Kooperatív és tanuló rendszerek - vizsga ellenőrző kérdések - 02

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Kooperatív és tanuló rendszerek
Milyen szervezet egy team?
zárt :)
Milyen szervezet egy közösség?
félig nyílt rendszer/szervezet
Mi a közösség különlegessége a többi szervezeti formációhoz képest?
találkozás és a kölcsönhatás közege
Hogyan lehet a közösségen belüli viselkedést "kordába tartani", normativan szabályozni? ez hogy jelenik meg FIPA-ban (Jade-ben)?
kényszerek: közösségi törvények, normák, konvenciók
kresz-tervezés: normatív viselkedés formalizálása
FIPA?
A piac egy különleges szervezet a versengés és a kooperativítás szempontjából. Miért?
Mert megbíznak az ágensek egy közvetítőkben és a döntéseit elfogadják.
Hogy lehet jellemezni absztrakt módon az együttműködés lényegét?
Együttműködés = Megosztás (tudás, adat, eredmény, hipotézis, feladat, cél) + Kommunikáció
Mi az együttműködési protokollok célja?
Közös kontextus kialakítása, de az autonómia nem megsértése.
Megosztott célok, közös feladatok azonosítása, de szükségtelen protokollok kerülése.
A feladatokat megfelelő képességekkel párosítani.
A protokoll tervezésénél mi a biztonság tulajdonság, mi az élénkség tulajdonság?
Logikai protokoll-verifikálások.
Biztonság tulajdonság: meg legyen a cél
Élénkség tulajdonság: legyen mozgás
Mi mondható a protokollok és a szervezetek kapcsolatáról?
A protokollok hierarchiája a szervezettől függ:
Zárt szervezet (hierarchia, team, közösség): strukturált, főnöki, vagy kevésbé strukturált, aszimmetrikus szerep, taszkmegosztás.
Nyílt szervezet (kongregáció, piac): egyenlősdi, információ-megosztás, vagy gyengén strukturált, döntnöki szerep
Mi a Master-Slave protokoll lényege? Milyen hatással lehet áthárítás engedélyezése a MS protokollban?
  1. Master a felhasználótól kapott feladatot dekomponálja és Slave ágenseknek osztja ki,
  2. Slave ágensek a részfeladatukat megoldják és a megoldásukat a Master ágenssel közlik,
  3. Master ágens a teljes feladat megoldását összerakja és továbbítja a felhasználó felé.
áthárítás:
  1. S1 Slave ágens megkérdezi valamelyik más ágenstől (pl. Sk-tól), hogy az képes-e az S1-nek eredetileg kiosztott feladatot megoldani,
  2. Sk közli S1 ágenssel, hogy igen,
  3. S1 közli a Master ágenssel, hogy „Sk ’tudja”
  4. Master ágens átadja Sk-nak az eredetileg S1-nek szánt feladatot
Mi a Vállalkozási Hálók protokoll lényege?
Menedzser broadcast-olja a felhasználótól kapott feladat szétbontott taszkjait, majd a vállalkozók jelentkezhetnek saját képességeik és feltételeik, megoldási képességeik tekintetében. A menedzser ágens kiválasztja a legjobb ajánlatot és kiadja elvégzésre, majd összerakja a teljes feladat megoldásait és elküldi a felhasználónak.
Mi az Iteratív Vállalkozási Hálók protokoll lényege?
A menedzser ágens a kapott javaslatok/elutasítások alapján képet kap a dekompozíció minőségéről, majd ez alapján újra dekomponálhat és újra kiírhatja a taszkokat.
(a menedzser tanul, optimálisabb megoldás, hibatűrés)
Mi a Rekurzív Vállalkozási Hálók protokoll lényege?
A taszkra vállalkozó ágens is dekomponálja a feladatát és arra is verseny-tárgyalást ír ki, majd a megoldásokat szintén összerakja és elküldi a menedzsernek.
A szükséges tudás szempontjából hasonlítsa össze a Master - Menedzser, ill. a Slave - Vállalkozó ágenseket!
Master: feladat dekomponálási elve, megoldás szintetizálásának képessége, Slave ágensek képességi modellje Slave áthárítással: önértékelés, alprotokollok
Menedzser: kapcsolattartás a felhasználóval, dekompozíció, megoldás szintézis, jelentkezések mérlegelése
Vállalkozó: problémamegoldó tudás, saját modell ismerete mérlegelésre
Hasonlítsa össze a MS ill. VH protokoll előnyeit/hátrányait!
MS VH
Előny gyorsabb menedzsernek nem kell ismernie a vállalkozók képességeit; dinamikusabb
Hátrány a masternek a slave-ek képességeinek ismerete szükséges lassabb
Milyen az információ források elérését segítő alkusz protokoll?
Segít a kérés megfogalmazásánál.
Információs források azonosítása.
Kérés megválaszolásának megtervezése, terv végrehajtása
Információforrások: autonómok, többféle hozzáférés, nem teljes információt adnak, időben változnak.
Milyen probléma monoton, milyen nem?
Nem monoton probléma: az evidencia hozzáadásával a megoldás ereje csökkenhet.
P(Ia | D1) > P(Ib D1) A1 ágensnél D1 inkább Ia.
P(Ia | D2) > P(Ib D2) A2 ágensnél D2 inkább Ib.
mégis előfordulhat, hogy: P(Ia | D1, D2) < P(Ib D1, D2) két ágensnél együttesen inkább Ib.
Közel monoton probléma: olyan nem monoton probléma, amely monoton módon viselkedik, ha bizonyos feltételek már fennállnak.
Vázolja röviden, hogyan képzelhető szabályalapú rendszerek körében elosztott (előre- és hátracsatolt) következtetés? Milyen alapvető üzenetekre van ehhez szükség?
_?_
Milyen célt szolgál egy aukció? Milyen elemekből áll egy aukció megtervezése és levezetése?
Egy, konkrét piaci árral nem rendelkező áru értékének empirikus meghatározása.
Aukció tervezése: aukció formátuma, licitszabályok, lebonyolítás, részvételi szabályok, információ.
Milyen formátumú aukciókat ismer? Mi a licitszabály és mi a licitstratégia?
Nyílt-zárt.
Emelkedő-csökkenő.
Szimultán-szekvenciális.
Egyfordulós-többfordulós.
Licitszabály: ár megállapítási szabályok, licit komponensek (licit stratégiák)
Licit stratégiák: melyik aukcióban részt venni, részvételköltség aukció időtartama, licitálók száma, mikor és mennyit licitálni, kölcsönhatások és skálázás eredménye.
Milyen az angol aukció lefolyása?
1. licit << piaci ár
kikiáltó -> ajánlás -> licitálók
kikiáltó <- jelentkezés <- egy licitáló
kikiáltó -> ajánlás, nagyobb ár -> licitálók
kikiáltó <- jelentkezés <- egy licitáló
(és így tovább, amíg)
kikiáltó <- passz <- licitálók
kikiáltó -> leüti
Mi a nyertes átka jelenség?
Győzni nem jó hír. Ha mások értékítélete helyes volt, túl sokat fog fizetni.

-- Tsiga - 2012.06.04.