Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan - Kvíz - 2. ZH igazhamis

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan


Vállgazd ZH2 igazhamis
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(+)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

Schein értelmezésében a szervezeti kultúra összetevői többek között a gazdasági környezet, a kulturális hálózat, a történetek és hősök.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Handy-féle szervezeti kultúrák csak a kereskedelmi vállalatok eseteinek a leírására használhatók.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Handy-féle feladatkultúra elsősorban a mátrixszervezetek jellemző kultúratípusa.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Handy-féle szervezeti kultúrák közül egy szervezet esetében több típus is jellemző lehet az adott szervezetre.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A szervezet bármely, emberek közös tevékenysége révén kialakult társadalmi formáció, melynek jellemzője, hogy rendelkezik valamilyen céllal, hosszú ideig igyekszik fennmaradni és jogi keretekközött működik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az irányítás résztevékenységei közé tartozik többek között a mérés, az értékelés, a beavatkozás és a munkaerő-biztosítás.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az irányítás résztevékenységei közé tartozik többek között a célkitűzés, az értékelés, a mérés és a beavatkozás.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az irányítás résztevékenységei közé tartozik többek között a mérés, az értékelés, a beavatkozás és a követelmények felállítása.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vezetés résztevékenységei közé tartozik többek között az ellenőrzés, a felügyelet, a döntéshozatal és a képzés.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vezetés résztevékenységei közé tartozik többek között a képzés, a felügyelet, a döntéshozatal és a motiváció.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A klasszikus szervezetelméleti iskola a munkafolyamatok megfigyelését, mérési eljárások alkalmazását, és az adatok elemzését helyezi előtérbe.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vezetés résztevékenységei közé tartozik többek között a képzés, a felügyelet, a döntéshozatal és a költségvetés kidolgozása.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az interperszonális szerepek közé soroljuk a képviselői, a vezetői és a tárgyalói szerepeket

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A menedzsment klasszikus irányzatának képviselői: F. W. Taylor, H. Ford, M. Weber és H. Fayol.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az ideális bürokratikus szervezet csak a XX. század végén alakult ki.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Fayol fogalmazta meg elsőként többek között a menedzsment funkcióit, a menedzselés 14 alapelvét és az iparvállalatok működésének fő tevékenységi területeit.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az információs szerepek közé soroljuk az információgyűjtő, információelosztó és a szóvivői szerepeket.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A munkafolyamatok menedzsmentje a munkafolyamatok megfigyelését, mérési eljárások alkalmazását, és az adatok elemzését helyezi előtérbe.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A tervezés azon tevékenységek, melyek segítségével a menedzsment a jövőre vonatkozó célokat határozza meg, s dönt a szükséges tevékenységekről és erőforrásokról.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Porter-féle értéklánc modell szerint a szolgáltatás támogató, míg a beszerzés/ellátás elsődleges folyamat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az ideális bürokratikus szervezet jellemzői: munkamegosztás, szabályozottság, hierarchia, aktaszerűség, szakmai hozzáértés, személytelenség, tárgyilagosság

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Mintzberg féle döntési szerepek közé tartozik a tárgyaló, az információs szerepek közé az információelosztó szerep.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A menedzseri feladatok közé sorolandó a tervezés és szervezés, míg az irányítás és vezetés a vezető feladata.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Weber szerint az ideális szervezet ismérvének három alappillére: a munkamegosztás, a szabályozottság, és a teljesítményelv.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A menedzseri funkciók négy alapeleme a tervezés, a szervezés, az ellenőrzés, és a vezetés.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az üzleti vállalkozás olyan emberi tevékenység, melynek alapvető célja a piaci részesedés növelése.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A megbízó-ügynökelmélet foglalkozik az információs aszimmetria kérdéskörével.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az interperszonális szerepek közé soroljuk a képviselői, a vezetői és a szóvivői szerepeket.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az irányítás az a menedzsment funkció, amely az elvégzendő feladatok, az azokat elvégző emberek és egyéb erőforrások csoportosítása, elrendezése, összekapcsolása.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az információs szerepek közé soroljuk az információgyűjtő, az erőforráselosztó és a szóvivői szerepeket.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az üzleti vállalkozás olyan emberi tevékenységek összessége, melynek alapvető célja fogyasztói igények kielégítése.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A menedzseri készségek közé tartoznak a technikai, a konceptuális, és a humán készségek.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

E. Mayo a vállalati vezetést ill. a menedzseri funkciókat tanulmányozta, ő fogalmazta meg először a vállalatvezetés alapelveit, a menedzsment funkcióit.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vállalkozás általános környezete a SWOT modellel írható le.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A döntési szerepek közé soroljuk az tárgyaló, az erőforráselosztó és a vezetői szerepeket.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az üzleti vállalkozás olyan emberi tevékenység, melynek alapvető célja a fogyasztói igények kielégítése, nyereség elérése mellett.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A klasszikus irányzatra jellemző a munkamegosztás és a racionalizálás alkalmazása, a társas valamint a vállalati vezetés és a dolgozók közötti kapcsolatok vizsgálata.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy szervezet a kompetitív környezetének elemeit rendszerint könnyebben képes befolyásolni, mint az általános környezeti elemeket.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A döntési szerepek közé soroljuk a vállalkozó, az erőforráselosztó és a zavarelhárító szerepeket.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A tervezés a célok kitűzése és elérésük módjának eldöntése, résztevékenysége pl. a program kidolgozása.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

H. Mintzberg (1980) a menedzseri szerepek három nagy csoportját különítette el: az interperszonális, a döntési, és a vezetői szerepek csoportját.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A klasszikus irányzatra jellemző a munkamegosztás és a racionalizálás alkalmazása, az egységesítés és szabványosítás.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy szervezet a kompetitív környezetének elemeit rendszerint nehezebben képes befolyásolni, mint az általános környezeti elemeket.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A menedzseri készségek közé tartoznak a technikai, a konceptuális, és az interperszonális készségek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A menedzseri funkciók négy alapeleme a tervezés, a szervezés, az irányítás, és a visszacsatolás.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az ideális bürokratikus szervezet tudományos kutatás eredménye.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egy szervezet az iparági környezetének elemeit rendszerint nehezebben képes befolyásolni, mint az általános környezeti elemeket.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A humán készség az a menedzseri képesség, mely az emberek számára biztonságot nyújtó, és véleményük kifejezését lehetővé tevő környezet megteremtését jelenti.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A technikai készség a szakterületen való jártasságot, szaktudást jelenti, míg a konceptuális készség az átlátást, az összefüggések megértését.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A technikai készség az a menedzseri képesség, mely az emberek számára biztonságot nyújtó, és véleményük kifejezését lehetővé tevő környezet megteremtését jelenti.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A STEP elemzés során többek között vizsgálat alá kerülnek a társadalmi, a technológiai, gazdasági és politikai tényezők.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A konceptuális készség olyan képességeket jelent, mint a módszerekkel, folyamatokkal, eljárásokkal kapcsolatos jártasság, szaktudás.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az ideális bürokratikus szervezet jellemzői: szabályozottság, munkamegosztás, dolgozók bevonása, hierarchia, aktaszerűség, szakmai hozzáértés, tárgyilagosság

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A menedzsment egy szervezetben fellelhető erőforrások tervezésének, szervezésének és irányításának folyamata a szervezet céljainak eredményes megvalósítása érdekében.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Weber szerint a bürokrácia intézménye alkalmas arra, hogy stabilitásában, fegyelemben, megbízhatóságában felülmúljon minden más szervezeti formát.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A humán készség a tervezés-szervezés-irányítás, míg a technikai készség teljes egészében a vezetési menedzsment funkció ellátásához szükséges.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

E. Mayo nevéhez köthető az emberközpontú irányzat elindulása, ő figyelt fel először arra, hogy a dolgozók munkájának hatékonyságát pszichikai tényezők, a társas kapcsolatok is befolyásolják.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az ideális bürokratikus szervezet jellemzői: munkamegosztás, méltányosság, hierarchia, fegyelem, szakmai hozzáértés, személytelenség, tárgyilagosság

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A szervezés a feladatok és erőforrások egymáshoz rendelése, a működés strukturálása, résztevékenysége pl. az ütemterv kidolgozása.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A fogyasztói igény az ember létfenntartásához, társadalmi, szociális helyzetéhez kötődő szükségletek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az emberközpontú irányzat eredménye a motivációs elméletek kialakulása, az informális hierarchia szerepének, jelentőségének megállapítása.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A menedzseri készségek közül a legkomplexebb igény a konceptuális készségre áll fent, mivel ez a készség mind a négy menedzseri funkció gyakorlásához szükséges.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Taylor szerint tudományos módszer alkalmazása mellett elért termelékenységnövekedés csak még több emberi energia befektetéssel érhető el.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A konceptuális készség a tervezés-szervezés-irányítás, míg a technikai készség teljes egészében a vezetési menedzsment funkció ellátásához szükséges.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az emberközpontú kapcsolatok irányzat képviselői felhívták a figyelmet az egyének meghatározó szerepére a szervezet sikereiben vagy bukásában.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az ideális bürokratikus szervezet Max Weber kutatásaihoz kapcsolódik, melyekre az 1890-es évek porosz államának felépítése is hatással volt.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A dolgozók ösztönzésével a klasszikus irányzat egyáltalán nem foglalkozott, annak jelentőségét csak az emberközpontú irányzat ismerte fel.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vállalat az üzleti vállalkozás szervezeti kerete, jogilag körülhatárolt struktúra.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az emberközpontú irányzatra jellemző a munkamegosztás és a racionalizálás alkalmazása, a társas valamint a vállalati vezetés és a dolgozók közötti kapcsolatok vizsgálata.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

H. Fayol a vállalati vezetést ill. a menedzseri funkciókat tanulmányozta, ő fogalmazta meg először a vállalatvezetés alapelveit, a menedzsment funkcióit.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Ford legfontosabb eredményei közé soroljuk a napi 8 órás munkavégzés előírását és a műhely(üzem)- szintű munkavégzés átszervezését, azaz a futószalag melletti munkavégzés kialakítását.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vállalat olyan emberi tevékenységek összessége, melynek alapvető célja fogyasztói igények kielégítése.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A fogyasztói igény olyan emberi/vállalati igény, amit közösségi intézmények vagy más vállalatok segítségével igyekszünk kielégíteni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Gantt a taylorizmus követőjeként továbbfejlesztette a mozdulatelemzést, mellyel akár 200%-os teljesítményjavulást is elértek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A szervezés a feladatok és erőforrások egymáshoz rendelése, a működés strukturálása, résztevékenysége pl. a szervezeti felépítés kialakítása.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az ellenőrzés az a menedzsment funkció, amely az elért eredmények és a szervezeti célok összevetését, az eredmények értékelését, esetleges korrekciók végrehajtását jelenti.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Porter-féle értéklánc modellben az elsődleges folyamatok közé soroljuk többek között a marketinget, a termelést, az input- és output logisztikát.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A STEP elemzés során többek között vizsgálat alá kerülnek a vevőket kiszolgáló módszerek, az emberi tényezők, és a fizikai jellemzők is.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A szervezet bármely, emberek közös tevékenysége révén kialakult társadalmi formáció, melynek jellemzője, hogy rendelkezik valamilyen céllal, hosszú ideig igyekszik fennmaradni és a hatékonyműködésre törekszik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Porter-féle értéklánc modell szerint a szolgáltatás elsődleges, míg a beszerzés/ellátás támogató folyamat.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vállalat vevői igény kielégítése által nyereség elérésére törekvő, meghatározott cél- és érdekrendszer alapján működő, jogi személyiséggel bíró szervezet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vállalkozás vevőinek kompetitív ereje alkupozíciójukból ered, mely annál erősebb, minél többen vannak.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A beszállítók, a vevők, a versenytársak, a potenciális új belépők, és a helyettesítő terméket kínálók csoportja alkotja a Porter-féle „öt-erő” modellt.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vállalkozás általános környezete a STEP modellel írható le.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A tervezés résztevékenységei közé tartozik többek között az előrejelzés, a célkitűzés, az ütemterv kidolgozása és a költségvetések elkészítése.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A menedzseri funkciók négy alapeleme a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vállalkozás szállítóinak kompetitív ereje alkupozíciójukból ered, mely annál erősebb, minél kevesebben vannak.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A megbízó-ügynökelmélet kitér a teljesítményértékelés fontosságára.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A tervezés résztevékenységei közé tartozik többek között az előrejelzés, a célkitűzés, az ütemterv kidolgozása és a munkakörök kialakítása.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A tervezés résztevékenységei közé tartozik többek között az előrejelzés, a célkitűzés, az ütemterv kidolgozása és a követelmények megfogalmazása.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A menedzseri funkciók négy alapeleme a tervezés, irányítás, ellenőrzés, vezetés.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vállalkozás vevőinek kompetitív ereje alkupozíciójukból ered, mely annál erősebb, minél kevesebben vannak.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vállalkozás szállítóinak kompetitív ereje alkupozíciójukból ered, mely annál erősebb, minél többen vannak.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vállalkozás általános környezete a 4P (product, price, place, promotion) modellel írható le.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A szervezés résztevékenységei közé tartozik többek között az ütemterv kialakítása, a kapcsolatok létrehozása, a szervezeti felépítés kialakítása.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A vállalkozás potenciális új belépőinek kompetitív ereje alkupozícióból és befolyásukból ered.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A megbízó-ügynökelmélet a tulajdonos és a menedzser közötti kapcsolatokkal foglalkozik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A szervezés résztevékenységei közé tartozik többek között az erőforrások allokálása, a kapcsolatok létrehozása, a szervezeti felépítés kialakítása és a követelmények megfogalmazása.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A szervezés résztevékenységei közé tartozik többek között az erőforrások allokálása, a kapcsolatok létrehozása, a szervezeti felépítés kialakítása és a felügyelet.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A megbízó-ügynökelmélet a megbízó és az ügynök közötti konfliktusokkal nem foglalkozik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

F. W. Taylor tevékenysége nyomán létrejöttek a bürokratikus szervezetek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A divizionális szervezeti forma csak a multinacionális nagyvállalatok esetében alkalmazható sikeresen.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

F. W. Taylor felismerte, hogy pazarlóan bánnak az emberi erőforrással, ezért a munka hatékonyságát nem a gépek, hanem az emberi munkavégzés fejlesztésével próbálta növelni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

F. W. Taylor tevékenysége elsősorban a munka(hely) szervezésre irányult.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

H. Fayol tevékenysége a vállalat egészének működésére, a menedzsment funkcióinak meghatározására irányult.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A funkcionális-lineáris szervezeti forma és a szerepkultúra között nincs kölcsönhatás.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A szituációelméleti megközelítés napjainkban veszít jelentőségéből, hiszen kialakultak olyan menedzsment technikák, melyek alkalmazása mellett a külső környezeti hatás elhanyagolható.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

F. W. Taylor tevékenysége a vállalat egészének működésére, a menedzsment funkcióinak meghatározására irányult.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

F. W. Taylor tevékenységével elsősorban egy üzem hatékony működésének kialakítását segítette.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A funkcionális-lineáris szervezeti forma nehezíti az innovációk megvalósítását.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A klasszikus irányzat figyelmen kívül hagyta az emberi kapcsolatokat, az informális hierarchia szerepét a munkavégzésben.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A funkcionális szervezeti forma kialakulása elsősorban F. W. Taylor nevéhez köthető, mivel ő hozott létre először különböző funkcionális osztályokat mint pl. a minőségellenőrzés, a karbantartás,programozás, technológus stb.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az egyvonalas szervezetek előnye, hogy a kapcsolatok egyértelműek és áttekinthetőek, míg a többvonalasé az, hogy produktív konfliktusok jönnek létre.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

E. Mayo dolgozta ki a bürokrácia-elméletet.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A törzsegységi szervezeti forma előnye a lineárishoz képest, hogy elválik a stratégiai és az operatív irányítás, s ezáltal mindkét területen nő a szakmai színvonal.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A törzsegységi szervezeti forma előnye a lineárishoz képest, hogy lehetővé teszi a helyzethez való gyors alkalmazkodást.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A funkcionális-lineáris szervezeti forma jellemző a közszolgálati bürokratikus szervezetekre.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

F. W. Taylor mellett a klasszikus irányzat meghatározó személyisége E. Mayo és D. Mcgregor.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Többvonalas a szervezet, ha termékeit több piacon értékesíti egyidejűleg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Lineáris szervezeti forma esetén az új feladatok jellemzően új szervezeti egységeket produkálnak.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A funkcionális szervezeti forma előnye a szakmai színvonal erősödése, ugyanakkor problémás lehet a más egységekkel való együttműködés.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

H. Fayol és F. W. Taylor szerint is akkor tud hatékonyan működni egy szervezet, ha egyértelműek az alá-, fölérendeltségi viszonyok, s ezért mindenkinek csak egy főnöke van.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Többvonalas a szervezet, ha többféle terméket állít elő.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A klasszikus irányzat nem foglalkozott a dolgozók ösztönzésével.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Többvonalas a szervezet, ha a munkamegosztás lehetséges megoldásai közül egyidejűleg többet alkalmaz.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A többvonalas szervezet meghatározás helytálló a mátrix szervezetre.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Többvonalas a szervezet, ha a szervezeti egységeket egyidejűleg több helyről is utasíthatják.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

F. W. Taylor elsők között ismerte fel, hogy az embereket nem csak a bérezéssel, hanem pszichikai, szociális tényezőkkel is lehet ösztönözni.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az egyvonalas szervezetek hátránya, hogy hosszú és körülményes utasítási és információs utak alakulnak ki, míg a többvonalasé az, hogy a szakmai konfliktusok személyessé válhatnak.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

E. Mayo nevéhez fűződik az X-Y elmélet.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

M. Weber dolgozta ki a bürokrácia-elméletet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A divizionális szervezeti forma esetében nincs szerepe a szolgálati útnak.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

E. Mayo a beosztottak és a menedzserek közötti konfliktusokat tanulmányozta.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egydimenziós munkamegosztású szervezetről beszélünk akkor, ha egy egységet (embert) csak egy felsőbb szint utasíthat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A többvonalas szervezet hátrányos a hatékony működés szempontjából.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

D. McGregor az emberközpontú irányzat képviselője, ő dolgozta ki az X-Y elméletet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A többvonalas szervezet jellemző a mai modern nagyvállalatokra.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

M. P. Follett a beosztottak és a menedzserek közötti konfliktusokat tanulmányozta.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

E. Mayo az empirikus irányzat képviselője.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kontingenciaelméleti irányzat képviselői szerint a szervezet teljesítménye attól függ, hogy adott szituációban a menedzsment hogy képes struktúráját, stratégiáját a megváltozott környezetifeltételekhez igazítani.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

D. McGregor a klasszikus irányzat képviselője, ő dolgozta ki a szituáció törvényt, amely a konfliktusok elkerülésével, feloldásával foglalkozik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Lewin a magatartás és a teljesítmény kölcsönhatását kutatva három vezetési stílust különített el: a demokratikus, az autokratikus és a konzultatív típusokat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Lewin a magatartás és a teljesítmény kölcsönhatását kutatva három vezetési stílust különített el: a demokratikus, az autokratikus és a laissez fair típusokat, melyek közül az utóbbit tartotta ideálisnak.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

D. McGregor az emberközpontú irányzat képviselője, ő dolgozta ki az első motivációs elméletet.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

D. McGregor a klasszikus irányzat képviselője, ő dolgozta ki a bürokrácia-elméletet.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Többdimenziós munkamegosztású szervezetről beszélünk akkor, ha egy egységet (embert) több felsőbb szint is utasíthat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egydimenziós munkamegosztású szervezetről beszélünk akkor, ha a munka megosztása egy elv (pl. termék vagy vevő) szerint történik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Egyvonalas hatáskörmegosztású szervezetről beszélünk akkor, ha egy egységet (embert) csak egy felsőbb szint utasíthat.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kommunikáció több mint információ csere, dinamikus interperszonális folyamat, amely a magatartás megváltoztatására irányul.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az informális csoportok jellemzői többek között a korlátozott csoporttagok száma, a meghatározott szabályokon alapuló tagság, a tagok közti kommunikáció esetlegessége.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A csoportnormákat a csoport vezetőjének írásban ki kell adnia.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A formális csoportok állandóak és zártak, míg az informálisak nyitottak és változtathatóak.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A formális csoportok jellemzői többek között a korlátozott csoporttagok száma, a meghatározott szabályokon alapuló tagság, a tagok közti kommunikáció esetlegessége.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az informális csoportok jellemzői többek között a tagok személyes ismeretsége, a spontán alakulás, a tagok közti folyamatos kommunikáció és interakció.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Többvonalas hatáskörmegosztású szervezetről beszélünk akkor, ha egy egységet (embert) több felsőbb szint is utasíthat.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A formális csoportban deklarált működési elvek vannak, míg az informálisban az állandó kommunikáció biztosítja a működést.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Csoportról akkor beszélünk, ha két vagy több csoportot alkotó tag egy közös cél elérése érdekében szerveződik.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A csoportnormákat a csoport vezetőjének legfeljebb befolyásolnia lehet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A motiváció módja és a szervezeti kultúra közötti összefüggéseket a menedzselés során figyelembe kell venni.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Többdimenziós munkamegosztású szervezetről beszélünk akkor, ha a munka megosztása több elv (pl. termék, vevő) szerint történik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az egyes szervezeti egységek összehangolása, együttműködésük szervezése (koordináció) technokratikus, autokratikus és demokratikus módszerekkel valósítható meg.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Csoportról akkor beszélünk, amikor a tagok között kommunikáció és interakció van, cél a hosszútávú fennmaradás.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Az egyes szervezeti egységek összehangolása, együttműködésük szervezése (koordináció) technokratikus, strukturális és személyorientált eszközökkel valósítható meg.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A lineáris szervezetekben egydimenziós irányítás valósul meg, hiszen egy alkalmazottnak csak egy vezető adhat utasítást.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A lineáris szervezetekben többvonalas irányítás valósul meg, hiszen egy alkalmazottnak több vezető is adhat utasítást.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A formális csoportok jellemzői többek között a tagok személyes ismeretsége, a spontán alakulás, a tagok közti folyamatos kommunikáció és interakció.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A kommunikáció egyirányú interakció, mely során az információ közlője megfogalmazza üzenetét, kiválasztja a megfelelő csatornát, a befogadó megpróbálja megérteni az üzenetet, majd reagál rá.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A csoportfejlődés fázisai: ütközés, formálódás, teljesítés, elismerés.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Divízionális szervezeti forma esetében a stratégiai szintű döntések a vállalati központ, míg az operatív döntések a divíziók kezében vannak.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A centralizált kommunikációs hálózatot jellemzően az egyszerű rutin feladatoknál célszerű alkalmazni, de hátránya, hogy gyakran túlterheltté válik.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Rutinfeladatok végzése esetén a centralizált, komplex feladatok végzése esetén a decentralizált kommunikációs hálózat a hatékony.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A csoportnormákat a csoport vezetőjének kell kialakítania.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A csoportfejlődés harmadik szakaszára jellemző, hogy már megszilárdulnak a személyes kapcsolatok, és kialakulnak a csoportnormák.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A lefelé irányuló kommunikáció jellemző formái pl.: a nevelő szándékú üzenetek és a teljesítményről történő visszajelzés.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Rutinfeladatok végzése esetén a decentralizált, komplex feladatok végzése esetén a centralizált kommunikációs hálózat a hatékony.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A funkcionális szervezeti struktúrára egyvonalas irányítás a jellemző, hiszen minden alegységet egy funkcionális egység utasít.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A mátrixszervezeteknek kedvező alkalmazási környezet a rugalmas, dinamikusan változó környezet.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Csoportnorma alatt értjük azt a jelenséget, amikor a csoport új tagjává váló személy szabja meg a konkrét belső szabályokat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Csoportnorma alatt a mindenki által elfogadott általános szabályokat értjük.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A törzsegységi szervezeti forma a vezetői terheltségének csökkentésére jön létre, így a benne helyet foglaló törzsegységek utasítási joggal rendelkeznek.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A motiváció módja és a szervezeti kultúra közötti kapcsolatok nem térképezhetőek fel.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A csoportfejlődés fázisai: formálódás, ütközés, koncentrálás, teljesítés.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A csoportnormákat a csoport vezetőjének esetenként célszerű elfogadnia.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Csoportról akkor beszélünk, amikor a tagok között kommunikáció és interakció van, lehet formális és informális.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A funkcionális struktúra egyik hátránya a nagyfokú tartalékképződés.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Funkcionális szervezeti struktúrák jellemzője, hogy az egyes funkcionális egységek közötti együttműködés igen szoros.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A csoportfejlődés fázisai: alakulás, ütközés, normázás, teljesítés.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A konformitás a norma szerint viselkedést jelenti.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Gyenge csoportkohézió esetén csökken az együttműködési készség, a közreműködési hajlandóság és romlik a hatékonyság.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A konformitás és a szerep azonosság azonos fogalmat jelent.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Tosi és társai szerint a csoportmunka eredménye pl. a termelékenység, a megelégedettség vagy a tanulás.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A formális csoportok a szervezet munkamegosztása alapján jön létre, míg az informálisak az egyéni vonzalmak alapján.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Tosi és társai szerint a csoportmunka eredménye a hatékonyabb kommunikáció, konfliktushelyzet teremtése és a szervezeti kultúra fejlődése.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A Handy-féle személyiségkultúra meghatározó eleme egy központi szereplő, akinek hatalma és befolyása az egész szervezetre kihat.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

A konformitás és az azonosulás (identifikáció) között van kapcsolat.

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis

Handy három kultúratípust különböztet meg: hatalom-, szerep- és feladatkultúra.

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. Igaz
 2. Hamis