Adatbázisok szerver oldali programozása Előadás, 2006.03.17.

A VIK Wikiből
(AdatbServerProgJegyzet20060317 szócikkből átirányítva)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a korábbi SCH wiki-ről lett áthozva. Az eredeti változata itt érhető el.

Ha úgy érzed, hogy bármilyen formázási vagy tartalmi probléma van vele, akkor kérlek javíts rajta egy rövid szerkesztéssel.

Ha nem tudod, hogyan indulj el, olvasd el a migrálási útmutatót


<style> code.pre { white-space: pre; display: block; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px;} li { line-height: 18px; } </style>


<< Előadás, 2006.03.17. >>

Kivételek kezelése

Kivétel típusok

 • Rendszer kivételek
  • Névvel ellátott kivételek (név, sorszám, üzenet)
  • Név nélküli kivételek (sorszám, üzenet)
 • Felhasználói kivételek
 • Alkalmazás hibák

Névvel ellátott kivételek

 • Kivétel lekezelése: DECLARE ...


BEGIN ...
EXCEPTION
WHEN kivételnév [OR kivételnév2 [...]] THEN utasítások;
WHEN OTHERS THEN utasítások;
END;

 • Az =OTHERS= blokknak a =EXCEPTION= blokk végére kell kerülnie.
 • Gyakori, névvel ellátott kivételek:
  • =NO_DATA_FOUND=
  • =TOO_MANY_ROWS=
  • =DUP_VAL_ON_INDEX=: olyan sort akarunk beszúrni, amivel megszegjük a kulcs vagy a =UNIQUE= oszlop egyediségére vonatkozó megkötést
  • =VALUE_ERROR=: pl. =NULL= értéket akarunk beszúrni =NOT NULL= oszlopba
  • =ZERO_DIVIDE=
  • =CURSOR_ALREADY_OPEN=: kétszer nyitunk meg egy kurzort
  • =INVALID_CURSOR=
  • =CASE_NOT_FOUND=: a =CASE= utasítás szelektora egyik ágra sem illeszkedik
 • A nevek a =STANDARD= csomagban vannak összegyűjtve. Nem kell deklarálni őket.
 • Kivétel generálása: =RAISE NO_DATA_FOUND;=

Név nélküli rendszer kivételek

 • A =WHEN OTHERS= blokkban egyszerre elkaphatók
 • Elnevezhetők a =PRAGMA= utasítás segítségével: DECLARE kivételnév EXCEPTION;


PRAGMA EXCEPTION_INIT(kivételnév, szám);

 • Az előbbi módon a rendszer kivételnevek is felüldefiniálhatók. Az eredeti kivételre a =STANDARD= előtaggal hivatkozhatunk. Pl. =WHEN STANDARD.NO_DATA_FOUND THEN ...=
 • Kivétel generálása: =RAISE kivételnév;=

Felhasználói kivételek

 • Szintaktika: DECLARE kivételnév EXCEPTION; BEGIN ... RAISE kivételnév; ... EXCEPTION WHEN kivételnév THEN ... END;

Alkalmazás hibák

 • Hiba kiváltása: =RAISE_APPLICATION_ERROR(hibakód, üzenet[, {FALSE|TRUE}])=
  • hibakód: -20999 és -20000 közötti szám
  • üzenet: =VARCHAR(2048)=
  • A 3. paraméter =TRUE= értéke esetén a hiba a stackbe kerül, különben felülírja az előző hibát. A paraméter alapértelmezett értéke =FALSE=

Kivételek terjedése

 • A =DECLARE= és =BEGIN= között keletkezett hibát csak kívül lehet elkapni.
 • Ugyanez igaz az =EXCEPTION= és az =END= között keletkezett kivételre is.
 • A =BEGIN= és az =EXCEPTION= közötti kivétel az =EXCEPTION= blokkban lekezelhető. Ha itt nem történik meg, akkor a külső blokk =EXCEPTION= részébe terjed tovább.
 • A belső blokkban lokálisan deklarált hibát a külső blokknak csak a =WHEN OTHERS= részében lehet elkapni, mert kívül nem látható a neve.

Hibakód és hibaüzenet

 • Az =SQLCODE= illetve az =SQLERRM= függvényekkel kérdezhető le.
 • Ezek a függvények nek használhatók SQL utasítások belsejében, az értéküket először változóba kell kiolvasni.
 • Példa a hibák naplózására: DECLARE hibakod INT; uzenet VARCHAR2(512); BEGIN ... EXCEPTION WHEN OTHERS THEN szam := SQLCODE; uzenet := SQLERRM; INSERT INTO naplo VALUES (szam, uzenet, sysdate); END;

Hibakódok

 • Belső kivétel: <0
 • =NO_DATA_FOUND=: 100
 • Felhasználói kivétel: 1
 • Nincs hiba: 0

Hibaüzenetek

 • A rendszerüzenetek =VARCHAR2(512)= típusúak
 • Felhasználói kivétel esetén a ='User Defined Exception'= üzenetet kapjuk
 • Siker esetén ='ORA-0000'= az üzenet

Alprogramok

Alprogramok típusai, terminológia

 • Lehetnek eljárások vagy függvények
 • Lehetnek tároltak vagy lokálisak
 • Részei: deklaráció, kód, kivételkezelés
 • _Formális paraméter_: a paraméter neve
 • _Aktuális paraméter_: a paraméter értéke

Eljárások és függvények

 • Eljárás deklarációja: [CREATE [OR REPLACE]] PROCEDURE eljárásnév [(paraméterek)] [AUTHID {DEFINER|CURRENT_USER}] {IS|AS} lokális deklaráció BEGIN ... EXCEPTION ... END [eljárásnév];
 • Függvény deklarációja: [CREATE [OR REPLACE]] FUNCTION függvénynév [(paraméterek)] RETURN típus [AUTHID {DEFINER|CURRENT_USER}] {IS|AS} lokális deklaráció BEGIN ... RETURN érték; EXCEPTION ... END [függvénynév];
 • Paraméter deklaráció:
  =név [IN|OUT [NOCOPY]||IN OUT [NOCOPY]] típus [{:=DEFAULT} kifejezés]=

Paraméter módok

 • A típus nem tartalmazhat megkötést, mint pl. =VARCHAR2(50)=
 • =IN=: alapértelmezett mód, eljáráson belül konstansként viselkedik, lehet default értéke
 • =OUT=: változóként viselkedik, változóval kell meghívni. Hívás után
  NULL
  -ra inicializálódik, ezért nem lehet =NOT NULL= megkötést tenni a típusra, különben =VALUE_ERROR= hibát kapunk.
 • =OUT NOCOPY=: referenciaként adódik át a változó. Vigyáznunk kell, ha kivétel történik, mert inkonzisztens állapotban maradhat a változó értéke
 • =IN OUT=: értékadás bal és jobb oldalán is állhat

Eljárás hívása

 • =BEGIN= és =END= között =eljárásnév(paraméterek);=
 • Command windowból =EXEC eljárásnév(paraméterek);=
 • Paraméterek átadása
  • A paraméter lehet konstans, változó vagy kifejezés
  • Paraméterátadás pozíció alapján:


=eljárásnév(érték, ...);=

  • Paraméterátadás név alapján:


=eljárásnév(formális paraméter=>aktuális paraméter, ...);=

  • Kevert paraméterátadás: az első néhány paramétert pozíció alapján, a többit név alapján adjuk át.
 • Függvényhívás történhet
  • Kifejezés részeként
  • =SELECT= belsejében, pl. =SELECT f(1) FROM DUAL;=. Ilyenkor a függvénynek SQL típussal kell visszatérnie, a boolean például tiltott.

Példák

Tárolt eljárás hibakezeléssel

CREATE OR REPLACE PROCEDURE anyag_beszur (azonosito INT, nev VARCHAR2, egyszegnev VARCHAR2) IS egysegid INT; BEGIN SELECT egyseg_id INTO egysegid FROM egyseg WHERE UPPER(egyseg_nev) = UPPER(egysegnev); INSERT INTO anyag(anyag_id, anyag_nev, anyag_egyseg) VALUES(azonosito, ne, egysegid); EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN RAISE_APPLICATION_ERROR(-20101, 'Nincs ilyen egység'); WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN BEGIN SELECT anya_id INTO aid FROM anyag WHERE UPPER(anyag_nev) = UPPER(nev); RAISE_APPLICATION_ERROR(-20102, 'Az anyag létezik ' ||| aid || ' azonosítóval'); EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN SELECT MAX(anyag_id)+1 INTO aid FROM anyag; RAISE_APPLICATION_ERROR(-20103, 'Dupla azonosító, ajánlott: ' | aid'); END; END anyag_beszur;

Tárolt eljárás név nélküli hiba kezelésével

CREATE OR REPLACE PROCEDURE recept_beszur (aid INT, fid INT, mennyiseg FLOAT) -- aid=anyag id, fid=félkész id IS referencia EXCEPTION; PRAGMA EXCEPTION_INIT(referencia, -2291); BEGIN INSERT INTO felkesz_anyag VALUES(aid, fid, mennyiseg); EXCEPTION WHEN referencia THEN RAISE ... -- itt még lehetne ellenőrizni, hogy melyik oszlop okozza WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN RAISE ... END;

Tárolt függvény hibakezeléssel

CREATE OR REPLACE FUNCTION pilota_pontszam(pid INT, fid INT) RETURN INT IS result INT; sorszam INT; BEGIN SELECT helyezes INTo sorszam FROM futam_pilota WHERE futam_id=fid AND pilota_id=pid; CASE sorszam WHEN 1 THEN result:=10; WHEN 2 THEN result:=8; WHEN 3 THEN result:=6; ... WHEN 8 THEN result:=1; ELSE result:=0; END CASE; RETURN result; EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN RAISE ... END;

Tárolt eljárás hívása

SELECT nev, helyezes, pilota_pontszam(pilotaid, futamid) pont FROM futam_pilota NATURAL JOIN pilota WHERE futamid=51001 ORDER BY helyezes, pont DESC;

A =WHERE= után nem lehet =pont= néven hivakozni a függvény eredményére, ki kell írni az egész függvényhívást.

-- Peti - 2006.03.17.