Mindennapi informatikai alkalmazások

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Mindennapi informatikai
alkalmazások
Tárgykód
VIAUBA01
Általános infók
Szak
üzemmérnök
Kredit
2
Ajánlott félév
1
Tanszék
AUT
Követelmények
KisZH
nincs
NagyZH
1 db
Házi feladat
2 db
Vizsga
nincs
Elérhetőségek


Jártasság elérése a dokumentálás, prezentáció és kollaboráció eszközeinek használatában. Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentációkészítő programok használatának elsajátítása. A dokumentumok tartalmi és formai elemek különválasztása, dokumentummodellek, reprezentációk, az eszközök funkcióinak szisztematikus áttekintése.


Követelmények

A szorgalmi időszakban

  • A házi feladat: tárgyhoz 2 házi feladat tartozik. Ezek során a hallgatóknak egyszerűbb szövegszerkesztési, táblázatkezelési illetve prezentációkészítési feladatokat kell megoldaniuk. Az első feladat beadásának határideje az 5. hét, a másodiké a 9. hét. Mindkét házi feladatra 10-10 pont kapható, amelyekből összesen legalább 10 pontot kell elérni.
  • A zárthelyi: 13. héten nagyzárthelyi dolgozatot írunk, mely a teljes félév anyagát kéri számon. A dolgozatra 80 pont kapható, melyből legalább 40 pontot kell elérni. ZH 25 feladatból áll, melyek kb. 2/3-a feleletválasztós, a maradék kérdésre válaszolós.
  • Pótlási lehetőségek:
    • A ZH pótlására egy lehetőség van a póthéten.
    • A házi feladatok 1 pótleadás van az eredeti leadástól számítva 1 héttel, csak az egyiket lehet így pótolni. Póthéten van még egy lehetőség különeljárási díj ellenében mindkét házit leadni.

Félévvégi jegy

  • A házi feladatok pontszáma 10-10%-ban, a zárthelyi dolgozat 80%-ban számít az érdemjegybe.
  • Ponthatárok:
Eredmény % Jegy
0 - 49 1
50 - 59 2
60 - 69 3
70 - 84 4
85 - 100 5

Tematika

Előadás anyagok

Segédanyagok

Felhasználható anyagok

Ajánlott irodalom

Házi feladat

ZH


1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév