Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan ZH1 – kvíz

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan


MEV ZH1 – kvíz
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(-)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Tartalomjegyzék

A mátrix szervezeti forma

Típus: több. Válasz: 1,4,5,. Pontozás: nincs megadva.

 1. lehetővé teszi a többoldalú problémakezelést.
 2. ma már túlhaladottnak tekinthető.
 3. esetén az elsődleges munkamegosztási elv a feladatok szerinti felosztás.
 4. a dinamikus szervezeti formák közé sorolható.
 5. ~ -ban a konfliktusok megléte állandó.

Mi lehet a felfelé irányuló kommunikáció tartalma? (Egy lehetséges példa, a zh-n a másik két típus is szerepelhet!)

Típus: több. Válasz: 2,3,4,5,7,. Pontozás: nincs megadva.

 1. Eljárások, szabályok
 2. Beszámolók
 3. Problémák közlése
 4. Sérelmek és viták
 5. Javaslatok
 6. Tanácsadás
 7. Visszajelzés a teljesítményről

Jelölje meg a szervezet legfontosabb jellemzőit!

Típus: több. Válasz: 1,2,3,5,6,. Pontozás: nincs megadva.

 1. Több emberből áll
 2. Hatékonyan kell működnie
 3. Fennmaradásra törekszik
 4. Célja a minél nagyobb profit
 5. Rendelkezésre álló erőforrásait a célja(i) érdekében mozgósítja
 6. Rendelkezik valamilyen céllal
 7. Törekszik arra, hogy tagjai elégedettek legyenek

Jelölje meg a formális csoportok főbb jellemzőit! (Egy lehetséges példa, a zh-n az informális csoport is szerepelhet!)

Típus: több. Válasz: 1,2,3,. Pontozás: nincs megadva.

 1. Szabályokon alapszik
 2. Fentről jövő kezdeményezések alapján jön létre.
 3. A tagok közötti kommunikáció esetleges, főként a munka indokolja.
 4. A tagoknak önként vállalt funkciója van.
 5. Közös érdekeken és értékrendszeren alapszik.

Mi a szervezet?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. A szervezet bármely, emberek közös tevékenysége révén kialakult társadalmi formáció, melynek jellemzője, hogy rendelkezik valamilyen céllal, hosszú ideig igyekszik fennmaradni és a hatékony működésre törekszik.
 2. A szervezet bármely, emberek közös tevékenysége révén kialakult társadalmi formáció, melynek jellemzője, hogy rendelkezik valamilyen céllal és fogyasztói igények kielégítése révén nyereség elérésére törekszik.
 3. A szervezet bármely, emberek közös tevékenysége révén kialakult társadalmi formáció, melynek jellemzője, hogy rendelkezik valamilyen céllal, hosszú ideig igyekszik fennmaradni és jogi keretek között működik.

A szervezeti egységek közötti kapcsolatok, az együttműködés kialakításánál

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: nincs megadva.

 1. technikai, strukturális és konceptuális eszközöket használhatunk.
 2. technokratikus, strukturális és személyorientált eszközöket használhatunk.
 3. személyorientált, lineáris és autokratikus eszközöket használhatunk.
 4. információs, interperszonális és kommunikációs eszközöket használhatunk.
 5. technikai, humán és konceptuális eszközöket használhatunk.

Az alábbi, vállalatra vonatkozó állítások közül jelölje meg az igazakat!

Típus: több. Válasz: 2,5,. Pontozás: nincs megadva.

 1. A vállalat és a vállalkozás azonos fogalmak, közöttük csak a szervezetek létszámában, nagyságában van különbség.
 2. A vállalat vevői igény kielégítése által nyereség elérésére törekvő, meghatározott cél- és érdekrendszer alapján működő, jogi személyiséggel bíró szervezet.
 3. A vállalat olyan emberi tevékenységek összessége, melynek alapvető célja fogyasztói igények kielégítése.
 4. A vállalat emberek szövetsége valamilyen cél elérésére, egy feladat végrehajtására.
 5. A vállalat az üzleti vállalkozás szervezeti kerete, jogilag körülhatárolt struktúra.

Jelölje a centralizált kommunikációs hálózatok jellemzőit! (Egy lehetséges példa, a zh-n a decentralizált kommunikációs hálózat is szerepelhet!)

Típus: több. Válasz: 3,5,. Pontozás: nincs megadva.

 1. Nehéz biztosítani az azonos informáltsági szintet
 2. Tagjai általában elégedettebbek, mint a decentralizálaké
 3. A központban lévő személy dominánssá válik
 4. Komplex feladat esetén hatásos
 5. A központban lévő személy gyakran túlterhelt

A lineáris szervezeti forma

Típus: több. Válasz: 1,2,. Pontozás: nincs megadva.

 1. esetén az új feladatok új szervezeti egységeket produkálnak.
 2. egyszerű, jól áttekinthető, minden beosztottnak egy főnöke van.
 3. kialakulása H. Fayol nevéhez köthető.
 4. kialakulása F. W. Taylor nevéhez köthető.
 5. kialakulása M. Weber nevéhez köthető.
 6. esetén az egyértelmű alá- és fölérendeltségi viszonyok miatt gyors az információáramlás.

A funkcionális szervezeti forma

Típus: több. Válasz: 1,2,. Pontozás: nincs megadva.

 1. előnye a szakmai színvonal erősödése.
 2. esetén problémás lehet a más egységekkel való együttműködés.
 3. kialakulása H. Fayol nevéhez köthető.
 4. kialakulása M. Weber nevéhez köthető.
 5. előnye az egyértelmű alá- és fölérendeltségi viszony.

A törzsegységi szervezeti forma előnye a lineáris szervezethez képest, hogy

Típus: több. Válasz: 1,3,. Pontozás: nincs megadva.

 1. tehermentesíti a vezetőt.
 2. lehetővé teszi a helyzethez való gyors alkalmazkodást.
 3. növeli a vezető döntéseinek szakmai színvonalát.
 4. feleslegessé válik a szolgálati út.
 5. elválik a stratégiai és az operatív irányítás.

A divizionális szervezeti formára jellemző, hogy

Típus: több. Válasz: 1,4,. Pontozás: nincs megadva.

 1. elválik a startégiai és az operatív irányítás.
 2. csak nagy, multinacionális vállalatok esetében alkalmazható.
 3. egyszerre két munkamegosztási elv érvényesül.
 4. párhuzamos funkciók miatt megnőhet a létszámigény.
 5. a döntések centralizáltak, a központ direkt módon irányítja a divíziók tevékenységét.

Kik a vállalati működés érintettjei?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Azok az emberek, közösségek, akik a vállalat termékeit megvásárolják és/vagy a vállalat működésének hatásait (zaj, környezetszennyezés, nagy forgalom, stb.) elszenvedik.
 2. Minden olyan személy/csoport, aki/amely a vállalat működését befolyásolhatja, és érdekelt annak következményeiben.
 3. Minden olyan személy/csoport, akit/amelyet a vállalat működése közvetlenül érint. Ezek az összes beszállító, vásárló, a dolgozók, menedzserek és a tulajdonosok.

Jelölje meg az alábbi, csoportokra vonatkozó állítások közül az igazakat!

Típus: több. Válasz: 2,3,. Pontozás: nincs megadva.

 1. A formális csoportok az egyéni vonzalmak alapján jönnek létre, az informálisakban deklarált működési elvek vannak.
 2. A formális csoportokat a szervezet, a menedzsment hozza létre, míg az informálisak az egyéni vonzalmak alapján alakulnak.
 3. A formális csoportok a szervezet munkamegosztása alapján jönnek létre, míg az informálisban az állandó kommunikáció biztosítja a működést.
 4. A formális csoportok nyitottak és változtathatóak, míg az informálisak a szervezet munkamegosztása alapján jönnek létre.
 5. A formális csoportban az állandó kommunikáció biztosítja a működést, az informálisak állandó és zárt csoportok.

Mi a fogyasztói igény?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Azon emberi/vállalati igények, melyeket nem saját munkával vagy közösségi intézmények útján igyekszünk kielégíteni.
 2. Emberi/vállalati igények, melyeket közösségi intézmények vagy más vállalatok segítségével igyekszünk kielégíteni.
 3. Az ember létfenntartásához, társadalmi, szociális helyzetéhez kötődő szükségletek.

Melyek a menedzsment funkciói?

Típus: egy. Válasz: 1. Pontozás: nincs megadva.

 1. Szervezés, vezetés, tervezés, irányítás.
 2. Irányítás, vezetés, ellenőrzés, döntés.
 3. Irányítás, kapcsolattartás, tervezés, tárgyalás.
 4. Döntés, tervezés, szervezés, ellenőrzés.
 5. Tervezés, tárgyalás, szervezés, döntés.
 6. Tervezés, irányítás, szervezés, ellenőrzés.

A lineáris szervezeti forma

Típus: több. Válasz: 2,3,4,. Pontozás: nincs megadva.

 1. segíti a szakmai színvonal javítását.
 2. az egyértelmű akaratérvényesítést segíti.
 3. a statikus szervezeti formák közé sorolható.
 4. esetében a döntések központosítottak.
 5. lehetővé teszi a helyzethez való gyors alkalmazkodást.
 6. ~-nál felesleges a szolgálati út betartása.

Funkcionális szervezeti forma esetén

Típus: több. Válasz: 2,3,4,. Pontozás: nincs megadva.

 1. a szabályozottság, formalizáltság viszonylag alacsony mértékű.
 2. az egyes szakterületek önálló egységben jelennek meg.
 3. koordinációs problémák lehetnek a többvonalas irányítás miatt.
 4. a folyamatok kialakítása és szabályozottsága növeli a termelékenységet.

Az alábbi, menedzsment funkciókra vonatkozó állítások közül jelölje meg az igazakat!
(Egy lehetséges példa, a zh-n a többi funkció is szerepelhet!)

Típus: több. Válasz: 3,. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az irányítás az a menedzsment funkció, amely az elvégzendő feladatok, az azokat elvégző emberek és egyéb erőforrások csoportosítása, elrendezése, összekapcsolása.
 2. Az ellenőrzés az a menedzsment funkció, amely az elért eredmények és a szervezeti célok összevetését, az eredmények értékelését, esetleges korrekciók végrehajtását jelenti.
 3. A tervezés azon tevékenységek, melyek segítségével a menedzsment a jövőre vonatkozó célokat határozza meg, s dönt a szükséges tevékenységekről és erőforrásokról.
 4. A tervezés az a menedzsment funkció, amely a célok elérése érdekében a szervezet tagjainak viselkedését befolyásolja.

Jelölje meg az alábbi csoportokból az(oka)t, mely(ek) csak a menedzsment funkcióit tartalmazza(ák)!
(A zh-n más kombinációk is lehetnek!)

Típus: több. Válasz: 3,4,. Pontozás: nincs megadva.

 1. Tervezés, tárgyalás, szervezés.
 2. Döntés, irányítás, szervezés.
 3. Irányítás, tervezés, szervezés
 4. Vezetés, irányítás, tervezés
 5. Irányítás, vezetés, ellenőrzés.
 6. Vállalkozás, vezetés, tervezés.
 7. Döntés, tervezés, szervezés.
 8. Ellenőrzés, tervezés, irányítás.

Jelölje meg a helyes állításokat!
(Egy lehetséges példa, a zh-n a többi funkció is szerepelhet!)

Típus: több. Válasz: 3,5,. Pontozás: nincs megadva.

 1. Az irányítás a szervezet tagjai viselkedésének befolyásolása.
 2. Az irányítás a feladatok és erőforrások egymáshoz rendelése, a működés strukturálása.
 3. A szervezés a feladatok és erőforrások egymáshoz rendelése, a működés strukturálása.
 4. A tervezés a feladatok és erőforrások egymáshoz rendelése, a működés strukturálása.
 5. A vezetés a szervezet tagjai viselkedésének befolyásolása.

Jelölje be a Mintzberg-féle menedzseri szerepeket! (Egy lehetséges kombináció, de a zh-n több, kevesebb helyes válasz is lehet, a többi szerepkör is szerepelhet.!)

Típus: több. Válasz: 2,8,9,10,11,. Pontozás: nincs megadva.

 1. irányító
 2. képviselő
 3. tervező
 4. eladó
 5. vevő
 6. mérlegelő
 7. csoportépítő
 8. szóvivő
 9. tárgyaló
 10. vezető
 11. vállalkozó
 12. szervező

Melyek a tervezés résztevékenységei? (Egy lehetséges példa, a zh-n a többi funkció is szerepelhet!)

Típus: több. Válasz: 1,2,3,6,7,8,. Pontozás: nincs megadva.

 1. Előrejelzés
 2. Ütemterv kidolgozása
 3. Költségvetés kidolgozása
 4. Mérés
 5. Munkaerő biztosítás
 6. Célkitűzés
 7. Eljárások kidolgozása
 8. Program kidolgozása
 9. Szervezeti felépítés kialakítása
 10. Követelmények megfogalmazása
 11. Beavatkozás
 12. Erőforrások allokálása

A menedzsment klasszikus irányzata

Típus: több. Válasz: 1,3,. Pontozás: nincs megadva.

 1. nagymértékben alkalmazta a munkamegosztást.
 2. még nem használt fel a munkaszervezésben semmilyen tudományos eredményt.
 3. nem foglalkozott az informális szervezetekkel.
 4. nem foglalkozott a dolgozók ösztönzésével, motiválásával.
 5. a hatékonyabb munkavégzés érdekében ösztönözte a csoportmunkát.

Jelölje meg a menedzsment klasszikus irányzatának képviselőit! (Gant és a Gilbreth házaspár nem fog szerepelni a zh-n az alapkérdések között, csak a négy legmeghatározóbb ember. De közülük nem feltétlenül éppen ez a kettő.)

Típus: több. Válasz: 2,4,. Pontozás: nincs megadva.

 1. R. Reagen
 2. H. Ford
 3. H. Simon
 4. H. Fayol
 5. M. P. Follett
 6. K. Lewin
 7. D. McGregor
 8. A. Maslow
 9. C. Barnard

Jelölje be a klasszikus irányzatra jellemző tényezőket!

Típus: több. Válasz: 1,3,5,7,. Pontozás: nincs megadva.

 1. munkamegosztás alkalmazása
 2. sikeres vezetők tevékenységének vizsgálata
 3. rend, fegyelem szerepének hangsúlyozása
 4. informális hierarchia vizsgálata
 5. racionalizálás
 6. pszichológiai tényezők vizsgálata
 7. csoportmunka elutasítása
 8. konfliktuskezelés

Melyek a menedzseri készségek fajtái?

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: nincs megadva.

 1. a konceptuális, döntési és a humán készségek.
 2. a műszaki, a döntési és a humán készségek.
 3. a kommunikációs, tárgyaló, műszaki készségek.
 4. a technikai, a konceptuális és a humán készségek.
 5. a technikai, a konceptuális és a döntési készségek.

Jelölje meg a menedzsment emberközpontú irányzatának képviselőit! (Az alapkérdések között csak E. Mayo, D. McGregor, K. Lewin, és A. Maslow(!) fog szerepelni, de közülük nem feltétlenül éppen ez a három.)

Típus: több. Válasz: 3,6,8,. Pontozás: nincs megadva.

 1. F. W. Taylor
 2. A. P. Sloan
 3. A. Maslow
 4. H. Ford
 5. H. Mintzberg
 6. K. Lewin
 7. L. von Bertalanffy
 8. E. Mayo
 9. H. Fayol

Jelölje be az emberközpontú irányzatra jellemző tényezőket!

Típus: több. Válasz: 1,2,5,. Pontozás: nincs megadva.

 1. informális hierarchia vizsgálata
 2. konfliktuskezelés
 3. racionalizálás
 4. csoportmunka elutasítása
 5. pszichológiai tényezők vizsgálata
 6. munkamegosztás alkalmazása

Frederick Winslow Taylor

Típus: több. Válasz: 1,3,. Pontozás: nincs megadva.

 1. a leghatékonyabb munkavégzés módját kereste.
 2. tevékenységével elindította az emberközpontú irányzatot.
 3. elutasította a csoportmunkát, az egyéni teljesítményt bértöbblettel ösztönözte.
 4. az egyszemélyi vezetést preferálta.
 5. elsőként fogalmazta meg a menedzsment funkciókat.
 6. menedzsment elveket fogalmazott meg.

Jelölje meg az emberközpontú irányzatra jellemző kijelentés(eke)t!

Típus: több. Válasz: 1,2,. Pontozás: nincs megadva.

 1. A felelősségérzet és önállóság növeli a teljesítőképességet.
 2. A munkateljesítmény függ a munkahelyi elégedettségtől.
 3. A menedzser ismeri a munkavégzés leghatékonyabb módját.
 4. A piaci vagy menedzseri ügyletek között alternatív viszony van.
 5. A vezetés nem tudomány, hanem gyakorlat.
 6. A vezetés „művészet”, a sikeres vezetők módszereit kell megismerni.

Henry Ford

Típus: több. Válasz: 4,5,. Pontozás: nincs megadva.

 1. fogalmazta meg először a menedzsment funkcióit, alapelveit.
 2. vezette be a mátrix szervezeti formát az Egyesült Államokban.
 3. paternalizmusa (magas bér, eü. ellátás, nyolc órás munkaidő, stb.) az alapja az emberközpontú irányzatnak.
 4. tevékenysége elsősorban az üzemszervezésre irányult.
 5. sikeresen alkalmazta Taylor munkaszervezési módszereit.

George Elton. Mayo tevékenysége

Típus: több. Válasz: 4,5,. Pontozás: nincs megadva.

 1. a vállalati konfliktusok vizsgálatára
 2. a menedzseri funkciók vizsgálatára
 3. a vállalat vezetésének vizsgálatára irányult.
 4. az informális csoportokra
 5. a társas kapcsolatok vizsgálatára
 6. a funkcionális osztályok kialakítására

Henri Fayol...

Típus: több. Válasz: 1,2,3,. Pontozás: nincs megadva.

 1. elsőként fogalmazta meg a menedzsment funkciókat.
 2. az egyszemélyi vezetést preferálta.
 3. menedzsment elveket fogalmazott meg.
 4. elutasította a csoportmunkát, az egyéni teljesítményt bértöbblettel ösztönözte.
 5. tevékenységével elindította az emberközpontú irányzatot.
 6. a leghatékonyabb munkavégzés módját kereste.

Melyek a taylori alapelvek?

Típus: több. Válasz: 1,2,3,. Pontozás: nincs megadva.

 1. A fizikai és szellemi munkát külön kell egymástól választani.
 2. Munkairodák létrehozásával a termelés előkészítését, koordinációját, és ellenőrzését az elvárt tudományos szintű megalapozottságával lehet elvégezni.
 3. A teljesítményt egyénileg kell előírni, így a munkások bérét a teljesítményük határozza meg.
 4. Megfelelő hierarchia kialakítása, az alá- és fölérendeltségi viszonyok szigorú rögzítése szükséges.
 5. Pontos beszállítási és alkatrészgyártási határidők szükségesek a termelési készletek csökkentéséhez.
 6. A dolgozók között harmóniának kell lennie, az egyéni, csoportos és szervezeti célokat össze kell hangolni.