Kooperatív és tanuló rendszerek - vizsga 2008-06-02

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Kooperatív és tanuló rendszerek
1. Gépi ágenseknél miért beszélünk emóciókról? Jellemezze néhány mondatban a gépi emóciók problémakörét! (5 pont)
Emociók embereknél: tömör állapotjelző szerep, erre azért van szükség, hogy hatékonyan meg lehessen jósolni a közösség tagjainak az állapotát és azáltal a kommunikáció és együttműködés készségét. Ez viszont kommunikációcsökkenő, kudarcmérséklő, erőforráspazarlás mérséklő, komplexitáscsökkenő tényező.
célkitűzés: emocionális modell, amely Ágens-Ágens, Ágens-Ember kapcsolattartást egyszerűsíti/ segíti
2. Jade platform lényegében két "tiszta" ágensszervezet fúziója. Miknek és miért? (5 pont)
Közösség: minden ágensenk jelentkeznie kell belépésekor az AMS ágensnél, majd a képességeiket és az igényeiket a DF ágensnél adják le
Kongregáció: hosszú életű, nem egy adott cél érdekében
3. Ágensek világában nagy szerepe lehet az árveréseknek. Miért? Különbözik-e a gépi árverés az emberi árveréstől? Miben? (5 pont)
címzett üzenetek esetén az aukció globális volta nehezen tud érvényesülni,
broadcast üzenetek esetén kérdés a megfelelő szinkronizálás (emberek „egyszerre” fogják az információt)

Következésképpen a gépi aukció protokollok nem lehetnek pontos másai az emberi protokolloknak és önmagukban is viszonylag bonyolultak (ld. FIPA aukciós protokollok AUML sémáit).

4. Milyen konkrét előnyöket lát az ACL üzenetek héjszerű felépítésében? Honnan ered ez a struktúra? (5 pont)
Könnyen elkülöníthető a kommunikációs- és tartalmnyelv.
A hálózati technológiák csomagolási technikáihoz való kompatibilitás miatt alakult ki.
5. FIPA szabványban milyen információval adunk meg egy beszédaktust (üzenettípust)? Természetes nyelvből válasszon egy beszéd aktust és kísérelje meg azt FIPA módjára leírni! (5 pont)
6. Szó volt arról, hogy racionális ágens logikai modelljében fontos kikötni, hogy rombusz nem(Goal x (Later p)) Miről van itt szó (mi az egyes operátorok a jelentése)? Miért fontos ez a kikötés? (5 pont)
fontos feltételezés, hogy a célokat később (előbb-utóbb) levesszük az agendáról igazán fontos tartós cél esetén (persistent goal)
A kifejezés jelentése: lehetséges olyan állapota a világnak, amikor az x ágensnek már nem célja a p-t a későbbiekben megvalósítani. Más szavakkal: a cél megvalósítható, történhet olyan esemény, ami miatt levesszük a célok listájáról. Ha ezt nem kötnénk ki, akkor az ágens esetleg "beragadna", újra és újra ugyanazt a célt próbálná elérni.
7. Adja meg a Hebb tanulási szabályt és a Hebb tanulás szerepét a Kohonen háló tanításánál. (4 pont)
8. Mit nevezünk túltanulásnak, milyen következménye van, és hogyan lehet védekezni ellene? (minden ismert ellenszert mutasson be) (4 pont)
9. Egy MLP tanítását az alábbi kritériumfüggvény alapján végezzük
(...) ahol i végigfut a háló összes súlyvektorán. Feltételezve, hogy ezt a kritériumfüggvényt alkalmazza, határozza meg egy egykimenetű MLP kimeneti súlyvektorának tanító összefüggését. (6 pont)
10. Mit jelent az időbeli kiterítés olyan NFIR háló tanításánál, ahol egy MLP súlyai helyén FIR szűrőket alkalmazunk? (5 pont)
11. Az alábbi tanítópont-elrendezéssel adott feladatot szeretné megoldani RBF hálóval, ahol a rejtett rétegben Gauss neuronok találhatók. Válasszon középpontokat, és olyan σ értéket (értékeket) is, amely alkalmasnak tűnik a feladat számára. Törekedjen a minél egyszerűbb megoldásra. (7 pont)

KTR vizsga 20080602 1.png

12. Mi a szerepe a gyengítő változóknak Szupport Vektor Gépeknél? Adja meg a nemlineáris osztályozási feladat optimalizálandó kritériumfüggvényét, ha gyengítő változót is használ! (4 pont)