MPM kvíz

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez


Mérnöki probléma megoldás kvíz
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(-)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Mit nevezünk inventív problémának?

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. nem létezik ismert megoldása és ellentmodást tartalmaz
 2. megvalósítható, de csak teljesen új technológiával
 3. a megoldása nem megvalósítható
 4. a megoldása találmányszintű

Mi a technikai ellentmondás?

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. megvalósítható, de csak teljesen új technológiával
 2. megkövetelt tulajdonságok ütköznek térben vagy időben
 3. fizikailag lehetelen megoldani
 4. egy paraméter javítása esetén egy másik romlik

Hogyan növelhető egy technikai rendszer idealitása (idalitási tényezője)?

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: -.

 1. előnyös tulajdonságok növelésével
 2. hátrányos tulajdonságok növelésével
 3. előnyos tulajdonságok csökkenésével
 4. hátrányos tulajdonságok csökkenésével

Mit jelent a paradigma fogalma?

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. egy szakma terület képviselőinek gondolkodási sémája
 2. előzetes elképzelés a megoldásról
 3. egy szakmaterület axiómái
 4. követelmény, amely nem változtatható meg

Mi az innováció?

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. prototípus készítése
 2. ötlet realizálás új/korszerűsített termékké
 3. a követelmények elkészítése
 4. ötlet, elképzelés vagy terv új/korszerűsített termékre

Mi az invenció ?

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. a követelmények elkészítése
 2. ötlet, elképzelés vagy terv új/korszerűsített termékre
 3. prototípus készítése
 4. ötlet realizálás új/korszerűsített termékké

Melyik lépés NEM tartozik a problémamegoldási ciklushoz?

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. alternatívák keresése
 2. megoldás gyártmány szintű megtervezése
 3. probléma definiálása
 4. megoldás ellenőrzése

Mire használható a 9-négyzet módszer?

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. specifikáció készítésére
 2. alternatívák keresésére
 3. súlyozás készítésére
 4. probléma újradefiniálására

Mire használható a scamper módszer?

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. súlyozás készítésére
 2. alternatívák keresésére
 3. probléma újradefiniálására
 4. specifikáció készítésére

Mire használható a "fast failure" módszer?

Típus: több. Válasz: 2. Pontozás: -.

 1. súlyozás készítésére
 2. alternatívák keresésére
 3. probléma újradefiniálására
 4. specifikáció készítésére

Mi a bionika?

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. a természetből vett megoldások alkalmazása
 2. speciális problémamagoldási ciklus
 3. élettani megoldás alkalmazása
 4. súlyozási módszer

Mire használható az AHP(Analytic Hierarchy Process) módszer?

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. alternatívák keresésére
 2. probléma újradefiniálására
 3. specifikáció készítésére
 4. súlyozás készítésére

Mire használható az AIR opera módszer módszer?

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. alternatívák keresésére
 2. probléma újradefiniálására
 3. specifikáció készítésére
 4. súlyozás készítésére

Mi szükséges a specifikáció elkészítéséhez?

Típus: több. Válasz: 1,2,4. Pontozás: -.

 1. a követelmények ellátása mértékegységgel
 2. a követelmények értékkészletének megadésa
 3. a követelmények definiálása
 4. a követelmények igazolásának módja

Melyik állítások igazak az AHP táblázatra?

Típus: több. Válasz: 1,4. Pontozás: -.

 1. a főátlóban 1 szerepel
 2. a főátlóban -1 szerepel
 3. a főátlóra nézve szimmetrikus
 4. sajátvektora megadja az elemek súlyát

Mik szereplnek a QFD módszer első Minőség Házában?

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. műszaki paraméterek
 2. megoldási alternatívák
 3. követelmények
 4. mínőségellenőrzési módszerek

Mi jellemzi a Pugh-módszert?

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: -.

 1. egykörös döntési mátrix
 2. az értéklest egy kiválasztott megoldáshoz viszonyítja
 3. mindegyik alternatívát mindegyikkel összhasonlítja
 4. többkörös döntési mátrix

Mire való a morfológikus analízis?

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. ötletek továbbfejlesztése
 2. ötletek kiértékelésére, kiválasztására
 3. probléma definiálására
 4. specifikáció készítésére

Mely lépések tartoznak a Scamper módszerhez?

Típus: több. Válasz: 1,2,4. Pontozás: -.

 1. kombinálás
 2. elhagyás
 3. kiválasztás
 4. helyettesítés mással

Melyek a brain-storming lépései?

Típus: több. Válasz: 2,4. Pontozás: -.

 1. levezetés
 2. ötletek begyűjtése, dokumentálása
 3. alternatívák értékelése
 4. bemelegítés

Mi a brain-storming moderátor feladata?

Típus: több. Válasz: 3,4. Pontozás: -.

 1. interaktivitás elősegítése
 2. az ötletelés irányítása
 3. dokumentálás
 4. szabályok betarttatása

Milyen gondolkodási irányokat tartalmaz a "hat sapka" módszer?

Típus: több. Válasz: 1,2,3,4. Pontozás: -.

 1. szabályszerű, logikus
 2. pozitív
 3. megérzés, emóció
 4. változtató, alternatíva kereső

Mi a TRIZ "idealitási fok" definiciója?

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. hasznos funkciók és költség hányadosa
 2. a felhasznált erőforrások mennyisége
 3. a hasznos funkciók mennyisége
 4. hasznos és káros funkciók hányadosa

Mi a fizikai ellentmondás?

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. fizikailag lehetetlen megoldani
 2. egy paraméter javítása esetén egy másik romlik
 3. megkövetelt tulajdonságok ütköznek térben vagy időben
 4. megvalósítható, de csak teljesen új technológiával

Melyik módszer alkalmas a fizikai ellentmondás feloldására?

Típus: több. Válasz: 4. Pontozás: -.

 1. ellentmodási táblázat
 2. 9 négyzet
 3. pugh módszer
 4. szeparációs elvek

Hány megoldási alapelv létezik a TRIZ-ben?

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. 10
 2. 80
 3. 40
 4. 100

Mi az ARIZ?

Típus: több. Válasz: 3. Pontozás: -.

 1. Az inventív problémamegoldás alapja
 2. Az inventív problémamegoldás elmélete
 3. Az inventív problémamegoldás algoritmusa
 4. Az inventív problémamegoldás tudásbázisa

Mely eszközök tartoznak a TRIZ eszköztárba?

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. s-f analízis
 2. szeparációs elvek
 3. ellentmondási táblázat
 4. qfd

Mire használható a funkció-megvalósítás fa?

Típus: több. Válasz: 1. Pontozás: -.

 1. probléma részekre bontására
 2. koncepcionális terv készítésére
 3. probléma újradefiniálására
 4. specifikáció készítésére

Mik szerepelnek a QFD módszer második Minőség Házában?

Típus: több. Válasz: 1,3. Pontozás: -.

 1. részegységek/részrendszerek
 2. koncepcionális tervek
 3. műszaki paraméterek
 4. megoldási alternatívák

Mely állítások igazak a brain-storming módszerre?

Típus: több. Válasz: 3,4. Pontozás: -.

 1. megengedett a kritika
 2. van vezetője
 3. nem megengedett a kritika
 4. nincs vezetője, de van egy moderátor