Környezeti jog - Környezetvédelmi felülvizsgálat

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a korábbi SCH wiki-ről lett áthozva. Az eredeti változata itt érhető el.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor kérlek javíts rajta egy rövid szerkesztéssel.

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót


2007. március 20.


(KVF, saját rövidítés, órán nem hangzott el.) A témához erősen ajánlott a jegyzet is.

 • Engedélyezési eljárás.
 • Környezethasználati tevékenység működésének engedélyezésére szolgál.
 • Különbség a korábbiakhoz (KHV, EKE) képest, hogy azok megelőző jellegűek, míg a környezetvédelmi felülvizsgálat a már működő, folyamatban lévő tevékenységre vonatkozik.
 • Pl.: crossmotorpálya, KHV-t eldobták, mert kiderült, hogy közben már elkezdett működni, így egy környezetvédelmi felülvizsgálatot rendeltek el.
 • A KHV, EKE előzetes becslésen alapul, míg a környezetvédelmi felülvizsgálatnál már vannak mérhető dolgok, tényleges kibocsájtásokra lehet hagyatkozni.
 • Kettős célja van:
  1. Környezetre gyakorolt hatások feltárása.
   • Ilyenkor már minden hatás mérhető.
  1. Jogi előírásoknak való megfelelés, megfelelőség feltárása.
   • Jogszabályban foglalt kötelezettségeknek megfelel-e?
   • Környezethasználat vonatkozásában egyedi határozatok az irányadóak (egyedi hatósági határozatok) (ha vannak ilyenek).

Környezetvédelmi felülvizsgálat esetei

Milyen esetekben lehet elrendelni? (Netes doksiban van több is, de elég ez a kettő ZH-ra.)

Környezetveszélyeztetés, szennyezés, károsítás esete áll fenn

 • Valamilyen módon a felügyelőség tudomására jut (bejelentés, saját ellenőrzés, stb.), hogy ez fennáll, akkor a KF elrendelhet környezetvédelmi felülvizsgálatot.
 • Pl.: Szennyvíztisztító telepen ellenőriztek, mikor észrevették, hogy a szennyvíziszapot a telepen a talajra helyezték. Felülvizsgálatot rendeltek el: mennyire veszélyes? Mennyire károsították a talajt? Stb.
 • Nem elegendő feltárni a hatásokat, a KFV eredményei alapján az intézkedéseket is meg kell határozni, annak érdekében, hogy a káros hatásokat kiküszöböljük (talajcsere, átadás megsemmisítésre).
 • Pl.: környezetveszélyeztetés adatok hiányában valósul meg. Hulladéklerakó telepeknek monitoring kutakat kell létesítenie, és időnként onnan mintát venni, hogy információ legyen a felszín alatti vizek állapotáról. Két felszólítás után sem szolgáltattak adatot, így a KF KFV-t rendelt el az elővigyázatosság elvének jegyében.

Jogszabályban meghatározott esetekben

 • Pl.: hulladékgazdálkodási törvény: minden hulladéklerakó telep esetében (talajra, felszín alatti vizekre).
 • Ha KHV vagy EKE köteles tevékenységet az illető ezek nélkül kezd meg és utána kiderül, akkor KVF kell. (Lehet mellé számítani napi 100 ezer forint nagyságrendű bírságra is, hogy erre ne spekuláljon senki.)
  • Ekkor KVF keretében kapja meg a KHV-t vagy ez EKE-t.
 • Ha az EKE vagy a KVH határozott időtartamra szól, akkor majd KVF kell a további működéshez.
  • Pl.: Szennyvíztisztító 5, 10 évre kapja meg a KVH-t/EKE-t.

Ki lehet KVF kötelezettje?

 • Ki az, akit a KF arra kötelezhet, hogy KVF-et elvégezze?
  • Cég, magánszemély, önkormányzat, állam is - szóval bárki.
  • Önkormányzat: tulajdonában álló közterületen végeznek ilyen magatartást.
   • Pl.: Általános iskola udvarán felszámoltak egy földbe süllyesztett fűtőolajtartályt, amiről kiderült, hogy korábban megrepedt és szivárgott belőle az olaj. Bár ez nem pont ez a KFV eljárás volt, de hasonló.
   • Pl.: Önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító telep alatt próbafúrás: szénhidrátszármazékokat találtak, ami biztosan nem a szennyvíztisztító telepből származott, de az önkormányzatra sózták rá a KVF elvégzését. Épp jegyzőváltás volt, a régi jegyző nem fellebbezett, az új pedig már csak a határozat jogerősség válásakor értesült az esetről. A KF is elismerte, hogy nem az önkormányzatra kellett volna ráterhelni, a szomszédos telken lévő céget épp felszámolták (akik válójában szennyeztek), ők biztos nem végezték volna el. Mivel az önkormányzat fellebbezte meg a határozatot, így neki kellett állnia a költségeket.
  • Állam: privatizáció, volt állami területen történt a szennyezés, az állam volt a szennyező (volt szovjet laktanya például). ÁPV Rt-n keresztül. MÁV Zrt. is majdnem ide tartozik.
 • KF határozat rendeli el.

Ki jogosult lefolytatni a KVF-et?

 • Szakmai hozzáértést igényel.
 • Ha valakit kötelez a KF a KVF-re, akkor az illető egy jogosultat köteles megbízni.
 • Jogosultak: névjegyzék a minisztériumnál - ebből kell megkeresni valakit.
 • Képesítési, szakmai követelmények jogszabályban vannak leírva.

Környezetvédelmi felülvizsgálat fajtái

 1. Teljes
  • Összes környezetre gyakorolt hatást figyelembe vesszük (zaj, közegészségügy, stb. stb.).
 1. Részleges
  • Csak részlegesen, csak bizonyos környezetre gyakorolt hatások szempontjából.
  • Pl.: sugárzások, élővilágra gyakorolt hatás nem feltétlenül szükséges a korábbi szennyvíziszapos példánál, de talaj, felszín alatti vizekre gyakorolt hatások vizsgálata igen.

Környezetvédelmi felülvizsgálat menete

 • Az eljárás menete.
 1. A KF hoz egy határozatot, amiben kötelezi a kötelezettet a KVF elvégzésére.
  • Bárki kaphat, postás hozza.
  • Szempontokat megadja (teljes vagy részleges, illetve ha utóbbi, akkor azt is, hogy ezen belül miket kell vizsgálni).
  • Határidőt is szab.
 1. A kötelezett kikeres egy céget a névjegyzékből, akit megbíz a KVF elvégzésével.
 2. Környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt kell készíteni.
  • Jogszabály határozza meg az elemeit.
  1. Környezethasználat technológiáját be kell mutatni, azt is, hogy milyen a fejlettsége (mennyire elavult, modern).
   • Tevékenységek bemutatása.
  1. Környezetterhelések, igénybevételek bemutatása (víz, nyersanyag, stb.).
  2. Kapcsolódó műveletek.
   • Szállítási igény például (befelé és kifelé irányulót is).
   • Van amikor a szállítás a károsabb.
   • Összes környezetre gyakorolt hatás szükséges.
   • Pl.: mit kezd a szennyvízzel?
  1. Környezetvédelmi intézkedések meghatározása
   • Milyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a környezetterhelések és igénybevételek a minimálisra csökkenjenek?
   • A cég tesz erre javaslatot. (A cég ismeri a legjobban a saját helyzetét.)
   • Ha megfelelő, akkor erre kötelezi a céget a KF.
 1. Dokumentáció benyújtása a felügyelőségre.
  • Innentől a KF-en belül folyik az eljárás, ő folytatja le.
  • Átnézi, összeveti a saját számításaival.
  • A KF is kimehet mérni.
  • Szakértőt vehet igénybe (nem tipikus).
  • Bevonja a szakhatóságokat is.
 1. A KF meghozza a határozatát a rendelkezésre álló adatok és a szakhatósági állásfoglalások alapján.
  • Kétféle lehet:
   1. Megadja a működési engedélyt.
    • Szinte kivétel nélkül tartalmaznak különböző feltételeket.
    • Pl.: monitoringkutak működtetése, védőnövénysáv a telep körül (bűz, zaj ellen).
   1. Megtiltja a tevékenységet, annak további folytatását.
 • A folyamat időtartama több hónap lehet.

Hogyan érinti a tevékenység a további folytatását?

 • Főszabály szerint a KVF végéig lehet folytatni.
 • Az eredmény alapján állapítják meg, hogy lehet-e folytatni (ártatlanság vélelméhez hasonlóan).
 • Pl.: lakossági hulladéklerakó, csak kommunális hulladékot fogadhatna, nem volt védelem veszélyes hulladékokhoz. Jött egy bejelentés, hogy veszélyes hulladékot fogadott a telep, KF kiment, jegyzőkönyv, KVF elrendelése. Közben működhetett tovább. Aztán később ismét jött egy bejelentés, megint veszélyes hulladékot fogadott a telep. Ekkor a KF elrendelte a tevékenység azonnali felfüggesztését. Bíróság lett a vége, és mivel folyamatosan fennáll a környezetvédelmi veszélyeztetés, így fel lehet függeszteni a telep működését. A KVF végén pedig eldöntik, hogy betiltják-e véglegesen, vagy sem.


-- palacsint - 2007.03.20.