -.

 1. ...mindig egy tervezés alatt álló rendszerről szól, sosem a létező valóságról.
 2. ...nem mindig foglalkozik az egész modellezett rendszerrel, csak egy részével.
 3. ...szerepe, hogy bizonyos megfontolásokban helyettesítse a rendszert.
 4. ...lehet pontosabb, részletesebb a valódi rendszernél.

Modellek dekompozíciója esetén...

Típus: több. Válasz: 1,2. Pontozás: -.

 1. ...a "része" viszony jelentése lehet térbeli tartalmazás (fizikai dekompozíció).
 2. ...a "része" viszony jelentése lehet funkció szerinti szétbontás (logikai dekompozíció).
 3. ...helyes lehet olyan dekompozíció, amely az eredeti rendszer egyes elemeit összevonja.
 4. ...minden rendszerelemet több részre bontunk fel.

A példánygráf...

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. ...csomópontokból és élekből áll.
 2. ...más néven metamodell.
 3. ...elemei a típusuk által megengedett módon kapcsolódhatnak.
 4. ...egy program vezérlési folyamát írja le.

A folyamatmodellben az elemi tevékenység...

Típus: több. Válasz: 2,3,4. Pontozás: -.

 1. ...nem fordulhat elő, ha a folyamat jólstrukturált.
 2. ...időbeli kiterjedéssel rendelkezhet, huzamosabb ideig végrehajtás alatt lehet.
 3. ...belső működését, időbeli lefolyását a folyamatmodell nem részletezi.
 4. ...finomítás keretében helyettesíthető egy részfolyamattal, amely a tevékenység végrehajtásának részleteit taglalja.

Őrfeltétel...

Típus: több. Válasz: 1,2,3,4. Pontozás: -.

 1. ...szerepelhet a folyamat döntési (Decision) csomópontjáról kimenő ágakon.
 2. ...szerepelhet egy állapotgép állapotátmeneti élein.
 3. ...figyelembe vehet változókat, más állapotrégiókat, külső információt.
 4. ...sérülés esetén az adott viselkedés nem megengedett.

A strukturális dekompozíció...

Típus: több. Válasz: 2,3,4. Pontozás: -.

 1. ...egy rendszer részekre bontása az állapotátmeneti reláció szerint.
 2. ...lehet fizikai vagy logikai.
 3. ...mindig növeli a modellelemek számát.
 4. ...egyfajta finomítás.

A struktúramodellnek tipikus célja, hogy...

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: -.

 1. ...a rendszer belső felépítését leírják.
 2. ...az egyes eseményekre a rendszer által adott választ definiálják.
 3. ...a végrehajtandó lépéseket, és egymás közti sorrendjüket megadják.
 4. ...a rendszert alkotó elemek jellemzőit és viszonyait leírják.

Egy állapotgép biztosan determinisztikus, ha ...

Típus: több. Válasz: . Pontozás: -.

 1. ...minden állapotban minden bemenethez tartozik legalább egy átmenet.
 2. ...nem tartalmaz spontán átmenetet.
 3. ...nem tartalmaz párhuzamos régiókat.
 4. ...nem tartalmaz hierarchikus állapotot.

Általánosan egy viselkedésmodell...

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. ...alatt mindig állapotgépet értünk.
 2. ...feldata, hogy a rendszer működését, változását leírja.
 3. ...hibás, ha nemdeterminisztikus.
 4. ...absztrahálható, de finomítani már nem lehet, mivel megadja a rendszer teljes viselkedését.

Folyamatmodellek esetén ...

Típus: több. Válasz: 1,2,3. Pontozás: -.

 1. ...az elemi tevékenységek időbeli kiterjedéssel rendelkeznek.
 2. ...az elemi tevékenységek lefolyását, belső lépéseit (az adott folyamatmodellben) nem modellezzük.
 3. ...ciklusokat decision és merge vezérlési elemekkel tudunk létrehozni.
 4. ...a fork és join vezérlési elemekkel több végrehajtható ág közül lehet egyet választani.

A folyamatmodell döntési (decision) elágazásánál...

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: -.

 1. ...a kimenő élekre írt őrfeltételek elsődleges célja, hogy másik folyamatmodellel szinkronizálni lehessen (randevú).
 2. ...az egyes döntési ágakon tetszőleges számú lépés következhet.
 3. ...a döntés után pontosan egy ág kerül végrehajtásra.
 4. ...a döntési ágaknak egy befejezési (Flow End) csomópontban be kell várniuk egymást.

Az absztrakció...

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: -.

 1. ...modellből indul ki, és az eredménye egy valós rendszer.
 2. ...mindig információt hagy el a modellből.
 3. ...eredményeképp a modell kevesebb valós rendszernek lesz érvényes modellje.
 4. ...megfordítása a finomítás.

A modellt ábrázoló diagram...

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. ...mellett sok modell szövegesen is leírható.
 2. ...mindig a modellel azonos információtartalmú.
 3. ...megegyezik a modellezett rendszerrel.
 4. ...kizárólag viselkedésmodellekre készíthető el.

A példánygráfot...

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: -.

 1. ...arra használjuk, hogy a rendszert alkotó elemek egymáshoz való viszonyát leírjuk.
 2. ...típuscsomópontok és típusélek alkotják.
 3. ...tartalmazási viszonyok és típus-példány viszonyok alkotják.
 4. ...szűrhejtük (absztrahálhatjuk) adott címkéjű elemeire, és ez újabb gráfmodellt eredményez.

Modellek dekompozíciójánál...

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: -.

 1. ...a helyesség szükséges feltétele, hogy az eredeti rendszer minden elemének pontosan egy modellelem feleljen meg a dekompozíció után.
 2. ...a helyesség szükséges feltétele, hogy a (dekompozíció utáni) rendszer minden elemének megfeleltethető legyen az eredeti rendszer valamely eleme.
 3. ...logikai a dekompozíció, ha a rendszert alkatrészei szerint bontjuk fel.
 4. ...egy problémát vagy rendszert kisebb részekre bontunk.

Egy rendszer működését érvényesen modellező egyszerű állapotgép (nem Harel statechart)...

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. ...kötelezően determinisztikus
 2. ...csak a rendszeren kívülről érkező input hatására válthat állapotot.
 3. ...minden állapotátmenetekor kötelezően outputot bocsát ki.
 4. ...a rendszer működése során minden időpontban pontosan egy aktív (aktuális) állapotot tartalmaz.

Folyamatmodellezésnél...

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. ...alapvetően a rendszerben elvégzett tevékenységek és a köztük fennálló sorrendi függőségek modellezésére koncentrálunk.
 2. ...a rendszert fizikai elemei mentén bontjuk részekre, ha alfolyamatokat alkalmazunk a modellben.
 3. ...egy elemi tevékenység végrehajtása mindig pillanatszerű.
 4. ...egy folyamatmodell akkor helyes, ha minden lefutása során, minden tevékenységét végrehajtuk.

Egy valós rendszer viselkedését leíró teljes folyamatmodell...

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: -.

 1. ...mindenképpen jólstrukturált.
 2. ...tartalmazhat olyan merge csomópontot, amelybe a vele párosított decision érintése nélkül el lehet jutni.
 3. ...mindig tartalmaz kezdő (start, flow, begin) csomópontot.
 4. ...minden csomópontját pontosan egy vezérlési él hagyja el.

Ha a folyamat egy fork csomópont után az egyik ágon egy A, a másik ágon egy B tevékenységgel folytatódik, akkor...

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. ...A és B tevékenységek egyszerre fognak elkezdődni.
 2. ...A és B közül pontosan egy lesz végrehajtva.
 3. ...B-nek A befejezése előtt el kell kezdődnie.
 4. ...B befejeződhet A kezdete előtt.

Egy állapotgép NEM lehet teljesen specifikált, ha van olyan állapota, amelyből...

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. ...nem minden bemenethez tartozik átmenet.
 2. ...nem elérhető a kezdőállapot.
 3. ...spontán átmenet indul ki.
 4. ...minden bemenethez pontosan egy átmenet tartozik.

Ha G gráf egy példánygráf és T a hozzá tartozó típusgráf, akkor...

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: -.

 1. ...G minden csomópontja "instanceOf" (példánya) relációban áll T legalább egy csomópontjával.
 2. ...T-ben biztosan nem lehet hurokél.
 3. ...ha T-ben két elem össze van kötve, akkor az összes G-beli példányuk közt létezik irányított út.
 4. ...G elemei közt csak olyan összeköttetések lehetségesek, melyekre T definiál éltípust.

Tulajdonságmodellen végzett szűrés során...

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. ...az eredmény sorainak száma lehet kevesebb, mint az eredeti modellben.
 2. ...az eredmény oszlopainak száma biztosan kevesebb, mint az eredeti modellben.
 3. ...az eredménybe azon elemek kerülnek, amelyek tulajdonságai megfelelnek a szűrés feltételeinek.
 4. ...strukturális dekompozíciót végzünk.

Ha egy folyamatmodell A1 és A2 lépése (elemi tevékenysége) egy Fork-Join által határolt vezérlési szerkezet két ágán található, akkor...

Típus: több. Válasz: 1,3,4. Pontozás: -.

 1. ...a folyamatmodell nem tartalmaz megkötést arra nézve, hogy egymáshoz képest milyen sorrendben hajtódnak végre.
 2. ...a két tevékenység mindenképp ugyanazt az erőforrást használja.
 3. ...ha a vezérlés elér a Fork elemig, sé az adott ágakon nincs továbii elágazás, akkor mindkét tevékenység végrehajtódik a folyamat sikeres lefutása esetén.
 4. ...a két tevékenység végrehajtása egy valós rendszerben átlapolódhat.

Ha M1 egyszerű állapotgép 4 állapotot és 6 átmenetet, M2 pedig 3 állapotot és 5 átmenetet tartalmaz, akkor...

Típus: több. Válasz: 1,2,3. Pontozás: -.

 1. ...M2 lehet M1 állapotösszevonással kapott absztrakciója.
 2. ...M2 állapottere lehet M1 állapotterének állapotösszevonással kapott absztrakciója.
 3. ...M1 és M2 aszinkron szorzata 12 állapotot tartalmaz.
 4. ...lehetséges, hogy M1 és M2 aszinkron szorzata 30 átmenetet tartalmaz.

Ha S állapottér, akkor...

Típus: több. Válasz: 1,2,4. Pontozás: -.

 1. ...készíthető olyan állapotgép, mely S összes állapotát felhasználva nemdeterminisztikus működést mutat.
 2. ...elhagyható S halmazból egy állapot úgy, hogy ezután már nem lesz teljes.
 3. ...elhagyható S halmazból egy állapot úgy, hogy ezután már nem lesz kizárólagos.
 4. ...készíthető olyan állapotgép, mely S összes állapotának felhasználása mellett nem lesz teljesen specifikált.

A Harel-féle hierarchikus állapottérkép tartalmazhat...

Típus: több. Válasz: 1,2,3,4. Pontozás: -.

 1. ...összetett állapotot.
 2. ...párhuzamos régiókat.
 3. ...pszeduoállapotot.
 4. ...változókat.

Egy egyszerű állapotgép biztosan determinisztikus, ha...

Típus: több. Válasz: -. Pontozás: -.

 1. ...állapotainak száma 1 (állapotmentes).
 2. ...minden állapotából csak egy spontán átmenetet definiálunk.
 3. ...nincs benne hurokél.
 4. ...egy kezdőállapota van.

Egy rendszer állapotait a várakozás alatt álló kérések számával modellezük, ehhez a természetes számok halmazát használjuk, mint állapottér. Állapottér marad-e a halmazunk, ha...

Típus: több. Válasz: 3,4. Pontozás: -.

 1. ...eltávolítjuk belőle a 0 elemet?
 2. ...hozzávesszük a "> 100" predikátumot, ami akkor teljesül, ha 100-nál több kérés várakozik?
 3. ...hozzávesszük a negatív számokat is?
 4. ...Decartes-szorozzuk az {logol, nemlogol} halmazzal?

Őrfeltételt írhatunk...

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: -.

 1. ...típusgráf éleire, amennyiben azok nem hurokélek.
 2. ...folyamatmodell decision (döntési) csomópontjából kilépő vezérlési élekre.
 3. ...állapotgép átmeneteire.
 4. ...folyamatmodell döntési csomópontjába belépő vezérlési élekre.

Ha M1 egyszerű állapotgép 3 állapotot és 5 átmenetet, M2 pedig 4 állapotot és 6 átmenetet tartalmaz, akkor...

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. ...M2 lehet M1 állapotösszevonással kapott absztrakciója.
 2. ...M2 állapottere lehet M1 állapotterének állapotösszevonással kapott absztrakciója.
 3. ...M1 és M2 aszinkron szorzata 12 állapotot tartalmaz.
 4. ...lehetséges, hogy M1 és M2 aszinkron szorzata 42 átmenetet tartalmaz.

Struktúramodellezés esetén...

Típus: több. Válasz: 1,2. Pontozás: -.

 1. ...a típusgráf élei meghatározzák a példánygráfban előforduló élek lehetséges típusait.
 2. ...a típusgráf egy irányított gráf.
 3. ...az "is a" címkével ellátott élek típuspéldány viszonyt jelölnek.
 4. ...a típusgráfban található minden csúcstípushoz léteznie kell legalább egy csomópontnak a példánygráfban.

Tulajdonságmodellen végzett lekérdezés során...

Típus: több. Válasz: 2,3. Pontozás: -.

 1. ...közvetlenül a SELECT kulcsszó után szerepel a szűrési feltétel.
 2. ...a vetítés paraméterei azon oszlopok, amelyek a művelet után megmaradnak.
 3. ...alkalmazhatunk szűrés és vetítés műveleteket, valamint származtathatunk új tulajdonságot.
 4. ...egy SELECT ... FROM ... WHERE ... alakú lekérdezésben a vetítés hajtódik végre először, így a szűrés már csak megmaradó oszlopokra vonatkozhat.

Jólstrukturált folyamatmodellek végrehajtása során...

Típus: több. Válasz: 3,4. Pontozás: -.

 1. ...a folyamat minden esetben véges idő alatt eljut a "folyamat vége" csomóponthoz, ha nincs benne ciklus.
 2. ...mindig van olyan tevékenység, melyet minden végrehajtás érint, ha a folyamatmodell teljesen specifikált.
 3. ...egy végrehajtás alatt a Fork-Join vezérlési szerkezet két ágán található tevékenységek átlapolódhatnak.
 4. ...egy döntési csomópont egy kiértékelésekor az ágak közül legfeljebb az egyiken található tevékenységek hajtódnak végre.

Ha az egyik állapotrégió 5 állapotot és 10 átmenetet, a másik régió 6 állapotot és 16 átmenetet tartalmaz, akkor az aszinkron szorzatukként számolt állapotgép további finomítás híján...

Típus: több. Válasz: 0. Pontozás: -.

 1. ...mindenképpen determinisztikus lesz.
 2. ...mindenképpen fog őrfeltételeket tartalmazni.
 3. ...kevesebb, mint 100 átmenetet tartalmaz.
 4. ...8-cal osztható számú átmenetet tartalmaz.