ITLAB2 MIT Ágazati mérés (Szolgáltatási szint menedzsment (TBSM))

A VIK Wikiből
(InfTechLabor2MITagazati szócikkből átirányítva)

Ez az oldal a korábbi SCH wiki-ről lett áthozva. Az eredeti változata itt érhető el.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor kérlek javíts rajta egy rövid szerkesztéssel.

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót


Tartalomjegyzék

Segédletek

Felkészülési útmutatók

Ha ez nem működne akkor:

 • Ezen a helyen volt linkelve a(z) szolg_szintek_segedlet_2009_osz.pdf nevű fájl ("szolg_szintek_segedlet_2009_osz.pdf" link szöveggel) a régi wiki ezen oldaláról. (Kérlek hozd át ezt a fájlt ide, különben idővel el fog tűnni a régi wikivel együtt)
szolg_szintek_segedlet_2009_osz.pdf

Feladatsor

 • Ezen a helyen volt linkelve a(z) TBSM_utmutato.pdf nevű fájl ("TBSM_utmutato.pdf" link szöveggel) a régi wiki ezen oldaláról. (Kérlek hozd át ezt a fájlt ide, különben idővel el fog tűnni a régi wikivel együtt)
TBSM_utmutato

Ellenőrző kérdések

1. Mik a szolgáltatásbiztonság jellemző attribútumai?

 • Rendelkezésre állás (availability): készenlét (helyes) szolgáltatás nyújtására.
 • Megbízhatóság (reliability): helyes szolgáltatás nyújtásának folytonossága.
 • Biztonságosság (safety): a felhasználók ás környezetük szempontjából katasztrofális hatások hiánya.
 • Integritás (integrity): a rendszer helytelen módosulásainak hiánya.
 • Karbantarthatóság (maintainability): módosíthatóság és javíthatóság.

2. Oldja fel az SLA rövidítést és adjon a fogalomra rövid definíciót!

 • SLA: Service Level Agreement.
 • QoS (Quality of Service) mérőszámoknak a definícióját, azok megkötéseit, valamint be nem tartásuk esetén a szankciókat tartalmazza.
 • Tipikusan jogi dokumentumok, szolgáltatót kártérítésre kötelezi.

3. Az SLA-k betartásának kötelezettsége milyen hatással van az informatikai infrastruktúrát támogató folyamatokra?

 • Az IT folyamatokat is úgy kell kialakítani, hogy megfelelő mértékben biztosított legyen az SLA sértések elkerülése.

4. Mi történik egy üzenettel a Netcool OMNIbus ObjectServeren és miért, ha a Severity mezőjének értéke 0-ra változik meg?

 • Severity: alert adatbázis status táblájának egy oszlopa az ObjectServer-ben. Ha értéke 0, az azt jelenti, hogy az adott rekordban tárolt üzenet törölhető.
 • Csak akkor törlődik a rendszerből, ha azt valami explicite eltávolítja (pl.: időzített trigger).

5. Mi a különbség a Netcool OMNIbus ObjectServer alerts.status táblájának Severity és Type mezői között? A kettő egyszerre mely beépített mechanizmusban kap szerepet?

 • A Severity mező a probléma súlyosságát adja meg (1: nem meghatározott 2: figyelmeztetés ... 5: kritikus)
 • a Type mező a riasztás típusát adja meg (0: nem beállított, 1: probléma, 2: probléma megoldása)
 • A _generic_clear_ triggerben van együtt szerepük.

6. Sorolja fel az OMNIbus néhány fontosabb univerzális szondáját és mindegyikre adja meg az adatgyűjtés módját!

Szonda neve Adatgyűjtés módja
Exec Probe Fork-olt folyamatok stdout-jának értelmezése
Fifo Probe Nevesített pipe-on kapott bemenet értelmezése
Generic ODBC Probe Olvasás adatbázisból
Generic Log File Probe Logállományból olvasás és értelmezés
Ping Probe ICMP kérések elvégzése és kiértékelése
SNMP Probe SNMP lekérdezés
Socket Probe TCP/IP kiszolgáló socket-re kapott ASCII adatok értelmezése
Syslog Probe UNIX rendszerlogok értelmezése
Syslogd Probe Távoli UDP portra logolásra konfigurált syslogd-k üzeneteinek fogadása és értelmezése

7. Az ObjectServerben milyen trigger típusokat különböztetünk meg? Miért szükséges adatbázis trigger az OMNIBusban? Említsen meg néhány konkrét triggert!

 • Triggert ípusok:
  • adatbázis (database)
  • időzített (temporal)
  • jelzés (signal)
 • Miért szükséges:
  • Az adatbázis műveletek nem atomiak, egyszerre több szondából is érkezhet az adatbázis felé kérés az adatgyűjtés során. Ennek a problémának kezeléséért szükséges adatbázis triggert készíteni.
 • Konkrét triggerek:
  • generic_clear, delete_clear, expire, deduplication triggerek

8. Az adatbiztonság milyen összetevőkből áll, az összetevőket jellemezze!

 • Rendelkezésre állás (availability): készenlét (helyes) szolgáltatás nyújtására.
 • Integritás (integrity): a rendszer helytelen módosulásainak hiánya.
 • Bizalmasság (confidentiality): jogosulatlan információszerzés hiánya

9. Vázolja fel az alerts.status táblát!

Oszlopnév Adattípus Leírás
Identifier varchar(255) Egyértelmű eseményazonosító, mely pl. a deduplikációt vezérli
Node varchar(64) A riasztás forrásaként értelmezhető felügyelt entitás. IP hosztok esetén a hoszt (DNS) neve; amennyiben az nem állapítható meg, úgy az IP cím.
Manager varchar(64) Az eseményt begyűjtő probe neve; használható a probe-ot futtató hoszt jelzésére is
AlertKey varchar(255) Az adott node-on belül annak a felügyelt entitásnak a neve, amire a riasztás vonatkozik
Severity integer Súlyosság érték; meghatározza a riasztás színét az eseménylistában (lásd később). Az értelmezett konstansok: 0: „clear” („törölhető” üzenet) 1: nem meghatározott 2: figyelmeztetés 3: kisebb probléma 4: súlyos probléma 5: kritikus
Summary varchar(255) A riasztás okának szöveges összefoglalója.
StateChange time Automatikusan karbantartott időbélyeg ; az adott sor legutolsó beszúrásának vagy frissítésének időpillanata (akármely forrásra)
FirstOccurence time A riasztás első beszúrása és a UNIX epoch között eltelt idő, másodpercekben
LastOccurence time Az utolsó időpont amikor a riasztás frissítve lett az őt szolgáltató szondán
InternalLast time Az utolsó időpont amikor a riasztás frissítve lett az ObjectServer-en
 !Tally integer Az ezen a riasztáson bármely forrásból elvégzett (újra)beszúrások és frissítések száma
Acknowledged integer 0/1 flag; azt reprezentálja, hogy az eseményt egy operátor már tudomásul vette-e vagy sem
ExpireTime integer Az esemény törlődjön automatikusan ennyi másodperc után
Type integer A riasztás típusa (figyelem: ez nem azonos a súlyossággal!). A fontosabb értelmezett konstansok: 0: nem beállított 1: probléma 2: probléma megoldása

10. Mit takar a "status.alerts" kifejezés az ObjectServer terminológiájába? Mire használják?

 • Az ObjectServer "status" adatbázisának az "alerts" táblája.
 • A különböző szondákból érkező adatokat ebben a táblában tárolják.
-- dON - 2009.11.24.

-- FaPe - 2009.11.24.

Személyes eszközök
Névterek

Változatok
Műveletek
Navigáció
Egyetem
Közélet
Eszközök