Kooperatív és tanuló rendszerek - vizsga ellenőrző kérdések - 03

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Kooperatív és tanuló rendszerek
Milyen a holland aukció lefolyása?
1. ajánlás >> piaci ár
kikiáltó -> ajánlás -> kliens
kikiáltó <- nincs jelentkezés <- kliens
kikiáltó -> ajánlás, kisebb ár -> kliens
kikiáltó <- nincs jelentkezés <- kliens
(és így tovább, amíg..)
kikiáltó <- jelentkezés <- kliens (első)
Mi a másodlicites versenytárgyalás lényege, miért fontos ez?
A legmagasabb borítékolt nyer, azonban a 2. legmagasabb licitszinten.
Ágensek között miért fontos protokoll egy aukció? Soroljon minél több különbséget az emberek és az ágensek között lefolytatott aukciók esetén!
Ismeretlen értékű objektum értékesítése, automatizálható, tisztességes megoldás benyomását kelti.
Előnyök: rövid az átfutása, kommunikáció-hatékony, számítás-hatékony, alacsony költségű team-eket eredményeznek, változó környezetben is használható.
Emberi-gépi: emberi környezetben az információs környezet homogén és multi modális (mindenki mindent lát, hall). A gépi információs környezet diszkrét és unimodális (broadcastos üzeneteket szinkronizálni kell).
Mi a tranzitív preferencia gondolata?
alma ≻János kőrte, kőrte ≻János szilva ⇒ „elvárt”, hogy alma ≻János szilva
Egyéni racionális preferencia tranzitív, de a szociális preferencia nem tranzitív.
Vázlatosan mit mond a többségi szavazásról a May-tétel?
Ha 2 alternatíva van, a többségi szavazás az egyetlen olyan döntési folyamat, ami az alábbi 3 alapfeltétellel konzisztens:
  • anonimitás: minden szavazónak egyenlő a súlya
  • semlegesség: átcímkézés egyéni preferenciákban = u.a. átcímkézés az eredményben
  • erősen monoton: holtverseny esetén, ha egyetlenegy szavazó x-nek kedvező módon megváltoztatja a preferenciáit, akkor x lesz a győztes, vagy
  • gyengén monoton: ha x a győztes és egyetlenegy szavazó még inkább jobban felértékeli, akkor x marad a győztes.
Mi a többségi szavazás problémája kettőnél több jelölt esetén?
Egyenkénti felmérésben mindenkivel szemben alulmaradt jelölt mégis győzhet.
Mi a Borda-szavazás lényege és mi a fő problémája?
Ágensek több tételről nyilatkoznak súlyozottan a preferenciáikkal, majd a max összsúlyú nyer.
Probléma: az utolsó helyezett kihagyásával újraszavazáskor megváltozik a végső sorrend.
Ki a Condorcet-győztes? Mi a Condorcet-kritérium?
Condorcet-győztes: páronként mindenkinél jobb.
Kritérium: ha van Condorcet-győztes, akkor őt kell megválasztani.
Mi az un. szavazási paradoxonok lényege (akár Arrow-tétel közelítő felidézésével)?
Az egyéni preferenciák tranzitivitása ellenére a többségi szavazás nem tranzitív.
Hogyan képzelhető el konfliktus együttműködő ágensek körében?
Lásd kérdés alább.
Milyen egy "negatív" és milyen egy "pozitív" konfliktus?
Pozitív konfliktus: több ágens képes egy feladatot megoldani/több komplemens válasz ugyanarra a feladatra.
Negatív konfliktus: nincs aki képes lenne a feladat megoldására/egymásnak ellentmondó válaszok.
Mi a börtönrab paradoxon lényege? Mi a börtönrab paradoxon hasznossági mátrixa?
Egy ágenscsoport tagjai önző racionális lények.
Ha az egyéni érdeket magasabbra helyeznek a csoport érdek fölé (mert racionálisak! hiszen akkor jobban járnak), rosszabbul járnak. Jobban járnának, ha irracionális módon cselekednének!
Én bevallom Én nem vallom be
Ő bevallja 24 (24) 240 (0)
Ő nem vallja be 0 (240) 6 (6)
Átlag 12 123
Mi a Nash-egyensúly? Hogyan jelentkezik a börtönrab paradoxonnál?
Ha én nem változtatok a stratégiámon, a partneremnek nem éri meg változtatni és fordítva.
Milyen információ kezelésével kapcsolatos konfliktusokat ismer?
séma, adat, tudás, cél, terv, hiedelem - konfliktusok
Mi a sémakonfliktus? Mi a tudáskonfliktus?
Sémakonfliktus: más sémák használata (elnevezések, ontológia predikátumok)
Tudáskonfliktus: konklúziók lokális következtetési szabályokból és axiómákból.
Miért jelennek meg konfliktusok elosztott (mérnöki) probléma megoldás közben?
Közös erőforrások, ellentmondó részmegoldások, nehezen dekomponálható, eltérő szempontok.
Konfliktusfeloldási protokolloknál miért van szükség "complain" (panasz) tip. üzenetre?
Megegyezés hiányában, döntéssel, más cselekvéssel való nem megelégedés esetén.
Fenntartja az együttműködést a közös „konfliktusfeladat” megoldása felé. A nem konfliktusfeloldó normális protokollokból általában hiányzik.

-- Tsiga - 2012.06.04.